Esityslista
StrasbourgMaanantai 16. huhtikuuta 2018 - Torstai 19. huhtikuuta 2018 278k
Maanantai 16. huhtikuuta 2018160kVersio: Torstai 19. huhtikuuta 2018, 13:47
 Esityslistan kohdat
17:00 - 23:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

17:00 - 23:00   Keskustelut       Puheajat
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
  pointYhteiskeskustelu - Kasvihuonekaasupäästöt
149Määräaika***I-Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin
Mietintö:  Norbert Lins (A8-0262/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta

[2016/0230(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
148Määräaika***I-Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi
Mietintö:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030 joustavaa energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta

[2016/0231(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  pointYhteiskeskustelu - Kiertotalous ja ympäristöalan seuranta
40Määräaika***I-Pakkaukset ja pakkausjätteet
Mietintö:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta

[2015/0276(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Äänestys toimitetaan keskiviikkona
32Määräaika***I-Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
Mietintö:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta

[2015/0272(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Äänestys toimitetaan keskiviikkona
55Määräaika***I-Jätteet
Mietintö:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta

[2015/0275(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Äänestys toimitetaan keskiviikkona
82Määräaika***I-Kaatopaikat
Mietintö:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta

[2015/0274(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Äänestys toimitetaan keskiviikkona
13Määräaika***I-Ympäristöalan seurantaa koskevat menettelysäännöt
Mietintö:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 87/217/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013, neuvoston direktiivin 86/278/ETY ja neuvoston direktiivin 94/63/EY muuttamisesta ympäristöalan seurantaa koskevien menettelysääntöjen osalta sekä neuvoston direktiivin 91/692/ETY kumoamisesta

[2016/0394(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Äänestys toimitetaan keskiviikkona
45Määräaika pointSeitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen
Mietintö:  Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)
Mietintö seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttamisesta
[2017/2030(INI)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  pointYhteiskeskustelu - Sukupuolten tasa-arvo media-alalla
187Määräaika -Sukupuolten tasa-arvo EU:n media-alalla
Mietintö:  Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)
Mietintö sukupuolten tasa-arvosta EU:n media-alalla

[2017/2210(INI)]
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
167Määräaika -Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta
Suullinen kysymys
 - [2017/3016(RSP)]
     
 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Komissio
Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta
35Määräaika pointKehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpano

Mietintö:  Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)
Mietintö kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta
[2017/2258(INI)]
Kehitysvaliokunta
  pointSeuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt:
177 -Unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi
Mietintö:  Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)
Mietintö unionin strategiasta valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi: valkuais- ja palkokasvien tuotannon lisääminen unionin maataloudessa

[2017/2116(INI)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
176Määräaika -Kehitysmaiden velan kestävyyden parantaminen
Mietintö:  Charles Goerens (A8-0129/2018)
Mietintö kehitysmaiden velan kestävyyden parantamisesta

[2016/2241(INI)]
Kehitysvaliokunta
159Määräaika -Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen EU:ssa
Mietintö:  Marc Joulaud (A8-0138/2018)
Mietintö taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta Euroopan unionissa: komission seitsemäs kertomus

[2017/2279(INI)]
Aluekehitysvaliokunta
2  pointMinuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
17:00 - 23:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)55'
Esittelijät   (7x6') 42'
Valmistelijat   (11x1') 11'
Esittelijät (työjärjestyksen 52 artiklan 2 kohta)   (3x4') 12'
Laatija (valiokunta)5'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Jäsenet60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
149item on the agendapointMaankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin
Norbert Lins (A8-0262/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
148item on the agendapointSitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
40item on the agendapointPakkaukset ja pakkausjätteet
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
32item on the agendapointRomuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
55item on the agendapointJätteet
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
82item on the agendapointKaatopaikat
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
13item on the agendapointYmpäristöalan seurantaa koskevat menettelysäännöt
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
45item on the agendapointSeitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen
Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
187item on the agendapointSukupuolten tasa-arvo EU:n media-alalla
Michaela Šojdrová (A8-0031/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
167item on the agendapointNaisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta
(O-000004/2018 - B8-0010/2018) 
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetPerjantai 13. huhtikuuta 2018, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinPerjantai 13. huhtikuuta 2018, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 16. huhtikuuta 2018, 19:00
35item on the agendapointKehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpano

Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 16. huhtikuuta 2018, 19:00
176item on the agendapointKehitysmaiden velan kestävyyden parantaminen
Charles Goerens (A8-0129/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
159item on the agendapointTaloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen EU:ssa
Marc Joulaud (A8-0138/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetPerjantai 13. huhtikuuta 2018, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 16. huhtikuuta 2018, 19:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 13. huhtikuuta 2018, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 16. huhtikuuta 2018, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 17. huhtikuuta 2018, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018, 19:00
Päivitetty viimeksi: 19. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus