Dagsorden
StrasbourgMandag den 16. april 2018 - Torsdag den 19. april 2018 285k
Onsdag den 18. april 2018201kUdgave: Torsdag den 19. april 2018, 13:40
 Punkter på dagsordenen
08:30 - 11:50   PRIORITEREDE FORHANDLINGER
12:00 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

08:30 - 11:50   PRIORITEREDE FORHANDLINGER       Taletid
150 pointKonklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 22.-23. marts 2018
Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen
[2018/2550(RSP)]
  pointForhandling under ét - Decharge 2016 (53 betænkninger)
86Frist -Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne
Betænkning:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

[2017/2136(DEC)]
Budgetkontroludvalget
22Frist -Decharge 2016: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016
Betænkning:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016

[2017/2188(DEC)]
Budgetkontroludvalget
30Frist -Decharge 2016: Unionens almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF
Betænkning:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2016

[2017/2146(DEC)]
Budgetkontroludvalget
31Frist -Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet
Betænkning:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion I – Europa-Parlamentet

[2017/2137(DEC)]
Budgetkontroludvalget
43Frist -Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
Betænkning:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet

[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Budgetkontroludvalget
63Frist -Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Domstolen
Betænkning:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion IV – Domstolen

[2017/2139(DEC)]
Budgetkontroludvalget
39Frist -Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Revisionsretten
Betænkning:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion V – Revisionsretten

[2017/2140(DEC)]
Budgetkontroludvalget
68Frist -Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Betænkning:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

[2017/2141(DEC)]
Budgetkontroludvalget
26Frist -Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Regionsudvalget
Betænkning:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VII - Regionsudvalget

[2017/2142(DEC)]
Budgetkontroludvalget
81Frist -Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Betænkning:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

[2017/2145(DEC)]
Budgetkontroludvalget
65Frist -Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
Betænkning:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

[2017/2143(DEC)]
Budgetkontroludvalget
64Frist -Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Betænkning:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

[2017/2144(DEC)]
Budgetkontroludvalget
58Frist -Decharge 2016: EU-agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol
Betænkning:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2016: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol

[2017/2179(DEC)]
Budgetkontroludvalget
16Frist -Decharge 2016: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016

[2017/2174(DEC)]
Budgetkontroludvalget
66Frist -Decharge 2016: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016

[2017/2175(DEC)]
Budgetkontroludvalget
18Frist -Decharge 2016: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016

[2017/2153(DEC)]
Budgetkontroludvalget
79Frist -Decharge 2016: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2016

[2017/2147(DEC)]
Budgetkontroludvalget
72Frist -Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (inden 1. juli 2016: Det Europæiske Politiakademi) (Cepol) for regnskabsåret 2016

[2017/2163(DEC)]
Budgetkontroludvalget
80Frist -Decharge 2016: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016

[2017/2158(DEC)]
Budgetkontroludvalget
12Frist -Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016

[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Budgetkontroludvalget
46Frist -Decharge 2016: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016

[2017/2171(DEC)]
Budgetkontroludvalget
24Frist -Decharge 2016: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016

[2017/2160(DEC)]
Budgetkontroludvalget
50Frist -Decharge 2016: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016

[2017/2167(DEC)]
Budgetkontroludvalget
75Frist -Decharge 2016: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016

[2017/2151(DEC)]
Budgetkontroludvalget
85Frist -Decharge 2016: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016

[2017/2166(DEC)]
Budgetkontroludvalget
44Frist -Decharge 2016: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
Betænkning:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016

[2017/2159(DEC)]
Budgetkontroludvalget
84Frist -Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016

[2017/2170(DEC)]
Budgetkontroludvalget
59Frist -Decharge 2016: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

[2017/2172(DEC)]
Budgetkontroludvalget
10Frist -Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016

[2017/2176(DEC)]
Budgetkontroludvalget
77Frist -Decharge 2016: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2016

[2017/2154(DEC)]
Budgetkontroludvalget
17Frist -Decharge 2016: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA).
Betænkning:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016

[2017/2150(DEC)]
Budgetkontroludvalget
23Frist -Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016

[2017/2157(DEC)]
Budgetkontroludvalget
76Frist -Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016

[2017/2161(DEC)]
Budgetkontroludvalget
36Frist -Decharge 2016: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2016

[2017/2162(DEC)]
Budgetkontroludvalget
33Frist -Decharge 2016: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Betænkning om om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016

