Agenda
StraatsburgMaandag 11 december 2017 - Donderdag 14 december 2017 226k
Woensdag 13 december 2017170kVersie: Woensdag 13 december 2017, 16:04
 Agendapunten
09:00 - 11:50   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG
12:00 - 12:30   Uitreiking van de Sacharovprijs
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG       Spreektijd
  pointGecombineerde behandeling - Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad
11 -Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december 2017
Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2017/2858(RSP)]
54Deadline -Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk
[2017/2964(RSP)]
12:00 - 12:30   Uitreiking van de Sacharovprijs      
81 pointUitreiking van de Sacharovprijs
Uitreiking van de Sacharovprijs 2017 aan de democratische oppositie in Venezuela: de Nationale Vergadering, vertegenwoordigd door zijn voorzitter, Julio Borges, en alle politieke gevangenen op de lijst van Foro Penal Venezolano (het Venezolaans strafforum), vertegenwoordigd door Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos en Andrea González
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
54Deadline voteStand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk
Ontwerpresoluties
[2017/2964(RSP)]
B8-0676/2017, B8-0677/2017
Debat: Woensdag 13 december 2017
66Deadline voteGebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen
Bezwaar uit hoofde van artikel 106 van het Reglement
[2017/2920(RPS)]
B8-0666/2017
Debat: Dinsdag 12 december 2017
10Deadline voteOntwerpaanbeveling na het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
[2016/3044(RSP)]
B8-0660/2017
Artikel 198 van het Reglement
30Deadline voteJaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
Verslag:  Michael Gahler (A8-0351/2017)
Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
[2017/2123(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Dinsdag 12 december 2017
15Deadline voteJaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Verslag:  David McAllister (A8-0350/2017)
Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
[2017/2121(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Dinsdag 12 december 2017
31Deadline voteJaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake
Verslag:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)
Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake
[2017/2122(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Dinsdag 12 december 2017
34Deadline voteHongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht.
Verslag:  Alyn Smith (A8-0382/2017)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht
[2017/2204(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 113 van het Reglement
Debat: Dinsdag 12 december 2017
15:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
79 pointUitbreiding en versterking van het Schengengebied: Bulgarije, Roemenië en Kroatië
Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)
[2017/3009(RSP)]
59 pointTenuitvoerlegging van de sociale pijler
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2017/2974(RSP)]
77 pointAgenda 2030 en het verslag van Eurostat over het toezicht op de vorderingen met het oog op de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in de EU
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2017/3006(RSP)]
76 pointHet Uniemechanisme voor civiele bescherming met eigen operationele capaciteit
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2017/2975(RSP)]
78 pointEU-breed verbod op fascistische en nazisymbolen en -leuzen
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2017/3007(RSP)]
75 pointHet enquêterecht van het Europees Parlement
Mondelinge vragen - [2017/2993(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000089/2017 - B8-0613/2017)
Commissie constitutionele zaken
Raad
Het enquêterecht van het Europees Parlement
     
Danuta Maria Hübner (O-000090/2017 - B8-0614/2017)
Commissie constitutionele zaken
Commissie
Het enquêterecht van het Europees Parlement
55Deadline pointTenuitvoerlegging van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie
Verslag:  Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)
Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie
[2015/2129(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
09:00 - 11:50   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)15'
Commissie (inclusief antwoorden)15'
"Catch the eye"5'
Leden90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30ENF5'30NI3'30
15:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)50'
Commissie (inclusief antwoorden)55'
Rapporteur6'
Rapporteurs voor advies   (2x1') 2'
Vraagsteller (commissie)5'
Spreker actualiteitendebat4'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Leden210'
PPE57'30S&D50'30ECR21'ALDE19'30GUE/NGL15'30Verts/ALE15'EFDD13'30ENF11'30NI6'30
54item on the agendapointStand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 december 2017, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 december 2017, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 december 2017, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 12 december 2017, 19:00
66item on the agendapointGebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen
  -AmendementenVrijdag 8 december 2017, 13:00
10item on the agendapointOntwerpaanbeveling na het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
  -AmendementenWoensdag 6 december 2017, 13:00
30item on the agendapointJaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
Michael Gahler (A8-0351/2017
  -AmendementenWoensdag 6 december 2017, 13:00
15item on the agendapointJaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
David McAllister (A8-0350/2017
  -AmendementenWoensdag 6 december 2017, 13:00
31item on the agendapointJaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017
  -AmendementenWoensdag 6 december 2017, 13:00
34item on the agendapointHongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht.
Alyn Smith (A8-0382/2017
  -AmendementenVrijdag 8 december 2017, 13:00
55item on the agendapointTenuitvoerlegging van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie
Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017
  -AmendementenMaandag 11 december 2017, 19:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 8 december 2017, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 11 december 2017, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 12 december 2017, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 december 2017, 19:00
Juridische mededeling