Napirend
Strasbourg2017. október 2., Hétfő - 2017. október 5., Csütörtök 219k
2017. október 4., szerda170kVáltozat: 2017. október 4., szerda, 16:27
 Napirendi pontok
09:00 - 11:50   KIEMELT VITA
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 22:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 11:50   KIEMELT VITA       Felszólalási  idő
15 pointAz Európai Tanács 2017. október 19–20-i ülésének előkészítése
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2017/2744(RSP)]
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
41***voteAz EU–LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló megállapodás
Ajánlás:  Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)
Ajánlás az EU–LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]
Külügyi Bizottság
54*voteA schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre vonatkozó rendelkezései Bulgáriában és Romániában
Jelentés:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)
Jelentés a schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre vonatkozó egyes rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való hatálybaléptetéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
58*voteA gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, a Cseh Köztársasággal való automatizált adatcsere
Jelentés:  Maria Grapini (A8-0288/2017)
Jelentés a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, a Cseh Köztársasággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről
[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
57*voteA daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere
Jelentés:  Jaromír Štětina (A8-0289/2017)
Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről
[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
56*voteA daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere
Jelentés:  Claude Moraes (A8-0287/2017)
Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről
[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
36Határidő***IvoteA személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények
Jelentés:  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Jelentés a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Vita: 2017. október 3., kedd
37Határidő***IvoteA tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartása
Jelentés:  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Jelentés a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló 98/41/EK tanácsi irányelv módosításáról és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Vita: 2017. október 3., kedd
38Határidő***IvoteA ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszere
Jelentés:  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Jelentés a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről, a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról és az 1999/35/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Vita: 2017. október 3., kedd
72Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumok megállapítása révén történő módosításáról szóló biztossági rendelet tervezete
Állásfoglalási indítvány
[2017/2872(RSP)]
B8-0542/2017
Vita: 2017. október 3., kedd
74Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított FG72 x A5547-127 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezete
Állásfoglalási indítvány
[2017/2879(RSP)]
B8-0540/2017
75Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított DAS-44406-6 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezete
Állásfoglalási indítvány
[2017/2878(RSP)]
B8-0541/2017
50Határidő voteÁllásfoglalási indítvány - A gyermekházasságok megszüntetése
[2017/2663(RSP)]
B8-0535/2017
Vita: 2017. október 3., kedd
35Határidő voteÁllásfoglalási indítvány - Az ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23)
[2017/2620(RSP)]
B8-0534/2017
Vita: 2017. október 3., kedd
15:00 - 22:00   Viták       Felszólalási  idő
80 pointAlkotmány, jogállállam és alapvető jogok Spanyolországban a katalóniai események fényében
A Bizottság nyilatkozata
[2017/2888(RSP)]
Egy felszólalás képviselőcsoportonként
63 pointKöltségvetési paktum és annak az uniós jogi keretbe való beépítése
Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 153a. cikke)
[2017/2866(RSP)]
42 pointA Számvevőszék 2016. évi éves jelentésének ismertetése
[2017/2765(RSP)]
Klaus-Heiner Lehne, a Számvevőszék elöke jelenlétében
24***pointMegerősített együttműködés: Európai Ügyészség
Ajánlás:  Barbara Matera (A8-0290/2017)
Időközi jelentés az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
70 pointAz Interpol letartóztatási parancsa (vörös riasztás)
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2017/2873(RSP)]
71 pointA biztonság Európa útjain
Szóbeli választ igénylő kérdés - [2017/2875(RSP)]
     
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport
Bizottság
A biztonság Európa útjain
09:00 - 11:50   KIEMELT VITA     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)15'
Bizottság (válaszokkal együtt)15'
„Catch the eye”5'
Képviselők89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
15:00 - 22:00   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)15'
Bizottság (válaszokkal együtt)40'
A Számvevőszék elnöke (válaszokkal együtt)10'
Előadó6'
Az időszerű kérdésekről folytatott vita felszólalója4'
Szerző (képviselőcsoport)2'
„Catch the eye”   (4x5') 20'
Képviselők225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
36item on the agendapointA személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Módosítások; elutasítás2017. szeptember 27., szerda, 13:00
37item on the agendapointA tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartása
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Módosítások; elutasítás2017. szeptember 27., szerda, 13:00
38item on the agendapointA ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszere
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Módosítások; elutasítás2017. szeptember 27., szerda, 13:00
72item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumok megállapítása révén történő módosításáról szóló biztossági rendelet tervezete
  -Módosítások2017. október 2., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2017. október 3., kedd, 16:00
74item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított FG72 x A5547-127 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezete
  -Módosítások2017. október 2., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2017. október 3., kedd, 16:00
75item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított DAS-44406-6 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezete
  -Módosítások2017. október 2., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2017. október 3., kedd, 16:00
50item on the agendapointA gyermekházasságok megszüntetése
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -Állásfoglalási indítvány2017. szeptember 27., szerda, 13:00
  -Módosítások az állásfoglalási indítványhoz2017. október 2., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2017. október 3., kedd, 16:00
35item on the agendapointAz ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23)
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -Állásfoglalási indítvány2017. szeptember 27., szerda, 13:00
  -Módosítások az állásfoglalási indítványhoz2017. október 2., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2017. október 3., kedd, 16:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2017. szeptember 29., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2017. október 2., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2017. október 3., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2017. október 4., szerda, 19:00
Jogi nyilatkozat