[2017/2173(DEC)]
Budgetkontroludvalget
27Frist -Decharge 2016: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016

[2017/2156(DEC)]
Budgetkontroludvalget
61Frist -Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2016

[2017/2178(DEC)]
Budgetkontroludvalget
53Frist -Decharge 2016: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016

[2017/2152(DEC)]
Budgetkontroludvalget
67Frist -Decharge 2016: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

[2017/2168(DEC)]
Budgetkontroludvalget
56Frist -Decharge 2016: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016

[2017/2148(DEC)]
Budgetkontroludvalget
54Frist -Decharge 2016: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2016

[2017/2155(DEC)]
Budgetkontroludvalget
51Frist -Decharge 2016: Den Europæiske Politienhed (Europol)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2016

[2017/2169(DEC)]
Budgetkontroludvalget
25Frist -Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016

[2017/2149(DEC)]
Budgetkontroludvalget
83Frist -Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016

[2017/2164(DEC)]
Budgetkontroludvalget
48Frist -Decharge 2016: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016

[2017/2165(DEC)]
Budgetkontroludvalget
60Frist -Decharge 2016 - Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016

[2017/2183(DEC)]
Budgetkontroludvalget
37Frist -Decharge 2016: Fællesforetagendet Clean Sky 2
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2016

[2017/2182(DEC)]
Budgetkontroludvalget
52Frist -Decharge 2016: Fællesforetagendet ECSEL
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2016

[2017/2187(DEC)]
Budgetkontroludvalget
69Frist -Decharge 2016: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB2)
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2016

[2017/2185(DEC)]
Budgetkontroludvalget
20Frist -Decharge 2016: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2016

[2017/2184(DEC)]
Budgetkontroludvalget
57Frist -Decharge 2016: Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016

[2017/2180(DEC)]
Budgetkontroludvalget
70Frist -Decharge 2016: SESAR-fællesforetagendet
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2016

[2017/2181(DEC)]
Budgetkontroludvalget
42Frist -Decharge 2016: Fællesforetagendet Shift2Rail
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016

