Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 16. travnja 2018. - Četvrtak, 19. travnja 2018. 283k
srijeda, 18. travnja 2018.201kVerzija: četvrtak, 19. travnja 2018., 13:49
 Točke dnevnog reda
08:30 - 11:50   KLJUČNE RASPRAVE
12:00 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 23:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

08:30 - 11:50   KLJUČNE RASPRAVE       Vrijeme za izlaganje
150 pointZaključci sa sastanka Europskog vijeća 22. i 23. ožujka
Izjave Europskog vijeća i Komisije
[2018/2550(RSP)]
  pointZajednička rasprava - Razrješnica za 2016. (53 izvješća)
86Rok -Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
Izvješće:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio III. – Komisija i izvršne agencije

[2017/2136(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
22Rok -Razrješnica za 2016.: Tematska izvješća Revizorskoga suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016.
Izvješće:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016.

[2017/2188(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
30Rok -Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF
Izvješće:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2016.

[2017/2146(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
31Rok -Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
Izvješće:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio I. – Europski parlament

[2017/2137(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
43Rok -Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
Izvješće:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
63Rok -Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Sud
Izvješće:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IV. – Sud

[2017/2139(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
39Rok -Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud
Izvješće:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio V. – Revizorski sud

[2017/2140(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
68Rok -Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor
Izvješće:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor

[2017/2141(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
26Rok -Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Odbor regija
Izvješće:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VII. – Odbor regija

[2017/2142(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
81Rok -Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje
Izvješće:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

[2017/2145(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
65Rok -Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
Izvješće:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VIII. – Europski ombudsman

[2017/2143(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
64Rok -Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka
Izvješće:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

[2017/2144(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
58Rok -Razrješnica za 2016.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a
Izvješće:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2016.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor

[2017/2179(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
16Rok -Razrješnica za 2016.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2016.

[2017/2174(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
66Rok -Razrješnica za 2016.: Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2016.

[2017/2175(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
18Rok -Razrješnica za 2016.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016.

[2017/2153(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
79Rok -Razrješnica za 2016.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja za financijsku godinu 2016.

[2017/2147(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
72Rok -Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (prije 1. srpnja 2016.: Europska policijska akademija) (CEPOL) za financijsku godinu 2016.

[2017/2163(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
80Rok -Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2016.

[2017/2158(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
12Rok -Razrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.

[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
46Rok -Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016.

[2017/2171(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
24Rok -Razrješnica za 2016.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016.

[2017/2160(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
50Rok -Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016.

[2017/2167(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
75Rok -Razrješnica za 2016.: Europska agencija za okoliš (EEA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016.

[2017/2151(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
85Rok -Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016.

[2017/2166(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
44Rok -Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Izvješće:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016.

[2017/2159(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
84Rok -Razrješnica za 2016.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016.

[2017/2170(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
59Rok -Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2016.

[2017/2172(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
10Rok -Razrješnica za 2016.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016.

[2017/2176(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
77Rok -Razrješnica za 2016.: Europska agencija za lijekove (EMA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2016.

[2017/2154(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
17Rok -Razrješnica za 2016.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016.

[2017/2150(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
23Rok -Razrješnica za 2016.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016.

[2017/2157(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
76Rok -Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016.

[2017/2161(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
36Rok -Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2016.

[2017/2162(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
33Rok -Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2016.

[2017/2173(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
27Rok -Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.

[2017/2156(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
61Rok -Razrješnica za 2016.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2016.

[2017/2178(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
53Rok -Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.

[2017/2152(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
67Rok -Razrješnica za 2016.: Agencija za opskrbu Euratoma (AA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2016.

[2017/2168(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
56Rok -Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.

[2017/2148(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
54Rok -Razrješnica za 2016.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2016.

[2017/2155(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
51Rok -Razrješnica za 2016.: Europski policijski ured (Europol)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2016.

[2017/2169(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
25Rok -Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016.

[2017/2149(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
83Rok -Razrješnica za 2016.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2016.

[2017/2164(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
48Rok -Razrješnica za 2016.: Agencija za europski GNSS (GSA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2016.

[2017/2165(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
60Rok -Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)
Izvješće:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2016.

[2017/2183(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
37Rok -Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”
Izvješće:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2016.

[2017/2182(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
52Rok -Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće ECSEL
Izvješće:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2016.

[2017/2187(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
69Rok -Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2)
Izvješće:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2016.

[2017/2185(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
20Rok -Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI)
Izvješće:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016.

[2017/2184(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
57Rok -Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
Izvješće:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2016.

[2017/2180(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
70Rok -Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR)
Izvješće:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016.

[2017/2181(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
42Rok -Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
Izvješće:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2016.

