Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 16. dubna 2018 - Čtvrtek, 19. dubna 2018 289k
Pondělí, 16. dubna 2018169kVerze: Čtvrtek, 19. dubna 2018, 13:39
 Body k pořadu jednání
17:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

17:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
1  pointPokračování zasedání a plán práce
  pointSpolečná rozprava - Emise skleníkových plynů
149Lhůta***I-Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030
Zpráva:  Norbert Lins (A8-0262/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu


[2016/0230(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
148Lhůta***I-Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody
Zpráva:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu

[2016/0231(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  pointSpolečná rozprava - Oběhové hospodářství a podávání environmentálních zpráv
40Lhůta***I-Obaly a obalové odpady
Zpráva:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

[2015/0276(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Hlasování se bude konat ve středu.
32Lhůta***I-Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení
Zpráva:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

[2015/0272(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Hlasování se bude konat ve středu.
55Lhůta***I-Odpady
Zpráva:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech

[2015/0275(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Hlasování se bude konat ve středu.
82Lhůta***I-Skládky odpadů
Zpráva:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů

[2015/0274(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Hlasování se bude konat ve středu.
13Lhůta***I-Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv
Zpráva:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 87/217/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, směrnice Rady 86/278/EHS a směrnice Rady 94/63/ES, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS

[2016/0394(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Hlasování se bude konat ve středu.
45Lhůta pointProvádění sedmého akčního programu pro životní prostředí
Zpráva:  Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)
Zpráva o provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí
[2017/2030(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  pointSpolečná rozprava - Rovnost žen a mužů v odvětví médií v EU
187Lhůta -Rovnost žen a mužů v odvětví médií v EU
Zpráva:  Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)
Zpráva o rovnosti žen a mužů v odvětví médií v EU

[2017/2210(INI)]
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
167Lhůta -Emancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru
Otázka k ústnímu zodpovězení
 - [2017/3016(RSP)]
     
 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Komise
Emancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru
35Lhůta pointProvádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu
Zpráva:  Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)
Zpráva o provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu
[2017/2258(INI)]
Výbor pro rozvoj
  pointKrátké přednesení následujících zpráv:
177 -Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin
Zpráva:  Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)
Zpráva o Evropské strategii na podporu bílkovinných plodin – podpora produkce bílkovinných plodin a luštěnin v evropském odvětví zemědělství

[2017/2116(INI)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
176Lhůta -Zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí
Zpráva:  Charles Goerens (A8-0129/2018)
Zpráva o zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí

[2016/2241(INI)]
Výbor pro rozvoj
159Lhůta -Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii
Zpráva:  Marc Joulaud (A8-0138/2018)
Zpráva o posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii: 7. zpráva Evropské komise

[2017/2279(INI)]
Výbor pro regionální rozvoj
2  pointJednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
17:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)55'
Zpravodajové   (7x6') 42'
Navrhovatelé   (11x1') 11'
Zpravodajové (čl. 52 odst. 2 jednacího řádu)   (3x4') 12'
Autor (výbor)5'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (8x5') 40'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
149item on the agendapointZahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030
Norbert Lins (A8-0262/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 11. dubna 2018, 13:00
148item on the agendapointZávazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 11. dubna 2018, 13:00
40item on the agendapointObaly a obalové odpady
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 11. dubna 2018, 13:00
32item on the agendapointVozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 11. dubna 2018, 13:00
55item on the agendapointOdpady
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 11. dubna 2018, 13:00
82item on the agendapointSkládky odpadů
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 11. dubna 2018, 13:00
13item on the agendapointProcesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 11. dubna 2018, 13:00
45item on the agendapointProvádění sedmého akčního programu pro životní prostředí
Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
187item on the agendapointRovnost žen a mužů v odvětví médií v EU
Michaela Šojdrová (A8-0031/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodajky, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 11. dubna 2018, 13:00
167item on the agendapointEmancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru
(O-000004/2018 - B8-0010/2018) 
  -Návrhy usneseníStředa, 11. dubna 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPátek, 13. dubna 2018, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPátek, 13. dubna 2018, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 16. dubna 2018, 19:00
35item on the agendapointProvádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu
Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 16. dubna 2018, 19:00
176item on the agendapointZlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí
Charles Goerens (A8-0129/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodajky, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 11. dubna 2018, 13:00
159item on the agendapointPosílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii
Marc Joulaud (A8-0138/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodajky, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníPátek, 13. dubna 2018, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 16. dubna 2018, 19:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 13. dubna 2018, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 16. dubna 2018, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 17. dubna 2018, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 18. dubna 2018, 19:00
Poslední aktualizace: 19. dubna 2018Právní upozornění