[2017/2186(DEC)]
Budgetkontroludvalget
12:00 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
200*voteFastsættelse af perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet
Betænkning:  Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)
Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om fastsættelse af perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanter i Europa-Parlamentet
[2018/0805(CNS)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
199Frist voteParlamentets mødekalender - 2019
[2018/2652(RSO)]
19***voteRammeaftalen mellem EU og Australien
Henstilling:  Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Australien på den anden side
[2016/0367(NLE)]
Udenrigsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 17. april 2018
21 voteRammeaftalen mellem EU og Australien (beslutning)
Betænkning:  Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Australien på den anden side
[2017/2227(INI)]
Udenrigsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 17. april 2018
152***voteEuroparådets konvention om forebyggelse af terrorisme
Henstilling:  Helga Stevens (A8-0131/2018)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme
[2017/0265(NLE)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
151***voteEuroparådets konvention om forebyggelse af terrorisme (tillægsprotokol)
Henstilling:  Helga Stevens (A8-0132/2018)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af tillægsprotokollen til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme
[2017/0266(NLE)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
40Frist***IvoteEmballage og emballageaffald
Betænkning:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald
[2015/0276(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Mandag den 16. april 2018
32Frist***IvoteUdrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr
Betænkning:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
[2015/0272(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Mandag den 16. april 2018
55Frist***IvoteAffald
Betænkning:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald
[2015/0275(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Mandag den 16. april 2018
82Frist***IvoteDeponering af affald
Betænkning:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald
[2015/0274(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Mandag den 16. april 2018
13Frist***IvoteProcedureregler på området miljørapportering
Betænkning:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 87/217/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013, Rådets direktiv 86/278/EØF og Rådets direktiv 94/63/EF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF
[2016/0394(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Mandag den 16. april 2018
192Frist voteKommissionens integritetspolitik, især udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
Forslag til beslutning
[2018/2624(RSP)]
B8-0214/2018
Beslutningsforslag fra Budgetkontroludvalget
Forhandling: Mandag den 12. marts 2018
193Frist voteFremskridt med FN's globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge
Forslag til beslutning
[2018/2642(RSP)]
B8-0184/2018, B8-0185/2018
Forhandling: Tirsdag den 17. april 2018
38Frist voteGennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020
Betænkning:  Marietje Schaake (A8-0112/2018)
Betænkning om gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020
[2017/2280(INI)]
Udenrigsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 17. april 2018
89Frist voteÅrsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
Betænkning:  Mady Delvaux (A8-0141/2018)
Betænkning om årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
[2017/2010(INI)]
Retsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 17. april 2018
86Frist voteDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne
Betænkning:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne
[2017/2136(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
22Frist voteDecharge 2016: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016
Betænkning:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016
[2017/2188(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
30Frist voteDecharge 2016: Unionens almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF
Betænkning:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2016
[2017/2146(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
31Frist voteDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet
Betænkning:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion I – Europa-Parlamentet
[2017/2137(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
43Frist voteDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
Betænkning:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet
[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
63Frist voteDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Domstolen
Betænkning:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion IV – Domstolen
[2017/2139(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
39Frist voteDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Revisionsretten
Betænkning:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion V – Revisionsretten
[2017/2140(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
68Frist voteDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Betænkning:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
[2017/2141(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
26Frist voteDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Regionsudvalget
Betænkning:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VII - Regionsudvalget
[2017/2142(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
81Frist voteDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Betænkning:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
[2017/2145(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
65Frist voteDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
Betænkning:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand
[2017/2143(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
64Frist voteDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Betænkning:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
[2017/2144(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
58Frist voteDecharge 2016: EU-agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol
Betænkning:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2016: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol
[2017/2179(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
16Frist voteDecharge 2016: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016
[2017/2174(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
66Frist voteDecharge 2016: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016
[2017/2175(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
18Frist voteDecharge 2016: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016
[2017/2153(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
79Frist voteDecharge 2016: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2016
[2017/2147(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
72Frist voteDecharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (inden 1. juli 2016: Det Europæiske Politiakademi) (Cepol) for regnskabsåret 2016
