Esityslista
StrasbourgMaanantai 16. huhtikuuta 2018 - Torstai 19. huhtikuuta 2018 278k
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018195kVersio: Torstai 19. huhtikuuta 2018, 13:47
 Esityslistan kohdat
08:30 - 11:50   ERITYISEN TÄRKEÄT KESKUSTELUT
12:00 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 23:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

08:30 - 11:50   ERITYISEN TÄRKEÄT KESKUSTELUT       Puheajat
150 pointEurooppa-neuvoston 22. ja 23. maaliskuuta 2018 pidetyn kokouksen päätelmät
Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat
[2018/2550(RSP)]
  pointYhteiskeskustelu - Vastuuvapaus 2016 (53 mietintöä)
86Määräaika -Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot
Mietintö:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

[2017/2136(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
22Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä
Mietintö:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä

[2017/2188(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
30Määräaika -Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR
Mietintö:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2146(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
31Määräaika -Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
Mietintö:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka I – Euroopan parlamentti

[2017/2137(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
43Määräaika -Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Mietintö:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
63Määräaika -Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin
Mietintö:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka IV – Tuomioistuin

[2017/2139(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
39Määräaika -Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin
Mietintö:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

[2017/2140(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
68Määräaika -Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Mietintö:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

[2017/2141(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
26Määräaika -Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea
Mietintö:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VII – Alueiden komitea

[2017/2142(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
81Määräaika -Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto
Mietintö:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto

[2017/2145(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
65Määräaika -Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
Mietintö:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

[2017/2143(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
64Määräaika -Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu
Mietintö:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

[2017/2144(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
58Määräaika -Vastuuvapaus 2016: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
Mietintö:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin virastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta

[2017/2179(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
16Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2174(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
66Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2175(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
18Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
Mietintö:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2153(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
79Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
Mietintö:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2147(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
72Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (ennen 1. heinäkuuta 2016: Euroopan poliisiakatemia) (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2163(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
80Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan lentoturvallisuusvirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2158(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
12Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
46Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan pankkiviranomainen
Mietintö:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2171(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
24Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus
Mietintö:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2160(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
50Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan kemikaalivirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2167(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
75Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan ympäristökeskus
Mietintö:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2151(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
85Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2166(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
44Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
Mietintö:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2159(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
84Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan tasa-arvoinstituutti
Mietintö:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2170(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
59Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
Mietintö:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2172(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
10Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Mietintö:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2176(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
77Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan lääkevirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2154(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
17Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
Mietintö:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2150(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
23Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan meriturvallisuusvirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2157(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
76Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2161(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
36Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin rautatievirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2162(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
33Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
Mietintö:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2173(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
27Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan koulutussäätiö
Mietintö:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2156(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
61Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2178(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
53Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2152(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
67Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euratomin hankintakeskus
Mietintö:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2168(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
56Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
Mietintö:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2148(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
54Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)
Mietintö:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2155(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
51Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan poliisivirasto (Europol)
Mietintö:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2169(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
25Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2149(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
83Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)
Mietintö:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2164(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
48Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Euroopan GNSS-virasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2165(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
60Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2183(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
37Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Clean Sky 2 -yhteisyritys
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2182(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
52Määräaika -Vastuuvapaus 2016: ECSEL-yhteisyritys
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2187(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
69Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2185(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
20Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2184(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
57Määräaika -Vastuuvapaus 2016: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2180(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
70Määräaika -Vastuuvapaus 2016: SESAR-yhteisyritys
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2181(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
42Määräaika -Vastuuvapaus 2016: Shift2Rail-yhteisyritys
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

