Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 16. aprill 2018 - Neljapäev, 19. aprill 2018 281k
Kolmapäev, 18. aprill 2018198kVersioon: Neljapäev, 19. aprill 2018, 13:45
 Päevakorra punktid
08:30 - 11:50   ESMATÄHTSAD ARUTELUD
12:00 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 23:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

08:30 - 11:50   ESMATÄHTSAD ARUTELUD       Kõneaeg
150 pointEuroopa Ülemkogu 22. ja 23. märtsi 2018. aasta kohtumise järeldused
Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused
[2018/2550(RSP)]
  pointÜhine arutelu - 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (53 raportit)
86Tähtaeg -ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid
Raport:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

[2017/2136(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
22Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
Raport:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Raport komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta

[2017/2188(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
30Tähtaeg -ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. EAF
Raport:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2146(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
31Tähtaeg -ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament
Raport:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament

[2017/2137(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
43Tähtaeg -ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
63Tähtaeg -ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus
Raport:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus

[2017/2139(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
39Tähtaeg -ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kontrollikoda
Raport:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda

[2017/2140(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
68Tähtaeg -ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

[2017/2141(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
26Tähtaeg -ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee
Raport:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee

[2017/2142(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
81Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus
Raport:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus

[2017/2145(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
65Tähtaeg -ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman
Raport:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman

[2017/2143(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
64Tähtaeg -ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor

[2017/2144(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
58Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Raport Euroopa Liidu ametite 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta

[2017/2179(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
16Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
Raport:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2174(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
66Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BERECi Büroo)
Raport:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Raport Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2175(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
18Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)
Raport:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2153(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
79Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Raport:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2147(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
72Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Raport:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (enne 1. juulit 2016: Euroopa Politseikolledž) (CEPOL) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2163(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
80Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
Raport:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2158(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
12Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
Raport:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
46Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
Raport:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2171(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
24Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
Raport:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2160(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
50Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Raport:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2167(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
75Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
Raport:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Raport Euroopa Keskkonnaameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2151(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
85Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
Raport:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2166(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
44Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
Raport:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Raport Euroopa Toiduohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2159(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
84Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
Raport:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2170(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
59Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
Raport:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2172(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
10Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
Raport:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2176(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
77Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA)
Raport:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Raport Euroopa Ravimiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2154(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
17Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
Raport:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2150(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
23Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
Raport:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2157(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
76Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
Raport:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2161(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
36Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
Raport:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Raport Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2162(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
33Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
Raport:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2173(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
27Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF)
Raport:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Raport Euroopa Koolitusfondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2156(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
61Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)
Raport:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2178(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
53Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Raport:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2152(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
67Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (ESA)
Raport:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2168(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
56Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Raport:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2148(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
54Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
Raport:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Raport Eurojusti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2155(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
51Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol)
Raport:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Raport Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2169(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
25Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
Raport:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2149(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
83Tähtaeg -ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
Raport:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2164(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
48Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
Raport:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2165(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
60Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT ühisettevõte)
Raport:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2183(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
37Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky 2
Raport:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2182(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
52Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL
Raport:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Raport ühisettevõtte ECSEL 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2187(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
69Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte (FCH2)
Raport:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2185(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
20Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)
Raport:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2184(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
57Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2180(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
70Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR
Raport:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Raport ühisettevõtte SESAR 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2181(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
42Tähtaeg -2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Shift2Rail (S2R)
Raport:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2017/2186(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
12:00 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
200*voteAjavahemiku kindlaksmääramine esindajate üheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti
Raport:  Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)
Raport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks ajavahemik esindajate üheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti
[2018/0805(CNS)]
Põhiseaduskomisjon
199Tähtaeg voteEuroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2019
[2018/2652(RSO)]
19***voteELi ja Austraalia vaheline raamleping
Soovitus:  Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta
[2016/0367(NLE)]
Väliskomisjon
Arutelu: Teisipäev, 17. aprill 2018
21 voteELi ja Austraalia vaheline raamleping (resolutsioon)
Raport:  Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta
[2017/2227(INI)]
Väliskomisjon
Arutelu: Teisipäev, 17. aprill 2018
152***voteTerrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioon
Soovitus:  Helga Stevens (A8-0131/2018)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
[2017/0265(NLE)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
151***voteTerrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioon (lisaprotokoll)
Soovitus:  Helga Stevens (A8-0132/2018)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
[2017/0266(NLE)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
40Tähtaeg***IvotePakendid ja pakendijäätmed
Raport:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta
[2015/0276(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Esmaspäev, 16. aprill 2018
32Tähtaeg***IvoteKasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud
Raport:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta
[2015/0272(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Esmaspäev, 16. aprill 2018
55Tähtaeg***IvoteJäätmed
Raport:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta
[2015/0275(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Esmaspäev, 16. aprill 2018
82Tähtaeg***IvotePrügilad
Raport:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta
[2015/0274(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Esmaspäev, 16. aprill 2018
13Tähtaeg***IvoteKeskkonnaaruandluse menetlusnormid
Raport:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 87/217/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/31/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1257/2013, nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ ning nõukogu direktiivi 94/63/EÜ keskkonnaalase aruandluse valdkonna menetlusnormide osas ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ
[2016/0394(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Esmaspäev, 16. aprill 2018
192Tähtaeg voteKomisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine
Resolutsiooni ettepanek
[2018/2624(RSP)]
B8-0214/2018
Eelarvekontrollikomisjoni resolutsiooni ettepanek
Arutelu: Esmaspäev, 12. märts 2018
193Tähtaeg voteEdusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel
Resolutsiooni ettepanekud
[2018/2642(RSP)]
B8-0184/2018, B8-0185/2018
Arutelu: Teisipäev, 17. aprill 2018
38Tähtaeg voteELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 2017. aasta vahekokkuvõte ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur
Raport:  Marietje Schaake (A8-0112/2018)
Raport ELi välisrahastamisvahendite rakendamise kohta: 2017. aasta vahearuanne ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur

