Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. balandžio 19 d. 287k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.202kVersija: Ketvirtadienis, 2018 m. balandžio 19 d., 13:53
 Darbotvarkės klausimai
08:30 - 11:50   ESMINĖS DISKUSIJOS
12:00 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

08:30 - 11:50   ESMINĖS DISKUSIJOS       Kalbėjimo laikas
150 pointKovo 22–23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados
Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2018/2550(RSP)]
  pointBendros diskusijos - 2016 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas (53 pranešimai)
86Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos
Pranešimas:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

[2017/2136(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
22Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą
Pranešimas:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą

[2017/2188(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
30Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai
Pranešimas:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2146(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
31Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
Pranešimas:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas

[2017/2137(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
43Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba
Pranešimas:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
63Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas
Pranešimas:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas

[2017/2139(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
39Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
Pranešimas:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai

[2017/2140(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
68Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešimas:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

[2017/2141(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
26Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
Pranešimas:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas

[2017/2142(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
81Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba
Pranešimas:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba

[2017/2145(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
65Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
Pranešimas:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas

[2017/2143(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
64Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Pranešimas:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

[2017/2144(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
58Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė

[2017/2179(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
16Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2174(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
66Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2175(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
18Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2153(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
79Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2147(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
72Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (iki 2016 m. liepos 1 d. – Europos policijos koledžo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2163(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
80Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2158(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
12Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
46Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2171(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
24Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2160(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
50Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2167(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
75Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EEA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2151(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
85Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2166(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
44Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
Pranešimas:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2159(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
84Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2170(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
59Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2172(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
10Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2176(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
77Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2154(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
17Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2150(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
23Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2157(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
76Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2161(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
36Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2162(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
33Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2173(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
27Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2156(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
61Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Pranešimas dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2178(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
53Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2152(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
67Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2168(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
56Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2148(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
54Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Pranešimas dėl Eurojusto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2155(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
51Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Pranešimas dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2169(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
25Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2149(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
83Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2164(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
48Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2165(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
60Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2183(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
37Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2182(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
52Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2187(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
69Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV2)
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2185(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
20Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2184(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
57Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER ir įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2180(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
70Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2181(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
42Galutinis terminas -2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R)
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2017/2186(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
12:00 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
200*voteAtstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis
Pranešimas:  Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)
Pranešimas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis, projekto
[2018/0805(CNS)]
Konstitucinių reikalų komitetas
199Galutinis terminas voteParlamento 2019 m. mėnesinių sesijų tvarkaraštis
[2018/2652(RSO)]
19***voteES ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymas
Rekomendacija:  Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto
[2016/0367(NLE)]
Užsienio reikalų komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. balandžio 17 d.
21 voteES ir Australijos bendrasis susitarimas (rezoliucija)
Pranešimas:  Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto
[2017/2227(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. balandžio 17 d.
152***voteEuropos Tarybos Konvencija dėl terorizmo prevencijos
Rekomendacija:  Helga Stevens (A8-0131/2018)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
[2017/0265(NLE)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
151***voteEuropos Tarybos konvencija dėl terorizmo prevencijos (papildomas protokolas)
Rekomendacija:  Helga Stevens (A8-0132/2018)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
[2017/0266(NLE)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
40Galutinis terminas***IvotePakuotės ir pakuočių atliekos
Pranešimas:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų
[2015/0276(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d.
32Galutinis terminas***IvoteEksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos
Pranešimas:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų
[2015/0272(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d.
55Galutinis terminas***IvoteAtliekos
Pranešimas:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų
[2015/0275(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d.
82Galutinis terminas***IvoteAtliekų sąvartynai
Pranešimas:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/13/EB dėl atliekų sąvartynų
[2015/0274(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d.
13Galutinis terminas***IvoteProcedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje
Pranešimas:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 87/217/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/31/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1257/2013, Tarybos direktyvos 86/278/EEB ir Tarybos direktyvos 94/63/EB nuostatos dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių ir panaikinama Tarybos direktyva 91/692/EEB
[2016/0394(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d.
192Galutinis terminas voteKomisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2018/2624(RSP)]
B8-0214/2018
Biudžeto kontrolės komiteto pasiūlymas dėl rezoliucijos
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. kovo 12 d.
193Galutinis terminas votePažanga dėl JT pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2018/2642(RSP)]
B8-0184/2018, B8-0185/2018
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. balandžio 17 d.
38Galutinis terminas voteES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m.
Pranešimas:  Marietje Schaake (A8-0112/2018)
Pranešimas „ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m.“
[2017/2280(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. balandžio 17 d.
89Galutinis terminas voteMetinės 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos
Pranešimas:  Mady Delvaux (A8-0141/2018)
Pranešimas dėl metinių 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitų
[2017/2010(INI)]
Teisės reikalų komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. balandžio 17 d.
86Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos
Pranešimas:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos
[2017/2136(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
22Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą
Pranešimas:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą
[2017/2188(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
30Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai
Pranešimas:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2146(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
31Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
Pranešimas:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas
[2017/2137(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
43Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba
Pranešimas:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
63Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas
Pranešimas:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas
[2017/2139(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
39Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
Pranešimas:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai
[2017/2140(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
68Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešimas:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
[2017/2141(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
26Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
Pranešimas:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas
[2017/2142(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
81Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba
Pranešimas:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba
[2017/2145(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
65Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
Pranešimas:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas
[2017/2143(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
64Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Pranešimas:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
[2017/2144(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
58Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė
[2017/2179(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
16Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2174(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
66Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2175(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
18Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2153(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
79Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2147(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
72Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (iki 2016 m. liepos 1 d. – Europos policijos koledžo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2163(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
80Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2158(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
12Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
46Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2171(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
24Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2160(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
50Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2167(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
75Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EEA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2151(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
85Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2166(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
44Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
Pranešimas:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2159(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
84Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2170(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
59Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2172(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
10Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2176(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
77Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2154(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
17Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2150(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
23Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2157(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
76Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2161(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
36Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2162(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
33Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2173(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
27Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2156(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
61Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Pranešimas dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2178(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
53Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2152(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
67Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2168(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
56Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2148(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
54Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Pranešimas dėl Eurojusto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2155(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
51Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Pranešimas dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2169(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
25Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2149(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
83Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2164(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
48Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA)
Pranešimas:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2165(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
60Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2183(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
37Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2182(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
52Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2187(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
69Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV2)
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2185(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
20Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2184(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
57Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER ir įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2180(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
70Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2181(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
42Galutinis terminas vote2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R)
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2017/2186(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.
15:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
209 point„Cambridge Analytica“ ir „Facebook“: duomenų apsauga ir piliečių privatumas kaip gynybos linija prieš manipuliavimą rinkimais
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2018/2667(RSP)]
41Galutinis terminas***IpointFinansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija
Pranešimas:  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB
[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
15Galutinis terminas***IpointMotorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra
Pranešimas:  Daniel Dalton (A8-0048/2017)
Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros
[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
14Galutinis terminas***IpointEkologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas
Pranešimas:  Martin Häusling (A8-0311/2015)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX [Oficialios kontrolės reglamentas] ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007
[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
178Galutinis terminas pointSutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas
Pranešimas:  Paulo Rangel (A8-0127/2018)
Pranešimas dėl Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimo
[2016/2149(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
73Galutinis terminas pointMetinė konkurencijos politikos ataskaita
Pranešimas:  Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)
Pranešimas dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos
[2017/2191(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
164 pointTam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas (2016/0107(COD))
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2018/2552(RSP)]
     