[2017/2186(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
12:00 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
200*voteAjankohdan vahvistaminen edustajien valitsemiseksi Euroopan parlamenttiin yhdeksännen kerran yleisillä välittömillä vaaleilla
Mietintö:  Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)
Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien yhdeksänsien yleisten ja välittömien vaalien ajankohdan määräämisestä
[2018/0805(CNS)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
199Määräaika voteParlamentin istuntokalenteri 2019
[2018/2652(RSO)]
19***voteEU:n ja Australian välinen puitesopimus
Suositus:  Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta
[2016/0367(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 17. huhtikuuta 2018
21 voteEU:n ja Australian välinen puitesopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta
[2017/2227(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 17. huhtikuuta 2018
152***voteTerrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus
Suositus:  Helga Stevens (A8-0131/2018)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta
[2017/0265(NLE)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
151***voteTerrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus (lisäpöytäkirja)
Suositus:  Helga Stevens (A8-0132/2018)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta
[2017/0266(NLE)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
40Määräaika***IvotePakkaukset ja pakkausjätteet
Mietintö:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta
[2015/0276(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 16. huhtikuuta 2018
32Määräaika***IvoteRomuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
Mietintö:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta
[2015/0272(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 16. huhtikuuta 2018
55Määräaika***IvoteJätteet
Mietintö:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta
[2015/0275(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 16. huhtikuuta 2018
82Määräaika***IvoteKaatopaikat
Mietintö:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta
[2015/0274(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 16. huhtikuuta 2018
13Määräaika***IvoteYmpäristöalan seurantaa koskevat menettelysäännöt
Mietintö:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 87/217/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013, neuvoston direktiivin 86/278/ETY ja neuvoston direktiivin 94/63/EY muuttamisesta ympäristöalan seurantaa koskevien menettelysääntöjen osalta sekä neuvoston direktiivin 91/692/ETY kumoamisesta
[2016/0394(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 16. huhtikuuta 2018
192Määräaika voteKomission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen
Päätöslauselmaesitys
[2018/2624(RSP)]
B8-0214/2018
Talousarvion valvontavaliokunnan päätöslauselmaesitys
Keskustelu: Maanantai 12. maaliskuuta 2018
193Määräaika voteYK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global Compact -aloitteissa aikaansaatu edistys
Päätöslauselmaesitykset
[2018/2642(RSP)]
B8-0184/2018, B8-0185/2018
Keskustelu: Tiistai 17. huhtikuuta 2018
38Määräaika voteEU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen
Mietintö:  Marietje Schaake (A8-0112/2018)
Mietintö EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpanosta: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen
[2017/2280(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 17. huhtikuuta 2018
89Määräaika voteToissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevat vuosikertomukset 2015 ja 2016
Mietintö:  Mady Delvaux (A8-0141/2018)
Mietintö toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevista vuosikertomuksista 2015 ja 2016
[2017/2010(INI)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Keskustelu: Tiistai 17. huhtikuuta 2018
86Määräaika voteVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot
Mietintö:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot
[2017/2136(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
22Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä
Mietintö:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä
[2017/2188(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
30Määräaika voteVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR
Mietintö:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2146(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
31Määräaika voteVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
Mietintö:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka I – Euroopan parlamentti
[2017/2137(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
43Määräaika voteVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Mietintö:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
63Määräaika voteVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin
Mietintö:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka IV – Tuomioistuin
[2017/2139(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
39Määräaika voteVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin
Mietintö:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin
[2017/2140(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
68Määräaika voteVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Mietintö:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
[2017/2141(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
26Määräaika voteVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea
Mietintö:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VII – Alueiden komitea
[2017/2142(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
81Määräaika voteVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto
Mietintö:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto
[2017/2145(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
65Määräaika voteVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
Mietintö:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies
[2017/2143(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
64Määräaika voteVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu
Mietintö:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu
[2017/2144(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
58Määräaika voteVastuuvapaus 2016: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
Mietintö:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin virastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
[2017/2179(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
16Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2174(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
66Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2175(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
18Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
Mietintö:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2153(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
79Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
Mietintö:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2147(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
72Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (ennen 1. heinäkuuta 2016: Euroopan poliisiakatemia) (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2163(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
80Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan lentoturvallisuusvirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2158(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
12Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
46Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan pankkiviranomainen
Mietintö:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2171(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
24Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus
Mietintö:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2160(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
50Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan kemikaalivirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2167(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
75Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan ympäristökeskus
Mietintö:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2151(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
85Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2166(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
44Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
Mietintö:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2159(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
84Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan tasa-arvoinstituutti
Mietintö:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2170(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
59Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
Mietintö:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2172(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
10Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Mietintö:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2176(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
77Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan lääkevirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2154(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
17Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
Mietintö:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2150(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
23Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan meriturvallisuusvirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2157(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
76Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2161(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
36Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan unionin rautatievirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2162(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
33Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
Mietintö:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2173(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
27Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan koulutussäätiö
Mietintö:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2156(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
61Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2178(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
53Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2152(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
67Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euratomin hankintakeskus
Mietintö:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2168(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
56Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
Mietintö:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2148(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
54Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)
Mietintö:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2155(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
51Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan poliisivirasto (Europol)
Mietintö:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2169(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
25Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2149(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
83Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)
Mietintö:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2164(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
48Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Euroopan GNSS-virasto
Mietintö:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2165(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
60Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2183(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
37Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Clean Sky 2 -yhteisyritys
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2182(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
52Määräaika voteVastuuvapaus 2016: ECSEL-yhteisyritys
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2187(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
69Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2185(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
20Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2184(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
57Määräaika voteVastuuvapaus 2016: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2180(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
70Määräaika voteVastuuvapaus 2016: SESAR-yhteisyritys
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2181(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
42Määräaika voteVastuuvapaus 2016: Shift2Rail-yhteisyritys
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
[2017/2186(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018
15:00 - 23:00   Keskustelut       Puheajat
209 pointCambridge Analytica ja Facebook: Tietosuoja ja kansalaisten yksityisyys vaalimanipuloinnin vastaisena puolustautumiskeinona
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2018/2667(RSP)]
41Määräaika***IpointRahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen
Mietintö:  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta
[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
15Määräaika***IpointMoottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta
Mietintö:  Daniel Dalton (A8-0048/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta
[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
14Määräaika***IpointLuonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät
Mietintö:  Martin Häusling (A8-0311/2015)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta
[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
178Määräaika pointPerussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta
Mietintö:  Paulo Rangel (A8-0127/2018)
Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien osalta
[2016/2149(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
73Määräaika pointKilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus
Mietintö:  Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)
Mietintö EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta
[2017/2191(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
164 pointTiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen (2016/0107(COD))
Suullinen kysymys - [2018/2552(RSP)]
     