[2017/2186(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
12:00 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
200*voteOdređivanje razdoblja za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima
Izvješće:  Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)
Izvješće o Nacrtu odluke Vijeća o određivanju razdoblja za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima
[2018/0805(CNS)]
Odbor za ustavna pitanja
199Rok voteKalendar sjednica Parlamenta - 2019.
[2018/2652(RSO)]
19***voteOkvirni sporazum između EU-a i Australije
Preporuka:  Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane
[2016/0367(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: utorak, 17. travnja 2018.
21 voteOkvirni sporazum između EU-a i Australije (Rezolucija)
Izvješće:  Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)
Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane
[2017/2227(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: utorak, 17. travnja 2018.
152***voteKonvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma
Preporuka:  Helga Stevens (A8-0131/2018)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju terorizma
[2017/0265(NLE)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
151***voteKonvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (Dodatni protokol)
Preporuka:  Helga Stevens (A8-0132/2018)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju terorizma
[2017/0266(NLE)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
40Rok***IvoteAmbalaža i ambalažni otpad
Izvješće:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu
[2015/0276(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: ponedjeljak, 16. travnja 2018.
32Rok***IvoteOtpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema
Izvješće:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi
[2015/0272(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: ponedjeljak, 16. travnja 2018.
55Rok***IvoteOtpad
Izvješće:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu


[2015/0275(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: ponedjeljak, 16. travnja 2018.
82Rok***IvoteOdlagališta otpada
Izvješće:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijećao izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada
[2015/0274(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: ponedjeljak, 16. travnja 2018.
13Rok***IvotePostupovna pravila u području izvješćivanja o okolišu
Izvješće:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 87/217/EEZ, Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Vijeća 86/278/EEZ i Direktive Vijeća 94/63/EZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ
[2016/0394(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: ponedjeljak, 16. travnja 2018.
192Rok votePolitika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije
Prijedlog rezolucije
[2018/2624(RSP)]
B8-0214/2018
Prijedlog rezolucije Odbora za proračunski nadzor
Rasprava: ponedjeljak, 12. ožujka 2018.
193Rok voteNapredak Globalnog sporazuma UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije te Globalnog sporazuma UN-a o izbjeglicama
Prijedlozi rezolucija
[2018/2642(RSP)]
B8-0184/2018, B8-0185/2018
Rasprava: utorak, 17. travnja 2018.
38Rok voteProvedba instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020.
Izvješće:  Marietje Schaake (A8-0112/2018)
Izvješće o provedbi instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020.
[2017/2280(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: utorak, 17. travnja 2018.
89Rok voteGodišnja izvješća za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti

