Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 16. dubna 2018 - Čtvrtek, 19. dubna 2018 289k
Středa, 18. dubna 2018206kVerze: Čtvrtek, 19. dubna 2018, 13:39
 Body k pořadu jednání
08:30 - 11:50   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVY
12:00 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

08:30 - 11:50   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVY       Řečnická doba
150 pointZávěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. března 2018
Prohlášení Evropské rady a Komise
[2018/2550(RSP)]
  pointSpolečná rozprava - Udělení absolutoria za rok 2016 (53 zpráv)
86Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Zpráva:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl III – Komise a výkonné agentury

[2017/2136(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
22Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016
Zpráva:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016

[2017/2188(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
30Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF
Zpráva:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2016

[2017/2146(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
31Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl I – Evropský parlament

[2017/2137(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
43Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Zpráva:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada

[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
63Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
Zpráva:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IV – Soudní dvůr

[2017/2139(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
39Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Zpráva:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl V – Účetní dvůr

[2017/2140(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
68Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

[2017/2141(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
26Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VII – Výbor regionů

[2017/2142(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
81Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Zpráva:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

[2017/2145(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
65Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

[2017/2143(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
64Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

[2017/2144(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
58Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola evropských agentur
Zpráva:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola

[2017/2179(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
16Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2016

[2017/2174(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
66Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2016

[2017/2175(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
18Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2016

[2017/2153(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
79Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016

[2017/2147(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
72Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Zpráva k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (do 1. července 2016: Evropská policejní akademie) (CEPOL) na rozpočtový rok 2016

[2017/2163(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
80Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2016

[2017/2158(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
12Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016

[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
46Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2016

[2017/2171(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
24Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016

[2017/2160(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
50Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2016

[2017/2167(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
75Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2016

[2017/2151(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
85Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2016

[2017/2166(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
44Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Zpráva:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2016

[2017/2159(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
84Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2016

[2017/2170(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
59Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2016

[2017/2172(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
10Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2016

[2017/2176(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
77Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2016

[2017/2154(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
17Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2016

[2017/2150(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
23Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2016

[2017/2157(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
76Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2016

[2017/2161(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
36Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice (nyní Agentura Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2016

[2017/2162(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
33Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2016

[2017/2173(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
27Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016

[2017/2156(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
61Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016

[2017/2178(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
53Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016

[2017/2152(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
67Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2016

[2017/2168(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
56Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016

[2017/2148(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
54Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2016

[2017/2155(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
51Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský policejní úřad (Europol)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2016

[2017/2169(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
25Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2016

[2017/2149(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
83Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016

[2017/2164(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
48Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro evropský GNSS (GSA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2016

[2017/2165(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
60Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI)
Zpráva:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2016

[2017/2183(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
37Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Clean Sky 2
Zpráva:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2016

[2017/2182(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
52Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik ECSEL
Zpráva:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2016

[2017/2187(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
69Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)
Zpráva:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2016

[2017/2185(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
20Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI)
Zpráva:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2016

[2017/2184(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
57Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Zpráva:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (jaderná syntéza pro energii) na rozpočtový rok 2016

[2017/2180(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
70Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik SESAR
Zpráva:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2016

[2017/2181(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
42Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Shift2Rail
Zpráva:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2016

[2017/2186(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
12:00 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
200*voteDoba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách

Zpráva:  Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách
[2018/0805(CNS)]
Výbor pro ústavní záležitosti
199Lhůta voteHarmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2019
[2018/2652(RSO)]
19***voteRámcová dohoda mezi EU a Austrálií
Doporučení:  Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé jménem Unie
[2016/0367(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Úterý, 17. dubna 2018
21 voteRámcová dohoda mezi EU a Austrálií (usnesení)
Zpráva:  Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé jménem Unie
[2017/2227(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Úterý, 17. dubna 2018
152***voteÚmluva Rady Evropy o prevenci terorismu

