Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 2. oktober 2017 - Četrtek, 5. oktober 2017 216k
Sreda, 4. oktober 2017167kRazličica: Sreda, 4. oktober 2017, 16:31
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   PREDNOSTNA RAZPRAVA
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 22:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   PREDNOSTNA RAZPRAVA       Čas za govor
15 pointPriprave na zasedanje Evropskega sveta dne 19. in 20. oktobra 2017
Izjavi Sveta in Komisije
[2017/2744(RSP)]
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
41***voteSporazum o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK
Priporočilo:  Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK v imenu Evropske unije
[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]
Odbor za zunanje zadeve
54*voteDoločbe schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem, v Bolgariji in Romuniji
Poročilo:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)
Poročilo o osnutku sklepa Sveta o izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji
[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
58*voteAvtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Češkem
Poročilo:  Maria Grapini (A8-0288/2017)
Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Češkem
[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
57*voteAvtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Portugalskem
Poročilo:  Jaromír Štětina (A8-0289/2017)
Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Portugalskem
[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
56*voteAvtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Grčiji
Poročilo:  Claude Moraes (A8-0287/2017)
Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov v Grčiji
[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
36Rok***IvoteVarnostni predpisi in standardi za potniške ladje
Poročilo:  Daniela Aiuto (A8-0167/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2009/45/ES o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje
[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]
Odbor za promet in turizem
Razprava: Torek, 3. oktober 2017
37Rok***IvoteRegistracija oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic ali iz njih
Poročilo:  Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in o spremembi Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih
[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]
Odbor za promet in turizem
Razprava: Torek, 3. oktober 2017
38Rok***IvoteSistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili
Poročilo:  Dominique Riquet (A8-0165/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski inšpekciji države pristanišča ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES
[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]
Odbor za promet in turizem
Razprava: Torek, 3. oktober 2017
72Rok voteNasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev
Predlog resolucije
[2017/2872(RSP)]
B8-0542/2017
Razprava: Torek, 3. oktober 2017
74Rok voteNasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 x A5547-127, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi
Predlog resolucije
[2017/2879(RSP)]
B8-0540/2017
75Rok voteNasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS-44406-6, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi
Predlog resolucije
[2017/2878(RSP)]
B8-0541/2017
50Rok votePredlog resolucije - Preprečevanje porok otrok
[2017/2663(RSP)]
B8-0535/2017
Razprava: Torek, 3. oktober 2017
35Rok votePredlog resolucije - Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23)
[2017/2620(RSP)]
B8-0534/2017
Razprava: Torek, 3. oktober 2017
15:00 - 22:00   Razprave       Čas za govor
80 pointUstava, načelo pravne države in temeljne pravice v Španiji glede na dogodke v Kataloniji
Izjava Komisije
[2017/2888(RSP)]
En krog govornikov iz političnih skupin
63 pointFiskalni pakt in njegova vključitev v pravni okvir EU
Tematska razprava (člen 153a Poslovnika)
[2017/2866(RSP)]
42 pointPredstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2016
[2017/2765(RSP)]
V navzočnosti predsednika Računskega sodišča Klaus-Heinerja Lehneja
24***pointOkrepljeno sodelovanje: Evropsko javno tožilstvo
Priporočilo:  Barbara Matera (A8-0290/2017)
Vmesno poročilo o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva
[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
70 pointInterpolovi nalogi za prijetje (rdeča obvestila)
Izjavi Sveta in Komisije
[2017/2873(RSP)]
71 pointVarnost na evropskih cestah
Vprašanje za ustni odgovor - [2017/2875(RSP)]
     
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Komisija
Varnost na evropskih cestah
09:00 - 11:50   PREDNOSTNA RAZPRAVA     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)15'
Komisija (vključno z odgovori)15'
Razprava brez seznama govornikov5'
Poslanci89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
15:00 - 22:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)15'
Komisija (vključno z odgovori)40'
Predsednik Računskega sodišča (vključno z odgovori)10'
Poročevalec6'
Govornik za tematsko razpravo4'
Avtor vprašanja (politična skupina)2'
Razprava brez seznama govornikov   (4x5') 20'
Poslanci225'
PPE61'30S&D54'30ECR22'30ALDE20'30GUE/NGL16'30Verts/ALE16'EFDD13'30ENF13'NI7'
36item on the agendapointVarnostni predpisi in standardi za potniške ladje
Daniela Aiuto (A8-0167/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 27. september 2017, 13:00
37item on the agendapointRegistracija oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic ali iz njih
Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 27. september 2017, 13:00
38item on the agendapointSistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili
Dominique Riquet (A8-0165/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 27. september 2017, 13:00
72item on the agendapointNasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev
  -Predlogi spremembPonedeljek, 2. oktober 2017, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 3. oktober 2017, 16:00
74item on the agendapointNasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 x A5547-127, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi
  -Predlogi spremembPonedeljek, 2. oktober 2017, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 3. oktober 2017, 16:00
75item on the agendapointNasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS-44406-6, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi
  -Predlogi spremembPonedeljek, 2. oktober 2017, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 3. oktober 2017, 16:00
50item on the agendapointPreprečevanje porok otrok
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 
  -Predlog resolucijeSreda, 27. september 2017, 13:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 2. oktober 2017, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 3. oktober 2017, 16:00
35item on the agendapointKonferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23)
(O-000068/2017 - B8-0329/2017) (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 
  -Predlog resolucijeSreda, 27. september 2017, 13:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 2. oktober 2017, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 3. oktober 2017, 16:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 29. september 2017, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 2. oktober 2017, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 3. oktober 2017, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 4. oktober 2017, 19:00
Pravno obvestilo