Izvješće:  Mady Delvaux (A8-0141/2018)
Izvješće o godišnjim izvješćima za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti
[2017/2010(INI)]
Odbor za pravna pitanja
Rasprava: utorak, 17. travnja 2018.
86Rok voteRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
Izvješće:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio III. – Komisija i izvršne agencije
[2017/2136(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
22Rok voteRazrješnica za 2016.: Tematska izvješća Revizorskoga suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016.
Izvješće:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016.
[2017/2188(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
30Rok voteRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF
Izvješće:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2016.
[2017/2146(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
31Rok voteRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
Izvješće:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio I. – Europski parlament
[2017/2137(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
43Rok voteRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
Izvješće:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće
[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
63Rok voteRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Sud
Izvješće:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IV. – Sud
[2017/2139(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
39Rok voteRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud
Izvješće:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio V. – Revizorski sud
[2017/2140(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
68Rok voteRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor
Izvješće:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor
[2017/2141(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
26Rok voteRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Odbor regija
Izvješće:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VII. – Odbor regija
[2017/2142(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
81Rok voteRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje
Izvješće:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje
[2017/2145(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
65Rok voteRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
Izvješće:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VIII. – Europski ombudsman
[2017/2143(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
64Rok voteRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka
Izvješće:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka
[2017/2144(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
58Rok voteRazrješnica za 2016.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a
Izvješće:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2016.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor
[2017/2179(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
16Rok voteRazrješnica za 2016.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2016.
[2017/2174(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
66Rok voteRazrješnica za 2016.: Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2016.
[2017/2175(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
18Rok voteRazrješnica za 2016.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016.
[2017/2153(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
79Rok voteRazrješnica za 2016.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja za financijsku godinu 2016.
[2017/2147(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
72Rok voteRazrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (prije 1. srpnja 2016.: Europska policijska akademija) (CEPOL) za financijsku godinu 2016.
[2017/2163(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
80Rok voteRazrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2016.
[2017/2158(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
12Rok voteRazrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.
[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
46Rok voteRazrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2016.
[2017/2171(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
24Rok voteRazrješnica za 2016.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016.
[2017/2160(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
50Rok voteRazrješnica za 2016.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016.
[2017/2167(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
75Rok voteRazrješnica za 2016.: Europska agencija za okoliš (EEA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016.
[2017/2151(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
85Rok voteRazrješnica za 2016.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016.
[2017/2166(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
44Rok voteRazrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Izvješće:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016.
[2017/2159(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
84Rok voteRazrješnica za 2016.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016.
[2017/2170(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
59Rok voteRazrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2016.
[2017/2172(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
10Rok voteRazrješnica za 2016.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016.
[2017/2176(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
77Rok voteRazrješnica za 2016.: Europska agencija za lijekove (EMA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2016.
[2017/2154(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
17Rok voteRazrješnica za 2016.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016.
[2017/2150(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
23Rok voteRazrješnica za 2016.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016.
[2017/2157(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
76Rok voteRazrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016.
[2017/2161(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
36Rok voteRazrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2016.
[2017/2162(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
33Rok voteRazrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2016.
[2017/2173(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
27Rok voteRazrješnica za 2016.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.
[2017/2156(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
61Rok voteRazrješnica za 2016.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2016.
[2017/2178(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
53Rok voteRazrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.
[2017/2152(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
67Rok voteRazrješnica za 2016.: Agencija za opskrbu Euratoma (AA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2016.
[2017/2168(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
56Rok voteRazrješnica za 2016.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.
[2017/2148(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
54Rok voteRazrješnica za 2016.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2016.
[2017/2155(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
51Rok voteRazrješnica za 2016.: Europski policijski ured (Europol)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2016.
[2017/2169(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
25Rok voteRazrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016.
[2017/2149(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
83Rok voteRazrješnica za 2016.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2016.
[2017/2164(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
48Rok voteRazrješnica za 2016.: Agencija za europski GNSS (GSA)
Izvješće:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2016.
[2017/2165(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
60Rok voteRazrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)
Izvješće:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2016.
[2017/2183(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
37Rok voteRazrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”
Izvješće:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2016.
[2017/2182(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
52Rok voteRazrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće ECSEL
Izvješće:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2016.
[2017/2187(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
69Rok voteRazrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2)
Izvješće:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2016.
[2017/2185(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
20Rok voteRazrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI)
Izvješće:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016.
[2017/2184(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
57Rok voteRazrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
Izvješće:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2016.
[2017/2180(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
70Rok voteRazrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR)
Izvješće:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016.
[2017/2181(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
42Rok voteRazrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
Izvješće:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2016.
[2017/2186(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 18. travnja 2018.
15:00 - 23:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
209 pointCambridge Analytica i Facebook: Zaštita podataka i privatnost građana kao linija obrane od izborne manipulacije
Izjave Vijeća i Komisije
[2018/2667(RSP)]
41Rok***IpointSprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma
Izvješće:  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni Direktive 2009/101/EZ
[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
15Rok***IpointHomologacija i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila
Izvješće:  Daniel Dalton (A8-0048/2017)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
14Rok***IpointEkološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda
Izvješće:  Martin Häusling (A8-0311/2015)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) br. XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o službenim kontrolama] i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007
[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
178Rok pointProvedba odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima
Izvješće:  Paulo Rangel (A8-0127/2018)
Izvješće o provedbi odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima
[2016/2149(INI)]
Odbor za ustavna pitanja
73Rok pointGodišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja
Izvješće:  Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)
Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja
[2017/2191(INI)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
164 pointObjavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (2016/0107(COD))
Usmeno pitanje - [2018/2552(RSP)]
     
