Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 2 octombrie 2017 - Joi, 5 octombrie 2017 221k
Miercuri, 4 octombrie 2017169kVersiune: Miercuri, 4 octombrie 2017, 16:30
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   DEZBATERE PRIORITARĂ
12:00 - 14:00   VOTARE urmată de explicarea voturilor
15:00 - 22:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   DEZBATERE PRIORITARĂ       Timpul afectat luărilor de cuvânt
15 pointPregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2017/2744(RSP)]
12:00 - 14:00   VOTARE urmată de explicarea voturilor      
41***voteÎncheierea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC
Recomandare  Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC
[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
54*voteDispoziţii ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Bulgaria şi în România
Raport  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Republica Bulgaria și în România
[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
58*voteSchimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă
Raport  Maria Grapini (A8-0288/2017)
Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă
[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
57*voteSchimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia
Raport  Jaromír Štětina (A8-0289/2017)
Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia
[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
56*voteSchimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia
Raport  Claude Moraes (A8-0287/2017)
Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia
[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
36Termen***IvoteNormele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri
Raport  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri
[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Comisia pentru transport și turism
Dezbatere: Marţi, 3 octombrie 2017
37Termen***IvoteÎnregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre
Raport  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre
[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Comisia pentru transport și turism
Dezbatere: Marţi, 3 octombrie 2017
38Termen***IvoteSistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate
Raport  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind un sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul statului portului și de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului
[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Comisia pentru transport și turism
Dezbatere: Marţi, 3 octombrie 2017
72Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin
Propunere de rezoluţie
[2017/2872(RSP)]
B8-0542/2017
Dezbatere: Marţi, 3 octombrie 2017
74Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 x A5547-127, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic
Propunere de rezoluţie
[2017/2879(RSP)]
B8-0540/2017
75Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic
Propunere de rezoluţie
[2017/2878(RSP)]
B8-0541/2017
50Termen votePropunere de rezoluţie - Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor
[2017/2663(RSP)]
B8-0535/2017
Dezbatere: Marţi, 3 octombrie 2017
35Termen votePropunere de rezoluţie - Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23)
[2017/2620(RSP)]
B8-0534/2017
Dezbatere: Marţi, 3 octombrie 2017
15:00 - 22:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
80 pointConstituția, statul de drept și drepturile fundamentale în Spania în lumina evenimentelor din Catalonia
Declaraţie a Comisiei
[2017/2888(RSP)]
O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
63 pointPactul bugetar și integrarea lui în cadrul juridic al UE
Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură)
[2017/2866(RSP)]
42 pointPrezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2016
[2017/2765(RSP)]
În prezența lui Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții de Conturi
24***pointCooperare consolidată: Parchetul European
Recomandare  Barbara Matera (A8-0290/2017)
Raport interimar referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European
[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
70 pointMandate de arestare emise de Interpol („notificări roșii”)
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2017/2873(RSP)]
71 pointSecuritatea pe drumurile europene
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2017/2875(RSP)]
     
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
Comisia
Securitatea pe drumurile europene
09:00 - 11:50   DEZBATERE PRIORITARĂ     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)15'
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
„Catch the eye”5'
Deputaţi89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
15:00 - 22:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)15'
Comisia (inclusiv răspunsurile)40'
Preşedintele Curţii de Conturi (inclusiv răspunsurile)10'
Raportorul6'
Participanți la dezbaterea tematică4'
Autorul (grupul politic)2'
„Catch the eye”   (4x5') 20'
Deputaţi225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
36item on the agendapointNormele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 27 septembrie 2017, 13:00
37item on the agendapointÎnregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 27 septembrie 2017, 13:00
38item on the agendapointSistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 27 septembrie 2017, 13:00
72item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin
  -AmendamenteLuni, 2 octombrie 2017, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 3 octombrie 2017, 16:00
74item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 x A5547-127, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic
  -AmendamenteLuni, 2 octombrie 2017, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 3 octombrie 2017, 16:00
75item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic
  -AmendamenteLuni, 2 octombrie 2017, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 3 octombrie 2017, 16:00
50item on the agendapointEradicarea practicii de căsătorie a copiilor
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -Propunere de rezoluţieMiercuri, 27 septembrie 2017, 13:00
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieLuni, 2 octombrie 2017, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 3 octombrie 2017, 16:00
35item on the agendapointConferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23)
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -Propunere de rezoluţieMiercuri, 27 septembrie 2017, 13:00
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieLuni, 2 octombrie 2017, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 3 octombrie 2017, 16:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 29 septembrie 2017, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 2 octombrie 2017, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 3 octombrie 2017, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 4 octombrie 2017, 19:00
Notă juridică