[2017/2280(INI)]
Väliskomisjon
Arutelu: Teisipäev, 17. aprill 2018
89Tähtaeg voteSubsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2015. ja 2016. aasta aruanded
Raport:  Mady Delvaux (A8-0141/2018)
Raport subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2015. ja 2016. aasta aruannete kohta
[2017/2010(INI)]
Õiguskomisjon
Arutelu: Teisipäev, 17. aprill 2018
86Tähtaeg voteELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid
Raport:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid
[2017/2136(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
22Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
Raport:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Raport komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta
[2017/2188(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
30Tähtaeg voteELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. EAF
Raport:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2146(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
31Tähtaeg voteELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament
Raport:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament
[2017/2137(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
43Tähtaeg voteELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
63Tähtaeg voteELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus
Raport:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus
[2017/2139(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
39Tähtaeg voteELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kontrollikoda
Raport:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda
[2017/2140(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
68Tähtaeg voteELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
[2017/2141(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
26Tähtaeg voteELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee
Raport:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee
[2017/2142(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
81Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus
Raport:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus
[2017/2145(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
65Tähtaeg voteELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman
Raport:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman
[2017/2143(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
64Tähtaeg voteELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor
[2017/2144(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
58Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Raport Euroopa Liidu ametite 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta
[2017/2179(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
16Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
Raport:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2174(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
66Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BERECi Büroo)
Raport:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Raport Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2175(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
18Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)
Raport:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2153(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
79Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Raport:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2147(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
72Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Raport:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (enne 1. juulit 2016: Euroopa Politseikolledž) (CEPOL) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2163(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
80Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
Raport:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2158(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
12Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
Raport:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
46Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
Raport:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2171(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
24Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
Raport:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2160(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
50Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Raport:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2167(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
75Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
Raport:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Raport Euroopa Keskkonnaameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2151(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
85Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
Raport:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2166(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
44Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
Raport:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Raport Euroopa Toiduohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2159(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
84Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
Raport:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2170(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
59Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
Raport:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2172(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
10Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
Raport:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2176(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
77Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA)
Raport:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Raport Euroopa Ravimiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2154(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
17Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
Raport:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2150(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
23Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
Raport:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2157(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
76Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
Raport:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2161(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
36Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
Raport:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Raport Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2162(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
33Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
Raport:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2173(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
27Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF)
Raport:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Raport Euroopa Koolitusfondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2156(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
61Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)
Raport:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2178(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
53Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Raport:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2152(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
67Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (ESA)
Raport:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2168(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
56Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Raport:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2148(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
54Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
Raport:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Raport Eurojusti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2155(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
51Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol)
Raport:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Raport Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2169(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
25Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
Raport:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2149(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
83Tähtaeg voteELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
Raport:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2164(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
48Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
Raport:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2165(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
60Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT ühisettevõte)
Raport:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2183(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
37Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky 2
Raport:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2182(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
52Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL
Raport:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Raport ühisettevõtte ECSEL 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2187(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
69Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte (FCH2)
Raport:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2185(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
20Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)
Raport:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2184(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
57Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2180(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
70Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR
Raport:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Raport ühisettevõtte SESAR 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2181(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
42Tähtaeg vote2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Shift2Rail (S2R)
Raport:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2017/2186(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 18. aprill 2018
15:00 - 23:00   Arutelud       Kõneaeg
209 pointCambridge Analytica ja Facebook: andmekaitse ja kodanike eraelu puutumatus kui kaitseliin valimiste manipuleerimise vastu
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2018/2667(RSP)]
41Tähtaeg***IpointFinantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine
Raport:  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiivi 2009/101/EÜ
[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
15Tähtaeg***IpointMootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve
Raport:  Daniel Dalton (A8-0048/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta
[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
14Tähtaeg***IpointMahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine
Raport:  Martin Häusling (A8-0311/2015)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr XXX/XXX [ametlike kontrollide määrus] muutmise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 kehtetuks tunnistamise kohta
[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
178Tähtaeg pointLiikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine
Raport:  Paulo Rangel (A8-0127/2018)
Raport liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta
[2016/2149(INI)]
Põhiseaduskomisjon
73Tähtaeg pointKonkurentsipoliitika aastaaruanne
Raport:  Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)
Raport konkurentsipoliitika aastaaruande kohta
[2017/2191(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
164 pointTulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt
Suuliselt vastatav küsimus - [2018/2552(RSP)]
     