Doporučení:  Helga Stevens (A8-0131/2018)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu jménem Evropské unie
[2017/0265(NLE)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
151***voteÚmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (dodatkový protokol)
Doporučení:  Helga Stevens (A8-0132/2018)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu jménem Evropské unie
[2017/0266(NLE)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
40Lhůta***IvoteObaly a obalové odpady
Zpráva:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
[2015/0276(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Pondělí, 16. dubna 2018
32Lhůta***IvoteVozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení
Zpráva:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
[2015/0272(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Pondělí, 16. dubna 2018
55Lhůta***IvoteOdpady
Zpráva:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech
[2015/0275(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Pondělí, 16. dubna 2018
82Lhůta***IvoteSkládky odpadů
Zpráva:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů
[2015/0274(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Pondělí, 16. dubna 2018
13Lhůta***IvoteProcesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv
Zpráva:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 87/217/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, směrnice Rady 86/278/EHS a směrnice Rady 94/63/ES, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS
[2016/0394(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Pondělí, 16. dubna 2018
192Lhůta voteIntegrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise
Návrh usnesení
[2018/2624(RSP)]
B8-0214/2018
Návrh usnesení Výboru pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Pondělí, 12. března 2018
193Lhůta votePokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících
Návrhy usnesení
[2018/2642(RSP)]
B8-0184/2018, B8-0185/2018
Rozprava: Úterý, 17. dubna 2018
38Lhůta voteProvádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020
Zpráva:  Marietje Schaake (A8-0112/2018)
Zpráva o provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020
[2017/2280(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Úterý, 17. dubna 2018
89Lhůta voteVýroční zprávy za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě
Zpráva:  Mady Delvaux (A8-0141/2018)
Zpráva o výročních zprávách za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě
[2017/2010(INI)]
Výbor pro právní záležitosti
Rozprava: Úterý, 17. dubna 2018
86Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Zpráva:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl III – Komise a výkonné agentury
[2017/2136(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
22Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016
Zpráva:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016
[2017/2188(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
30Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF
Zpráva:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2016
[2017/2146(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
31Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl I – Evropský parlament
[2017/2137(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
43Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Zpráva:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada
[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
63Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
Zpráva:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IV – Soudní dvůr
[2017/2139(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
39Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Zpráva:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl V – Účetní dvůr
[2017/2140(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
68Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor
[2017/2141(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
26Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VII – Výbor regionů
[2017/2142(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
81Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Zpráva:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost
[2017/2145(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
65Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv
[2017/2143(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
64Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů
[2017/2144(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
58Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola evropských agentur
Zpráva:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola
[2017/2179(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
16Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2016
[2017/2174(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
66Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2016
[2017/2175(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
18Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2016
[2017/2153(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
79Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016
[2017/2147(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
72Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Zpráva k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (do 1. července 2016: Evropská policejní akademie) (CEPOL) na rozpočtový rok 2016
[2017/2163(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
80Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2016
[2017/2158(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
12Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016
[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
46Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2016
[2017/2171(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
24Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016
[2017/2160(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
50Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2016
[2017/2167(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
75Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2016
[2017/2151(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
85Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2016
[2017/2166(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
44Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Zpráva:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2016
[2017/2159(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
84Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2016
[2017/2170(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
59Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2016
[2017/2172(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
10Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2016
[2017/2176(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
77Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2016
[2017/2154(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
17Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2016
[2017/2150(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
23Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2016
[2017/2157(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
76Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2016
[2017/2161(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
36Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice (nyní Agentura Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2016
[2017/2162(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
33Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2016
[2017/2173(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
27Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016
[2017/2156(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
61Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016
[2017/2178(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
53Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016
[2017/2152(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
67Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2016
[2017/2168(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
56Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016
[2017/2148(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
54Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2016
[2017/2155(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
51Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropský policejní úřad (Europol)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2016
[2017/2169(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
25Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2016
[2017/2149(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
83Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016
[2017/2164(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
48Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro evropský GNSS (GSA)
Zpráva:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2016
[2017/2165(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
60Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI)
Zpráva:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2016
[2017/2183(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
37Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Clean Sky 2
Zpráva:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2016
[2017/2182(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
52Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik ECSEL
Zpráva:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2016
[2017/2187(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
69Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)
Zpráva:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2016
[2017/2185(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
20Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI)
Zpráva:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2016
[2017/2184(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
57Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Zpráva:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (jaderná syntéza pro energii) na rozpočtový rok 2016
[2017/2180(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
70Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik SESAR
Zpráva:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2016
[2017/2181(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
42Lhůta voteUdělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Shift2Rail
Zpráva:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2016
[2017/2186(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Středa, 18. dubna 2018
15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
209 pointPřípad Cambridge Analytica a Facebook: ochrana údajů a soukromí občanů jako linie obrany proti manipulaci voleb
Prohlášení Rady a Komise
[2018/2667(RSP)]
41Lhůta***IpointPředcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu
Zpráva:  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES
[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
15Lhůta***IpointSchvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi
Zpráva:  Daniel Dalton (A8-0048/2017)
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi
[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
14Lhůta***IpointEkologická produkce a označování ekologických produktů
Zpráva:  Martin Häusling (A8-0311/2015)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007
[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
178Lhůta pointProvádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů
Zpráva:  Paulo Rangel (A8-0127/2018)
Zpráva o provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů
[2016/2149(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
73Lhůta pointVýroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže
Zpráva:  Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)
Zpráva o výroční zprávě o politice v oblasti hospodářské soutěže
[2017/2191(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
164 pointZveřejňování informací o dani z příjmu některými podniky a pobočkami
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2018/2552(RSP)]
     