[2017/2163(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
80Frist voteDecharge 2016: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016
[2017/2158(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
12Frist voteDecharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016
[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
46Frist voteDecharge 2016: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016
[2017/2171(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
24Frist voteDecharge 2016: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016
[2017/2160(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
50Frist voteDecharge 2016: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016
[2017/2167(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
75Frist voteDecharge 2016: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016
[2017/2151(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
85Frist voteDecharge 2016: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016
[2017/2166(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
44Frist voteDecharge 2016: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
Betænkning:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016
[2017/2159(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
84Frist voteDecharge 2016: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016
[2017/2170(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
59Frist voteDecharge 2016: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016
[2017/2172(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
10Frist voteDecharge 2016: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016
[2017/2176(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
77Frist voteDecharge 2016: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2016
[2017/2154(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
17Frist voteDecharge 2016: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA).
Betænkning:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016
[2017/2150(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
23Frist voteDecharge 2016: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016
[2017/2157(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
76Frist voteDecharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016
[2017/2161(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
36Frist voteDecharge 2016: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2016
[2017/2162(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
33Frist voteDecharge 2016: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Betænkning om om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016
[2017/2173(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
27Frist voteDecharge 2016: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016
[2017/2156(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
61Frist voteDecharge 2016: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2016
[2017/2178(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
53Frist voteDecharge 2016: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016
[2017/2152(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
67Frist voteDecharge 2016: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016
[2017/2168(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
56Frist voteDecharge 2016: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016
[2017/2148(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
54Frist voteDecharge 2016: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2016
[2017/2155(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
51Frist voteDecharge 2016: Den Europæiske Politienhed (Europol)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2016
[2017/2169(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
25Frist voteDecharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016
[2017/2149(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
83Frist voteDecharge 2016: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016
[2017/2164(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
48Frist voteDecharge 2016: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
Betænkning:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016
[2017/2165(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
60Frist voteDecharge 2016 - Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016
[2017/2183(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
37Frist voteDecharge 2016: Fællesforetagendet Clean Sky 2
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2016
[2017/2182(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
52Frist voteDecharge 2016: Fællesforetagendet ECSEL
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2016
[2017/2187(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
69Frist voteDecharge 2016: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB2)
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2016
[2017/2185(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
20Frist voteDecharge 2016: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2016
[2017/2184(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
57Frist voteDecharge 2016: Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016
[2017/2180(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
70Frist voteDecharge 2016: SESAR-fællesforetagendet
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2016
[2017/2181(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
42Frist voteDecharge 2016: Fællesforetagendet Shift2Rail
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016
[2017/2186(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Onsdag den 18. april 2018
15:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
209 pointCambridge Analytica og Facebook: Databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred som et forsvar mod valgmanipulation
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2018/2667(RSP)]
41Frist***IpointForebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme
Betænkning:  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF
[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
15Frist***IpointGodkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer
Betænkning:  Daniel Dalton (A8-0048/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer
[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
14Frist***IpointØkologisk produktion og mærkning af økologiske produkter
Betænkning:  Martin Häusling (A8-0311/2015)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007
[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
178Frist pointGennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter
Betænkning:  Paulo Rangel (A8-0127/2018)
Betænkning om gennemførelsen af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter
[2016/2149(INI)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
73Frist pointÅrlig beretning om EU's konkurrencepolitik
Betænkning:  Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)
Betænkning om årlig beretning om EU's konkurrencepolitik
[2017/2191(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
164 pointOffentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer
Mundtlig forespørgsel  - [2018/2552(RSP)]
     