Pavel Svoboda (O-000015/2018 - B8-0013/2018)
Õiguskomisjon
Nõukogu
Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (2016/0107(COD))
156Tähtaeg pointVaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas
Suuliselt vastatavad küsimused - [2017/2951(RSP)]
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000008/2018 - B8-0011/2018)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Nõukogu
Vaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000009/2018 - B8-0012/2018)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Komisjon
Vaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas
08:30 - 11:50   ESMATÄHTSAD ARUTELUD     item on the agenda
Euroopa Ülemkogu eesistuja (koos vastustega)10'
Nõukogu (koos vastustega)5'
Komisjon (koos vastustega)20'
Kontrollikoja president (koos vastustega)5'
Raportöörid   (8x6') 48'
Arvamuse koostajad   (17x1') 17'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)20'
Komisjon (koos vastustega)40'
Raportöörid   (6x6') 36'
Arvamuse koostajad   (9x1') 9'
Koostajad (komisjonid)   (2x5') 10'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (8x5') 40'
Parlamendiliikmed210'
PPE58'S&D50'30ECR20'ALDE19'30Verts/ALE15'30GUE/NGL15'EFDD13'ENF11'NI7'30
86item on the agendapointELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid
Joachim Zeller (A8-0137/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
22item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
Joachim Zeller (A8-0130/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
30item on the agendapointELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. EAF
Barbara Kappel (A8-0123/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
31item on the agendapointELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament
Derek Vaughan (A8-0105/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
43item on the agendapointELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
63item on the agendapointELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus
Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
39item on the agendapointELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kontrollikoda
Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
68item on the agendapointELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
26item on the agendapointELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee
Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
81item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus
Marco Valli (A8-0128/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
65item on the agendapointELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman
Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
64item on the agendapointELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor
Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
58item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll
Bart Staes (A8-0115/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
16item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
Bart Staes (A8-0074/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
66item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BERECi Büroo)
Bart Staes (A8-0069/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
18item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)
Bart Staes (A8-0106/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
79item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Bart Staes (A8-0068/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
72item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Bart Staes (A8-0098/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
80item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
Bart Staes (A8-0066/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
12item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
Bart Staes (A8-0083/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
46item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
Bart Staes (A8-0067/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
24item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
Bart Staes (A8-0085/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
50item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Bart Staes (A8-0086/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
75item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
Bart Staes (A8-0090/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
85item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
Bart Staes (A8-0107/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
44item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
Indrek Tarand (A8-0091/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
84item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
Bart Staes (A8-0087/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
59item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
Bart Staes (A8-0088/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
10item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
Bart Staes (A8-0096/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
77item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA)
Bart Staes (A8-0103/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
17item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
Bart Staes (A8-0081/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
23item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
Bart Staes (A8-0078/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
76item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
Bart Staes (A8-0114/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
36item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
Bart Staes (A8-0079/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
33item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
Bart Staes (A8-0101/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
27item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF)
Bart Staes (A8-0080/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
61item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)
Bart Staes (A8-0111/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
53item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Bart Staes (A8-0084/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
67item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (ESA)
Bart Staes (A8-0102/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
56item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Bart Staes (A8-0092/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
54item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
Bart Staes (A8-0113/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
51item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol)
Bart Staes (A8-0109/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
25item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
Bart Staes (A8-0093/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
83item on the agendapointELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
Bart Staes (A8-0108/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
48item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
Bart Staes (A8-0082/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
60item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT ühisettevõte)
Brian Hayes (A8-0071/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
37item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky 2
Brian Hayes (A8-0070/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
52item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL
Brian Hayes (A8-0072/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
69item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte (FCH2)
Brian Hayes (A8-0073/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
20item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)
Brian Hayes (A8-0075/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
57item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Brian Hayes (A8-0095/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
70item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR
Brian Hayes (A8-0077/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
42item on the agendapoint2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Shift2Rail (S2R)
Brian Hayes (A8-0076/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
199item on the agendapointEuroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2019
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 16. aprill 2018, 19:00
  -Nimelise hääletuse taotlusedTeisipäev, 17. aprill 2018, 16:00
40item on the agendapointPakendid ja pakendijäätmed
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
32item on the agendapointKasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
55item on the agendapointJäätmed
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
82item on the agendapointPrügilad
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
13item on the agendapointKeskkonnaaruandluse menetlusnormid
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
192item on the agendapointKomisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 16. aprill 2018, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 17. aprill 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 17. aprill 2018, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 17. aprill 2018, 19:00
193item on the agendapointEdusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 16. aprill 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 16. aprill 2018, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 17. aprill 2018, 16:00
38item on the agendapointELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 2017. aasta vahekokkuvõte ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur
Marietje Schaake (A8-0112/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
89item on the agendapointSubsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2015. ja 2016. aasta aruanded
Mady Delvaux (A8-0141/2018
  -MuudatusettepanekudReede, 13. aprill 2018, 13:00
41item on the agendapointFinantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
15item on the agendapointMootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve
Daniel Dalton (A8-0048/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
14item on the agendapointMahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine
Martin Häusling (A8-0311/2015
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
178item on the agendapointLiikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine
Paulo Rangel (A8-0127/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
73item on the agendapointKonkurentsipoliitika aastaaruanne
Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. aprill 2018, 13:00
156item on the agendapointVaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas
(O-000008/2018 - B8-0011/2018) (O-000009/2018 - B8-0012/2018) 
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 16. aprill 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 17. aprill 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 17. aprill 2018, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 18. aprill 2018, 16:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 13. aprill 2018, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 16. aprill 2018, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 17. aprill 2018, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 18. aprill 2018, 19:00
Viimane päevakajastamine: 19. aprill 2018Õigusalane teave