Pavel Svoboda (O-000015/2018 - B8-0013/2018)
Výbor pro právní záležitosti
Rada
Zveřejňování informací o dani z příjmu některými podniky a pobočkami (2016/0107(COD))
156Lhůta pointNeochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě
Otázky k ústnímu zodpovězení - [2017/2951(RSP)]
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000008/2018 - B8-0011/2018)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rada
Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000009/2018 - B8-0012/2018)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komise
Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě
08:30 - 11:50   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVY     item on the agenda
Předseda Evropské rady (včetně odpovědí)10'
Rada (včetně odpovědí)5'
Komise (včetně odpovědí)20'
Předseda Účetního dvora (včetně odpovědí)5'
Zpravodajové   (8x6') 48'
Navrhovatelé   (17x1') 17'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)20'
Komise (včetně odpovědí)40'
Zpravodajové   (6x6') 36'
Navrhovatelé   (9x1') 9'
Autoři (výbory)   (2x5') 10'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (8x5') 40'
Poslanci210'
PPE58'S&D50'30ECR20'ALDE19'30Verts/ALE15'30GUE/NGL15'EFDD13'ENF11'NI7'30
86item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Joachim Zeller (A8-0137/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
22item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016
Joachim Zeller (A8-0130/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
30item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF
Barbara Kappel (A8-0123/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
31item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Derek Vaughan (A8-0105/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
43item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
63item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
39item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
68item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
26item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
81item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Marco Valli (A8-0128/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
65item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
64item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
58item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola evropských agentur
Bart Staes (A8-0115/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
16item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
Bart Staes (A8-0074/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
66item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
Bart Staes (A8-0069/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
18item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
Bart Staes (A8-0106/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
79item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
Bart Staes (A8-0068/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
72item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Bart Staes (A8-0098/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
80item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
Bart Staes (A8-0066/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
12item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Bart Staes (A8-0083/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
46item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
Bart Staes (A8-0067/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
24item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
Bart Staes (A8-0085/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
50item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Bart Staes (A8-0086/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
75item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Bart Staes (A8-0090/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
85item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
Bart Staes (A8-0107/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
44item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Indrek Tarand (A8-0091/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
84item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
Bart Staes (A8-0087/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
59item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
Bart Staes (A8-0088/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
10item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
Bart Staes (A8-0096/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
77item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Bart Staes (A8-0103/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
17item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
Bart Staes (A8-0081/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
23item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
Bart Staes (A8-0078/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
76item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
Bart Staes (A8-0114/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
36item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
Bart Staes (A8-0079/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
33item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Bart Staes (A8-0101/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
27item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
Bart Staes (A8-0080/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
61item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Bart Staes (A8-0111/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
53item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
Bart Staes (A8-0084/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
67item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
Bart Staes (A8-0102/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
56item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
Bart Staes (A8-0092/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
54item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
Bart Staes (A8-0113/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
51item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropský policejní úřad (Europol)
Bart Staes (A8-0109/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
25item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
Bart Staes (A8-0093/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
83item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
Bart Staes (A8-0108/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
48item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro evropský GNSS (GSA)
Bart Staes (A8-0082/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
60item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI)
Brian Hayes (A8-0071/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
37item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Clean Sky 2
Brian Hayes (A8-0070/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
52item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik ECSEL
Brian Hayes (A8-0072/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
69item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)
Brian Hayes (A8-0073/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
20item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI)
Brian Hayes (A8-0075/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
57item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Brian Hayes (A8-0095/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
70item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik SESAR
Brian Hayes (A8-0077/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
42item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Shift2Rail
Brian Hayes (A8-0076/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
199item on the agendapointHarmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2019
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 16. dubna 2018, 19:00
  -Žádosti o jmenovitá hlasováníÚterý, 17. dubna 2018, 16:00
40item on the agendapointObaly a obalové odpady
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 11. dubna 2018, 13:00
32item on the agendapointVozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 11. dubna 2018, 13:00
55item on the agendapointOdpady
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 11. dubna 2018, 13:00
82item on the agendapointSkládky odpadů
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 11. dubna 2018, 13:00
13item on the agendapointProcesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 11. dubna 2018, 13:00
192item on the agendapointIntegrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise
  -Návrhy usneseníPondělí, 16. dubna 2018, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 17. dubna 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 17. dubna 2018, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 17. dubna 2018, 19:00
193item on the agendapointPokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících
  -Návrhy usneseníStředa, 11. dubna 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 16. dubna 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 16. dubna 2018, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 17. dubna 2018, 16:00
38item on the agendapointProvádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020
Marietje Schaake (A8-0112/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
89item on the agendapointVýroční zprávy za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě
Mady Delvaux (A8-0141/2018
  -Pozměňovací návrhyPátek, 13. dubna 2018, 13:00
41item on the agendapointPředcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 11. dubna 2018, 13:00
15item on the agendapointSchvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi
Daniel Dalton (A8-0048/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 11. dubna 2018, 13:00
14item on the agendapointEkologická produkce a označování ekologických produktů
Martin Häusling (A8-0311/2015
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 11. dubna 2018, 13:00
178item on the agendapointProvádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů
Paulo Rangel (A8-0127/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
73item on the agendapointVýroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže
Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. dubna 2018, 13:00
156item on the agendapointNeochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě
(O-000008/2018 - B8-0011/2018) (O-000009/2018 - B8-0012/2018) 
  -Návrhy usneseníPondělí, 16. dubna 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 17. dubna 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 17. dubna 2018, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 18. dubna 2018, 16:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 13. dubna 2018, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 16. dubna 2018, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 17. dubna 2018, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 18. dubna 2018, 19:00
Poslední aktualizace: 19. dubna 2018Právní upozornění