Pavel Svoboda (O-000015/2018 - B8-0013/2018)
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Neuvosto
Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen (2016/0107(COD))
156Määräaika pointRokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa
Suulliset kysymykset - [2017/2951(RSP)]
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000008/2018 - B8-0011/2018)
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Neuvosto
Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000009/2018 - B8-0012/2018)
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Komissio
Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa
08:30 - 11:50   ERITYISEN TÄRKEÄT KESKUSTELUT     item on the agenda
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja (vastauksineen)10'
Neuvosto (vastauksineen)5'
Komissio (vastauksineen)20'
Tilintarkastustuomioistuimen presidentti (vastauksineen) 5'
Esittelijät   (8x6') 48'
Valmistelijat   (17x1') 17'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Jäsenet30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)20'
Komissio (vastauksineen)40'
Esittelijät   (6x6') 36'
Valmistelijat   (9x1') 9'
Laatijat (valiokunnat)   (2x5') 10'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Jäsenet210'
PPE58'S&D50'30ECR20'ALDE19'30Verts/ALE15'30GUE/NGL15'EFDD13'ENF11'NI7'30
86item on the agendapointVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot
Joachim Zeller (A8-0137/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
22item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä
Joachim Zeller (A8-0130/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
30item on the agendapointVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR
Barbara Kappel (A8-0123/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
31item on the agendapointVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
Derek Vaughan (A8-0105/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
43item on the agendapointVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
63item on the agendapointVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin
Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
39item on the agendapointVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin
Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
68item on the agendapointVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
26item on the agendapointVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea
Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
81item on the agendapointVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto
Marco Valli (A8-0128/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
65item on the agendapointVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
64item on the agendapointVastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu
Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
58item on the agendapointVastuuvapaus 2016: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
Bart Staes (A8-0115/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
16item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Bart Staes (A8-0074/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
66item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto
Bart Staes (A8-0069/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
18item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
Bart Staes (A8-0106/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
79item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
Bart Staes (A8-0068/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
72item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto
Bart Staes (A8-0098/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
80item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan lentoturvallisuusvirasto
Bart Staes (A8-0066/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
12item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
Bart Staes (A8-0083/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
46item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan pankkiviranomainen
Bart Staes (A8-0067/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
24item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus
Bart Staes (A8-0085/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
50item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan kemikaalivirasto
Bart Staes (A8-0086/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
75item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan ympäristökeskus
Bart Staes (A8-0090/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
85item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
Bart Staes (A8-0107/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
44item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
Indrek Tarand (A8-0091/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
84item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan tasa-arvoinstituutti
Bart Staes (A8-0087/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
59item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
Bart Staes (A8-0088/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
10item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Bart Staes (A8-0096/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
77item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan lääkevirasto
Bart Staes (A8-0103/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
17item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
Bart Staes (A8-0081/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
23item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan meriturvallisuusvirasto
Bart Staes (A8-0078/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
76item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto
Bart Staes (A8-0114/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
36item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan unionin rautatievirasto
Bart Staes (A8-0079/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
33item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
Bart Staes (A8-0101/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
27item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan koulutussäätiö
Bart Staes (A8-0080/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
61item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto
Bart Staes (A8-0111/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
53item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
Bart Staes (A8-0084/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
67item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euratomin hankintakeskus
Bart Staes (A8-0102/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
56item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
Bart Staes (A8-0092/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
54item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)
Bart Staes (A8-0113/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
51item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan poliisivirasto (Europol)
Bart Staes (A8-0109/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
25item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
Bart Staes (A8-0093/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
83item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)
Bart Staes (A8-0108/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
48item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Euroopan GNSS-virasto
Bart Staes (A8-0082/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
60item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys
Brian Hayes (A8-0071/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
37item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Clean Sky 2 -yhteisyritys
Brian Hayes (A8-0070/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
52item on the agendapointVastuuvapaus 2016: ECSEL-yhteisyritys
Brian Hayes (A8-0072/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
69item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys
Brian Hayes (A8-0073/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
20item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys
Brian Hayes (A8-0075/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
57item on the agendapointVastuuvapaus 2016: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys
Brian Hayes (A8-0095/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
70item on the agendapointVastuuvapaus 2016: SESAR-yhteisyritys
Brian Hayes (A8-0077/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
42item on the agendapointVastuuvapaus 2016: Shift2Rail-yhteisyritys
Brian Hayes (A8-0076/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
199item on the agendapointParlamentin istuntokalenteri 2019
  -TarkistuksetMaanantai 16. huhtikuuta 2018, 19:00
  -Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 17. huhtikuuta 2018, 16:00
40item on the agendapointPakkaukset ja pakkausjätteet
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
32item on the agendapointRomuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
55item on the agendapointJätteet
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
82item on the agendapointKaatopaikat
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
13item on the agendapointYmpäristöalan seurantaa koskevat menettelysäännöt
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
192item on the agendapointKomission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 16. huhtikuuta 2018, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 17. huhtikuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 17. huhtikuuta 2018, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 17. huhtikuuta 2018, 19:00
193item on the agendapointYK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global Compact -aloitteissa aikaansaatu edistys
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 16. huhtikuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 16. huhtikuuta 2018, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 17. huhtikuuta 2018, 16:00
38item on the agendapointEU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen
Marietje Schaake (A8-0112/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
89item on the agendapointToissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevat vuosikertomukset 2015 ja 2016
Mady Delvaux (A8-0141/2018
  -TarkistuksetPerjantai 13. huhtikuuta 2018, 13:00
41item on the agendapointRahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
15item on the agendapointMoottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta
Daniel Dalton (A8-0048/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
14item on the agendapointLuonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät
Martin Häusling (A8-0311/2015
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
178item on the agendapointPerussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta
Paulo Rangel (A8-0127/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
73item on the agendapointKilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus
Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 11. huhtikuuta 2018, 13:00
156item on the agendapointRokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa
(O-000008/2018 - B8-0011/2018) (O-000009/2018 - B8-0012/2018) 
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 16. huhtikuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 17. huhtikuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 17. huhtikuuta 2018, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 18. huhtikuuta 2018, 16:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 13. huhtikuuta 2018, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 16. huhtikuuta 2018, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 17. huhtikuuta 2018, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018, 19:00
Päivitetty viimeksi: 19. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus