Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 2 ta' Ottubru 2017 - Il-Ħamis, 5 ta' Ottubru 2017 225k
L-Erbgħa, 4 ta' Ottubru 2017174kVerżjoni: L-Erbgħa, 4 ta' Ottubru 2017, 16:28
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   DIBATTITU TA' PRIJORITÀ
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 22:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   DIBATTITU TA' PRIJORITÀ       Ħin għad-diskorsi
15 pointTħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-19 u l-20 ta' Ottubru 2017
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2017/2744(RSP)]
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
41***voteFtehim li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Internazzjonali UE-ALK
Rakkomandazzjoni:  Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Internazzjonali UE-ALK
[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
54*voteDispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen li jirrigwardaw is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża fir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija
Rapport:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen li jirrigwardaw is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża fir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija
[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
58*voteSkambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fir-Repubblika Ċeka
Rapport:  Maria Grapini (A8-0288/2017)
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fir-Repubblika Ċeka
[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
57*voteSkambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Portugall
Rapport:  Jaromír Štětina (A8-0289/2017)
Rapport dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Portugall
[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
56*voteSkambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Greċja
Rapport:  Claude Moraes (A8-0287/2017)
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Greċja
[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
36Skadenza***IvoteRegoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri
Rapport:  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/45/KE dwar regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri
[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Dibattitu: It-Tlieta, 3 ta' Ottubru 2017
37Skadenza***IvoteReġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri
Rapport:  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 98/41/KE dwar ir-reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri tal-Komunità u li temenda d-Direttiva 2010/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-formalitajiet ta' rappurtar għal bastimenti li jaslu fi u/jew jitilqu minn portijiet tal-Istati Membri
[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Dibattitu: It-Tlieta, 3 ta' Ottubru 2017
38Skadenza***IvoteSistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari
Rapport:  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari u li temenda d-Direttiva 2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll tal-Istat tal-Port u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 1999/35/KE
[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Dibattitu: It-Tlieta, 3 ta' Ottubru 2017
72Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) 1107/2009 billli jistabbilixxi kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni ta' proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
[2017/2872(RSP)]
B8-0542/2017
Dibattitu: It-Tlieta, 3 ta' Ottubru 2017
74Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew prodotti minn fażola tas-sojja ġenetikament modifikata FG72 x A5547-127 skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
[2017/2879(RSP)]
B8-0540/2017
75Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew prodotti minn fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-44406-6 skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
[2017/2878(RSP)]
B8-0541/2017
50Skadenza voteMozzjoni għal riżoluzzjoni - Abolizzjoni taż-żwieġ tat-tfal
[2017/2663(RSP)]
B8-0535/2017
Dibattitu: It-Tlieta, 3 ta' Ottubru 2017
35Skadenza voteMozzjoni għal riżoluzzjoni - Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23)
[2017/2620(RSP)]
B8-0534/2017
Dibattitu: It-Tlieta, 3 ta' Ottubru 2017
15:00 - 22:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
80 pointKostituzzjoni, stat tad-dritt u drittijiet fundamentali fi Spanja fid-dawl tal-avvenimenti fil-Katalunja
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2017/2888(RSP)]
Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi
63 pointIl-patt fiskali u l-inkorporazzjoni tiegħu fil-qafas ġuridiku tal-UE
Dibattitu topiku (Artikolu 153a tar-Regoli ta Proċedura)
[2017/2866(RSP)]
42 pointPreżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2016
[2017/2765(RSP)]
Fil-preżenza tas-Sur Klaus-Heiner Lehne, President tal-Qorti tal-Awdituri
24***pointKooperazzjoni msaħħa: Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew
Rakkomandazzjoni:  Barbara Matera (A8-0290/2017)
Rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew
[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
70 pointMandati ta' arrest tal-Interpol (Avviżi Ħomor)
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2017/2873(RSP)]
71 pointIs-sigurtà fit-toroq Ewropej
Mistoqsija orali - [2017/2875(RSP)]
     
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
Kummissjoni
Is-sigurtà fit-toroq tal-Ewropa
09:00 - 11:50   DIBATTITU TA' PRIJORITÀ     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)15'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)15'
"Catch the eye"5'
Membri89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
15:00 - 22:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)15'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)40'
President tal-Qorti tal-Awdituri (bit-tweġibiet)10'
Rapporteur6'
Kelliem tad-dibattitu topiku4'
Awtur (grupp politiku)2'
"Catch the eye"   (4x5') 20'
Membri225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
36item on the agendapointRegoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 27 ta' Settembru 2017, 13:00
37item on the agendapointReġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 27 ta' Settembru 2017, 13:00
38item on the agendapointSistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 27 ta' Settembru 2017, 13:00
72item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) 1107/2009 billli jistabbilixxi kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni ta' proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali
  -EmendiIt-Tnejn, 2 ta' Ottubru 2017, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 3 ta' Ottubru 2017, 16:00
74item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew prodotti minn fażola tas-sojja ġenetikament modifikata FG72 x A5547-127 skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament
  -EmendiIt-Tnejn, 2 ta' Ottubru 2017, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 3 ta' Ottubru 2017, 16:00
75item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew prodotti minn fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-44406-6 skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament
  -EmendiIt-Tnejn, 2 ta' Ottubru 2017, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 3 ta' Ottubru 2017, 16:00
50item on the agendapointAbolizzjoni taż-żwieġ tat-tfal
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -Mozzjoni għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 27 ta' Settembru 2017, 13:00
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 2 ta' Ottubru 2017, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 3 ta' Ottubru 2017, 16:00
35item on the agendapointKonferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23)
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -Mozzjoni għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 27 ta' Settembru 2017, 13:00
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 2 ta' Ottubru 2017, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 3 ta' Ottubru 2017, 16:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 29 ta' Settembru 2017, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 2 ta' Ottubru 2017, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 3 ta' Ottubru 2017, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 4 ta' Ottubru 2017, 19:00
Avviż legali