Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 16 ta' April 2018 - Il-Ħamis, 19 ta' April 2018 293k
It-Tnejn, 16 ta' April 2018170kVerżjoni: Il-Ħamis, 19 ta' April 2018, 16:16
 Punti fuq l-aġenda
17:00 - 23:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

17:00 - 23:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
1  pointTkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma
  pointDibattitu konġunt - Emissjoni ta' gassijiet serra
149Skadenza***I-Inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030
Rapport:  Norbert Lins (A8-0262/2017)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 u li jemenda r-Regolament Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima

[2016/0230(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
148Skadenza***I-Tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi
Rapport:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-Istati Membri mill-2021 sal-2030 għal Unjoni tal-Enerġija reżiljenti u biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi, u li jemenda r-Regolament Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u għar-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima

[2016/0231(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
  pointDibattitu konġunt - Ekonomija ċirkolari u rappurtar dwar l-ambjent
40Skadenza***I-L-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ
Rapport:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ

[2015/0276(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa
32Skadenza***I-Vetturi li m’għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku
Rapport:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw, 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi, u 2012/19/UE dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku

[2015/0272(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa
55Skadenza***I-L-iskart
Rapport:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart

[2015/0275(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa
82Skadenza***I-Ir-rimi ta' skart f'terraferma
Rapport:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma

[2015/0274(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa
13Skadenza***I-Regoli ta' proċedura fil-qasam tar-rappurtar dwar l-ambjent
Rapport:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 87/217/KEE tal-Kunsill, id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE u d-Direttiva tal-Kunsill 94/63/KE f'dak li għandu x'jaqsam mar-regoli ta' proċedura fir-rappurtar fil-qasam tal-ambjent u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE

[2016/0394(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa
45Skadenza pointImplimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali
Rapport:  Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)
Rapport dwar l-Implimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali
[2017/2030(INI)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
  pointDibattitu konġunt - Ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-settur tal-media
187Skadenza -L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fis-Settur tal-Midja fl-UE
Rapport:  Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)
Rapport dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-settur tal-midja fl-UE

[2017/2210(INI)]
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
167Skadenza -L-emanċipazzjoni tan-nisa u tat-tfajliet permezz tas-settur diġitali
Mistoqsija orali
 - [2017/3016(RSP)]
     
 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Kummissjoni
L-għoti tas-setgħa lin-nisa u l-bniet permezz tas-settur diġitali
35Skadenza pointImplimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Rapport:  Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
[2017/2258(INI)]
Kumitat għall-Iżvilupp
  pointPreżentazzjonijiet qosra tar-rapporti li ġejjin:
177 -Strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini
Rapport:  Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)
Rapport dwar strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini – Inħeġġu l-produzzjoni tal-pjanti leguminużi u li fihom il-proteini fis-settur agrikolu Ewropew

[2017/2116(INI)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
176Skadenza -It-titjib tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw
Rapport:  Charles Goerens (A8-0129/2018)
Rapport dwar t-titjib tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw

[2016/2241(INI)]
Kumitat għall-Iżvilupp
159Skadenza -It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-Kummissjoni Ewropea
Rapport:  Marc Joulaud (A8-0138/2018)
Rapport dwar it-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-Kummissjoni Ewropea

[2017/2279(INI)]
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
2  pointDiskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)
17:00 - 23:00   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)55'
Rapporteurs   (7x6') 42'
Rapporteurs għal opinjoni   (11x1') 11'
Rapporteurs (Artikolu 52(2) tar-Regoli ta' Proċedura)   (3x4') 12'
Awtur (kumitat)5'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Membri60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
149item on the agendapointInklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030
Norbert Lins (A8-0262/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
148item on the agendapointTnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
40item on the agendapointL-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
32item on the agendapointVetturi li m’għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
55item on the agendapointL-iskart
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
82item on the agendapointIr-rimi ta' skart f'terraferma
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
13item on the agendapointRegoli ta' proċedura fil-qasam tar-rappurtar dwar l-ambjent
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
45item on the agendapointImplimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali
Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
187item on the agendapointL-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fis-Settur tal-Midja fl-UE
Michaela Šojdrová (A8-0031/2018
  -Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
167item on the agendapointL-emanċipazzjoni tan-nisa u tat-tfajliet permezz tas-settur diġitali
(O-000004/2018 - B8-0010/2018) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIl-Ġimgħa, 13 ta' April 2018, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIl-Ġimgħa, 13 ta' April 2018, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tnejn, 16 ta' April 2018, 19:00
35item on the agendapointImplimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tnejn, 16 ta' April 2018, 19:00
176item on the agendapointIt-titjib tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw
Charles Goerens (A8-0129/2018
  -Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
159item on the agendapointIt-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-Kummissjoni Ewropea
Marc Joulaud (A8-0138/2018
  -Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi Il-Ġimgħa, 13 ta' April 2018, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tnejn, 16 ta' April 2018, 19:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 13 ta' April 2018, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 16 ta' April 2018, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 17 ta' April 2018, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 18 ta' April 2018, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 19 ta' April 2018Avviż legali