Pavel Svoboda (O-000015/2018 - B8-0013/2018)
Odbor za pravna pitanja
Vijeće
Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (2016/0107(COD))
156Rok pointNeodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi
Usmena pitanja - [2017/2951(RSP)]
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000008/2018 - B8-0011/2018)
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Vijeće
Neodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000009/2018 - B8-0012/2018)
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Komisija
Neodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi
08:30 - 11:50   KLJUČNE RASPRAVE     item on the agenda
Predsjednik Europskog vijeća (uključujući odgovore)10'
Vijeće (uključujući odgovore)5'
Komisija (uključujući odgovore)20'
Predsjednik Revizorskog suda (uključujući odgovore)5'
Izvjestitelji   (8x6') 48'
Izvjestitelji za mišljenje   (17x1') 17'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Zastupnici30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)20'
Komisija (uključujući odgovore)40'
Izvjestitelji   (6x6') 36'
Izvjestitelji za mišljenje   (9x1') 9'
Podnositelji (odbori)   (2x5') 10'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (8x5') 40'
Zastupnici210'
PPE58'S&D50'30ECR20'ALDE19'30Verts/ALE15'30GUE/NGL15'EFDD13'ENF11'NI7'30
86item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
Joachim Zeller (A8-0137/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
22item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Tematska izvješća Revizorskoga suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016.
Joachim Zeller (A8-0130/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
30item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF
Barbara Kappel (A8-0123/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
31item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
Derek Vaughan (A8-0105/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
43item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
63item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Sud
Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
39item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud
Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
68item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor
Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
26item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Odbor regija
Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
81item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje
Marco Valli (A8-0128/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
65item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
64item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka
Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
58item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a
Bart Staes (A8-0115/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
16item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)
Bart Staes (A8-0074/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
66item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
Bart Staes (A8-0069/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
18item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Bart Staes (A8-0106/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
79item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)
Bart Staes (A8-0068/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
72item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)
Bart Staes (A8-0098/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
80item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)
Bart Staes (A8-0066/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
12item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO)
Bart Staes (A8-0083/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
46item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
Bart Staes (A8-0067/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
24item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
Bart Staes (A8-0085/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
50item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
Bart Staes (A8-0086/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
75item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europska agencija za okoliš (EEA)
Bart Staes (A8-0090/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
85item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
Bart Staes (A8-0107/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
44item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Indrek Tarand (A8-0091/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
84item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)
Bart Staes (A8-0087/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
59item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
Bart Staes (A8-0088/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
10item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
Bart Staes (A8-0096/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
77item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europska agencija za lijekove (EMA)
Bart Staes (A8-0103/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
17item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Bart Staes (A8-0081/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
23item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Bart Staes (A8-0078/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
76item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
Bart Staes (A8-0114/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
36item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)
Bart Staes (A8-0079/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
33item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
Bart Staes (A8-0101/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
27item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)
Bart Staes (A8-0080/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
61item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
Bart Staes (A8-0111/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
53item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Bart Staes (A8-0084/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
67item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Agencija za opskrbu Euratoma (AA)
Bart Staes (A8-0102/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
56item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)
Bart Staes (A8-0092/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
54item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)
Bart Staes (A8-0113/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
51item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Europski policijski ured (Europol)
Bart Staes (A8-0109/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
25item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
Bart Staes (A8-0093/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
83item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)
Bart Staes (A8-0108/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
48item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Agencija za europski GNSS (GSA)
Bart Staes (A8-0082/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
60item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)
Brian Hayes (A8-0071/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
37item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”
Brian Hayes (A8-0070/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
52item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće ECSEL
Brian Hayes (A8-0072/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
69item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2)
Brian Hayes (A8-0073/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
20item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI)
Brian Hayes (A8-0075/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
57item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
Brian Hayes (A8-0095/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
70item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR)
Brian Hayes (A8-0077/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
42item on the agendapointRazrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
Brian Hayes (A8-0076/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
199item on the agendapointKalendar sjednica Parlamenta - 2019.
  -Amandmani ponedjeljak, 16. travnja 2018., 19:00
  -Zahtjevi za poimenično glasovanjeutorak, 17. travnja 2018., 16:00
40item on the agendapointAmbalaža i ambalažni otpad
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 11. travnja 2018., 13:00
32item on the agendapointOtpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 11. travnja 2018., 13:00
55item on the agendapointOtpad
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 11. travnja 2018., 13:00
82item on the agendapointOdlagališta otpada
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 11. travnja 2018., 13:00
13item on the agendapointPostupovna pravila u području izvješćivanja o okolišu
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 11. travnja 2018., 13:00
192item on the agendapointPolitika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 16. travnja 2018., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 17. travnja 2018., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 17. travnja 2018., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 17. travnja 2018., 19:00
193item on the agendapointNapredak Globalnog sporazuma UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije te Globalnog sporazuma UN-a o izbjeglicama
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 11. travnja 2018., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 16. travnja 2018., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 16. travnja 2018., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 17. travnja 2018., 16:00
38item on the agendapointProvedba instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020.
Marietje Schaake (A8-0112/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
89item on the agendapointGodišnja izvješća za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti

Mady Delvaux (A8-0141/2018
  -Amandmani petak, 13. travnja 2018., 13:00
41item on the agendapointSprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 11. travnja 2018., 13:00
15item on the agendapointHomologacija i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila
Daniel Dalton (A8-0048/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 11. travnja 2018., 13:00
14item on the agendapointEkološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda
Martin Häusling (A8-0311/2015
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 11. travnja 2018., 13:00
178item on the agendapointProvedba odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima
Paulo Rangel (A8-0127/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
73item on the agendapointGodišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja
Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018
  -Amandmani srijeda, 11. travnja 2018., 13:00
156item on the agendapointNeodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi
(O-000008/2018 - B8-0011/2018) (O-000009/2018 - B8-0012/2018) 
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 16. travnja 2018., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 17. travnja 2018., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 17. travnja 2018., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 18. travnja 2018., 16:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 13. travnja 2018., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 16. travnja 2018., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 17. travnja 2018., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 18. travnja 2018., 19:00
Posljednje ažuriranje: 19. travnja 2018.Pravna napomena