Napirend
Strasbourg2018. április 16., Hétfő - 2018. április 19., Csütörtök 286k
2018. április 16., hétfő167kVáltozat: 2018. április 19., csütörtök, 13:50
 Napirendi pontok
17:00 - 23:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

17:00 - 23:00   Viták       Felszólalási  idő
1  pointAz ülésszak folytatása és ügyrend
  pointKözös vita - Üvegházhatúsú gázok kibocsátása
149Határidő***I-A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése
Jelentés:  Norbert Lins (A8-0262/2017)
Jelentés a földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

[2016/0230(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
148Határidő***I-A Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések
Jelentés:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)
Jelentés a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2016/0231(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  pointKözös vita - Körforgásos gazdaság és környezetvédelmi jelentéstétel
40Határidő***I-Csomagolás és csomagolási hulladék
Jelentés:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Jelentés a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló irányelvre irányuló javaslatról

[2015/0276(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
A szavazásra szerdán kerül sor.
32Határidő***I-Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai
Jelentés:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Jelentés az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2015/0272(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
A szavazásra szerdán kerül sor.
55Határidő***I-Hulladékok
Jelentés:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Jelentés a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2015/0275(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
A szavazásra szerdán kerül sor.
82Határidő***I-Hulladéklerakók
Jelentés:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Jelentés a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

[2015/0274(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
A szavazásra szerdán kerül sor.
13Határidő***I-A környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok
Jelentés:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Jelentés a 87/217/EGK tanácsi irányelvnek, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 86/278/EGK tanácsi irányelvnek és a 94/63/EK tanácsi irányelvnek a környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok tekintetében történő módosításáról, valamint a 91/692/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[2016/0394(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
A szavazásra szerdán kerül sor.
45Határidő pointA hetedik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtása
Jelentés:  Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)
Jelentés a hetedik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtásáról
[2017/2030(INI)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  pointKözös vita - Nemek közötti egyenlőség a médiában
187Határidő -A nemek közötti egyenlőség uniós médiaszektoron belüli helyzete
Jelentés:  Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)
Jelentés a nemek közötti egyenlőség uniós médiaszektoron belüli helyzetéről

[2017/2210(INI)]
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
167Határidő -A nők és lányok szerepvállalásának a digitális ágazaton keresztül történő növelése
Szóbeli választ igénylő kérdés
 - [2017/3016(RSP)]
     
 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Bizottság
A nők és lányok szerepvállalásának a digitális ágazaton keresztül történő növelése
35Határidő pointA fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az Európai Fejlesztési Alap végrehajtása
Jelentés:  Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)
Jelentés a fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az Európai Fejlesztési Alap végrehajtásáról
[2017/2258(INI)]
Fejlesztési Bizottság
  pointAz alábbi jelentések rövid ismertetése:
177 -A fehérjenövények termelésének ösztönzésére irányuló európai stratégia
Jelentés:  Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)
Jelentés a fehérjenövények termesztésének ösztönzésére irányuló európai stratégiáról – a fehérje- és hüvelyes növények termesztésének ösztönzése az európai mezőgazdasági ágazatban

[2017/2116(INI)]
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
176Határidő -Az adósság fenntarthatóságának javítása a fejlődő országokban
Jelentés:  Charles Goerens (A8-0129/2018)
Jelentés az adósság fenntarthatóságának javításáról a fejlődő országokban

[2016/2241(INI)]
Fejlesztési Bizottság
159Határidő -A gazdasági, társadalmi és területi kohézió Unión belüli megerősítése
Jelentés:  Marc Joulaud (A8-0138/2018)
Jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézió Európai Unión belüli megerősítéséről: az Európai Bizottság hetedik jelentése

[2017/2279(INI)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
2  pointEgyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 163. cikke)
17:00 - 23:00   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)55'
Előadók   (7x6') 42'
A vélemény előadói   (11x1') 11'
Előadók (az eljárási szabályzat 52. cikkének (2) bekezdése)   (3x4') 12'
Szerző (bizottság)5'
„Catch the eye”   (8x5') 40'
Képviselők60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
149item on the agendapointA földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése
Norbert Lins (A8-0262/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. április 11., szerda, 13:00
148item on the agendapointA Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. április 11., szerda, 13:00
40item on the agendapointCsomagolás és csomagolási hulladék
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. április 11., szerda, 13:00
32item on the agendapointElhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. április 11., szerda, 13:00
55item on the agendapointHulladékok
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. április 11., szerda, 13:00
82item on the agendapointHulladéklerakók
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. április 11., szerda, 13:00
13item on the agendapointA környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. április 11., szerda, 13:00
45item on the agendapointA hetedik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtása
Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018
  -Módosítások2018. április 11., szerda, 13:00
187item on the agendapointA nemek közötti egyenlőség uniós médiaszektoron belüli helyzete
Michaela Šojdrová (A8-0031/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. április 11., szerda, 13:00
167item on the agendapointA nők és lányok szerepvállalásának a digitális ágazaton keresztül történő növelése
(O-000004/2018 - B8-0010/2018) 
  -Állásfoglalási indítványok2018. április 11., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. április 13., péntek, 12:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. április 13., péntek, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. április 16., hétfő, 19:00
35item on the agendapointA fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az Európai Fejlesztési Alap végrehajtása
Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018
  -Módosítások2018. április 11., szerda, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. április 16., hétfő, 19:00
176item on the agendapointAz adósság fenntarthatóságának javítása a fejlődő országokban
Charles Goerens (A8-0129/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. április 11., szerda, 13:00
159item on the agendapointA gazdasági, társadalmi és területi kohézió Unión belüli megerősítése
Marc Joulaud (A8-0138/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. április 13., péntek, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. április 16., hétfő, 19:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2018. április 13., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2018. április 16., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2018. április 17., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2018. április 18., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2018. április 19.Jogi nyilatkozat