Pavel Svoboda (O-000015/2018 - B8-0013/2018)
Retsudvalget
Rådet
Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (2016/0107(COD))
156Frist pointVaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa
Mundtlige forespørgsler - [2017/2951(RSP)]
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000008/2018 - B8-0011/2018)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Rådet
Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000009/2018 - B8-0012/2018)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Kommissionen
Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa
08:30 - 11:50   PRIORITEREDE FORHANDLINGER     item on the agenda
Formanden for Det Europæiske Råd (inkl. svar)10'
Rådet (inkl. svar)5'
Kommissionen (inkl. svar)20'
Revisionsrettens formand (inkl. svar)5'
Ordførere   (8x6') 48'
Ordførere for udtalelser   (17x1') 17'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Medlemmer30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)20'
Kommissionen (inkl. svar)40'
Ordførere   (6x6') 36'
Ordførere for udtalelser   (9x1') 9'
Forespørgere (udvalg)   (2x5') 10'
Catch-the-eye   (8x5') 40'
Medlemmer210'
PPE58'S&D50'30ECR20'ALDE19'30Verts/ALE15'30GUE/NGL15'EFDD13'ENF11'NI7'30
86item on the agendapointDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne
Joachim Zeller (A8-0137/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
22item on the agendapointDecharge 2016: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016
Joachim Zeller (A8-0130/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
30item on the agendapointDecharge 2016: Unionens almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF
Barbara Kappel (A8-0123/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
31item on the agendapointDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet
Derek Vaughan (A8-0105/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
43item on the agendapointDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
63item on the agendapointDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Domstolen
Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
39item on the agendapointDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Revisionsretten
Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
68item on the agendapointDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
26item on the agendapointDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Regionsudvalget
Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
81item on the agendapointDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Marco Valli (A8-0128/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
65item on the agendapointDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
64item on the agendapointDecharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
58item on the agendapointDecharge 2016: EU-agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol
Bart Staes (A8-0115/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
16item on the agendapointDecharge 2016: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
Bart Staes (A8-0074/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
66item on the agendapointDecharge 2016: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
Bart Staes (A8-0069/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
18item on the agendapointDecharge 2016: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
Bart Staes (A8-0106/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
79item on the agendapointDecharge 2016: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
Bart Staes (A8-0068/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
72item on the agendapointDecharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
Bart Staes (A8-0098/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
80item on the agendapointDecharge 2016: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
Bart Staes (A8-0066/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
12item on the agendapointDecharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
Bart Staes (A8-0083/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
46item on the agendapointDecharge 2016: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
Bart Staes (A8-0067/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
24item on the agendapointDecharge 2016: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
Bart Staes (A8-0085/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
50item on the agendapointDecharge 2016: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
Bart Staes (A8-0086/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
75item on the agendapointDecharge 2016: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Bart Staes (A8-0090/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
85item on the agendapointDecharge 2016: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
Bart Staes (A8-0107/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
44item on the agendapointDecharge 2016: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
Indrek Tarand (A8-0091/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
84item on the agendapointDecharge 2016: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
Bart Staes (A8-0087/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
59item on the agendapointDecharge 2016: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
Bart Staes (A8-0088/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
10item on the agendapointDecharge 2016: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
Bart Staes (A8-0096/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
77item on the agendapointDecharge 2016: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
Bart Staes (A8-0103/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
17item on the agendapointDecharge 2016: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA).
Bart Staes (A8-0081/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
23item on the agendapointDecharge 2016: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
Bart Staes (A8-0078/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
76item on the agendapointDecharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
Bart Staes (A8-0114/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
36item on the agendapointDecharge 2016: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)
Bart Staes (A8-0079/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
33item on the agendapointDecharge 2016: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
Bart Staes (A8-0101/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
27item on the agendapointDecharge 2016: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
Bart Staes (A8-0080/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
61item on the agendapointDecharge 2016: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
Bart Staes (A8-0111/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
53item on the agendapointDecharge 2016: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
Bart Staes (A8-0084/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
67item on the agendapointDecharge 2016: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
Bart Staes (A8-0102/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
56item on the agendapointDecharge 2016: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
Bart Staes (A8-0092/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
54item on the agendapointDecharge 2016: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)
Bart Staes (A8-0113/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
51item on the agendapointDecharge 2016: Den Europæiske Politienhed (Europol)
Bart Staes (A8-0109/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
25item on the agendapointDecharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
Bart Staes (A8-0093/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
83item on the agendapointDecharge 2016: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
Bart Staes (A8-0108/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
48item on the agendapointDecharge 2016: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
Bart Staes (A8-0082/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
60item on the agendapointDecharge 2016 - Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)
Brian Hayes (A8-0071/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
37item on the agendapointDecharge 2016: Fællesforetagendet Clean Sky 2
Brian Hayes (A8-0070/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
52item on the agendapointDecharge 2016: Fællesforetagendet ECSEL
Brian Hayes (A8-0072/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
69item on the agendapointDecharge 2016: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB2)
Brian Hayes (A8-0073/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
20item on the agendapointDecharge 2016: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)
Brian Hayes (A8-0075/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
57item on the agendapointDecharge 2016: Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling
Brian Hayes (A8-0095/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
70item on the agendapointDecharge 2016: SESAR-fællesforetagendet
Brian Hayes (A8-0077/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
42item on the agendapointDecharge 2016: Fællesforetagendet Shift2Rail
Brian Hayes (A8-0076/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
199item on the agendapointParlamentets mødekalender - 2019
  -ÆndringsforslagMandag den 16. april 2018, 19:00
  -Anmodninger om afstemning ved navneopråbTirsdag den 17. april 2018, 16:00
40item on the agendapointEmballage og emballageaffald
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 11. april 2018, 13:00
32item on the agendapointUdrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 11. april 2018, 13:00
55item on the agendapointAffald
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 11. april 2018, 13:00
82item on the agendapointDeponering af affald
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 11. april 2018, 13:00
13item on the agendapointProcedureregler på området miljørapportering
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 11. april 2018, 13:00
192item on the agendapointKommissionens integritetspolitik, især udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
  -Forslag til beslutningMandag den 16. april 2018, 20:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 17. april 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 17. april 2018, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 17. april 2018, 19:00
193item on the agendapointFremskridt med FN's globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge
  -Forslag til beslutningOnsdag den 11. april 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 16. april 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 16. april 2018, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 17. april 2018, 16:00
38item on the agendapointGennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020
Marietje Schaake (A8-0112/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
89item on the agendapointÅrsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
Mady Delvaux (A8-0141/2018
  -ÆndringsforslagFredag den 13. april 2018, 13:00
41item on the agendapointForebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 11. april 2018, 13:00
15item on the agendapointGodkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer
Daniel Dalton (A8-0048/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 11. april 2018, 13:00
14item on the agendapointØkologisk produktion og mærkning af økologiske produkter
Martin Häusling (A8-0311/2015
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 11. april 2018, 13:00
178item on the agendapointGennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter
Paulo Rangel (A8-0127/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
73item on the agendapointÅrlig beretning om EU's konkurrencepolitik
Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. april 2018, 13:00
156item on the agendapointVaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa
(O-000008/2018 - B8-0011/2018) (O-000009/2018 - B8-0012/2018) 
  -Forslag til beslutningMandag den 16. april 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 17. april 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 17. april 2018, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 18. april 2018, 16:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 13. april 2018, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 16. april 2018, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 17. april 2018, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 18. april 2018, 19:00
Seneste opdatering: 19. april 2018Juridisk meddelelse