Program
ŠtrasburgPondelok, 2. októbra 2017 - Štvrtok, 5. októbra 2017 225k
Streda, 4. októbra 2017174kVerzia: Streda, 4. októbra 2017, 16:31
 Body programu
09:00 - 11:50   PREDNOSTNÁ ROZPRAVA
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 22:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   PREDNOSTNÁ ROZPRAVA       Rečnícky čas
15 pointPríprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2017/2744(RSP)]
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
41***voteDohoda o zriadení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK
Odporúčanie:  Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)
Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o založení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK v mene Európskej únie
[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]
Výbor pre zahraničné veci
54*voteUstanovenia schengenského acquis týkajúce sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku
Správa:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o nadobudnutí účinnosti niektorých ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku
[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
58*voteAutomatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Českej republike
Správa:  Maria Grapini (A8-0288/2017)
Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Českej republike
[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
57*voteAutomatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Portugalsku
Správa:  Jaromír Štětina (A8-0289/2017)
Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Portugalsku
[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
56*voteAutomatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Grécku
Správa:  Claude Moraes (A8-0287/2017)
Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Grécku
[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
36Termín***IvoteBezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode
Správa:  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode
[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Rozprava: Utorok, 3. októbra 2017
37Termín***IvoteRegistrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov
Správa:  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov
[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Rozprava: Utorok, 3. októbra 2017
38Termín***IvoteSystém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave
Správa:  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole a ruší smernica Rady 1999/35/ES
[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Rozprava: Utorok, 3. októbra 2017
72Termín voteNámietka podľa článku 106: návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém
Návrh uznesenia
[2017/2872(RSP)]
B8-0542/2017
Rozprava: Utorok, 3. októbra 2017
74Termín voteNámietka podľa článku 106: návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené
Návrh uznesenia
[2017/2879(RSP)]
B8-0540/2017
75Termín voteNámietka podľa článku 106: návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6, sú z nej zložené alebo vyrobené
Návrh uznesenia
[2017/2878(RSP)]
B8-0541/2017
50Termín voteNávrh uznesenia - Ukončenie manželstiev maloletých
[2017/2663(RSP)]
B8-0535/2017
Rozprava: Utorok, 3. októbra 2017
35Termín voteNávrh uznesenia - Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23)
[2017/2620(RSP)]
B8-0534/2017
Rozprava: Utorok, 3. októbra 2017
15:00 - 22:00   Rozpravy       Rečnícky čas
80 pointÚstava, právny štát a základné práva v Španielsku vzhľadom na udalosti v Katalánsku
Vyhlásenie Komisie
[2017/2888(RSP)]
Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín
63 pointRozpočtová dohoda a jej začlenenie do právneho rámca EÚ
Tematická rozprava (článok 153a)
[2017/2866(RSP)]
42 pointPredloženie výročnej správy Dvora audítorov – 2016
[2017/2765(RSP)]
Za prítomnosti predsedu Dvora audítorov Klausa-Heinera Lehneho
24***pointPosilnená spolupráca: Európska prokuratúra
Odporúčanie:  Barbara Matera (A8-0290/2017)
Odporúčanie k návrhu nariadenia, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry
[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
70 pointZatýkacie rozkazy Interpolu (tzv. „červené obežníky“)
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2017/2873(RSP)]
71 pointBezpečnosť na európskych cestách
Otázka na ústne zodpovedanie - [2017/2875(RSP)]
     
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Komisia
Bezpečnosť na európskych cestách
09:00 - 11:50   PREDNOSTNÁ ROZPRAVA     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)15'
Komisia (vrátane odpovedí)15'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
15:00 - 22:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)15'
Komisia (vrátane odpovedí)40'
Predseda Dvora audítorov (vrátane odpovedí)10'
Spravodajca6'
Rečník v rámci tematickej rozpravy4'
Autor (politická skupina)2'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (4x5') 20'
Poslanci225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
36item on the agendapointBezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 27. septembra 2017, 13:00
37item on the agendapointRegistrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 27. septembra 2017, 13:00
38item on the agendapointSystém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 27. septembra 2017, 13:00
72item on the agendapointNámietka podľa článku 106: návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 2. októbra 2017, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 3. októbra 2017, 16:00
74item on the agendapointNámietka podľa článku 106: návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 2. októbra 2017, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 3. októbra 2017, 16:00
75item on the agendapointNámietka podľa článku 106: návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6, sú z nej zložené alebo vyrobené
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 2. októbra 2017, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 3. októbra 2017, 16:00
50item on the agendapointUkončenie manželstiev maloletých
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -Návrh uzneseniaStreda, 27. septembra 2017, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia Pondelok, 2. októbra 2017, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 3. októbra 2017, 16:00
35item on the agendapointKonferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23)
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -Návrh uzneseniaStreda, 27. septembra 2017, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia Pondelok, 2. októbra 2017, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 3. októbra 2017, 16:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 29. septembra 2017, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 2. októbra 2017, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 3. októbra 2017, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 4. októbra 2017, 19:00
Právne oznámenie