Pavel Svoboda (O-000015/2018 - B8-0013/2018)
Teisės reikalų komitetas
Tarybai
Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas (2016/0107(COD))
156Galutinis terminas pointNepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu - [2017/2951(RSP)]
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000008/2018 - B8-0011/2018)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Tarybai
Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000009/2018 - B8-0012/2018)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje
08:30 - 11:50   ESMINĖS DISKUSIJOS     item on the agenda
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas (kartu su atsakymais)10'
Taryba (kartu su atsakymais)5'
Komisija (kartu su atsakymais)20'
Audito Rūmų pirmininkas (kartu su atsakymais)5'
Pranešėjai   (8x6') 48'
Nuomonės referentai   (17x1') 17'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Parlamento nariai30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)20'
Komisija (kartu su atsakymais)40'
Pranešėjai   (6x6') 36'
Nuomonės referentai   (9x1') 9'
Autoriai (komitetai)   (2x5') 10'
Procedūra „prašau žodžio“   (8x5') 40'
Parlamento nariai210'
PPE58'S&D50'30ECR20'ALDE19'30Verts/ALE15'30GUE/NGL15'EFDD13'ENF11'NI7'30
86item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos
Joachim Zeller (A8-0137/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
22item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą
Joachim Zeller (A8-0130/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
30item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai
Barbara Kappel (A8-0123/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
31item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
Derek Vaughan (A8-0105/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
43item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba
Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
63item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas
Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
39item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
68item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
26item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
81item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba
Marco Valli (A8-0128/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
65item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
64item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
58item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė
Bart Staes (A8-0115/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
16item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)
Bart Staes (A8-0074/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
66item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras
Bart Staes (A8-0069/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
18item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)
Bart Staes (A8-0106/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
79item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)
Bart Staes (A8-0068/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
72item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
Bart Staes (A8-0098/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
80item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)
Bart Staes (A8-0066/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
12item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)
Bart Staes (A8-0083/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
46item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI)
Bart Staes (A8-0067/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
24item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)
Bart Staes (A8-0085/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
50item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
Bart Staes (A8-0086/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
75item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EEA)
Bart Staes (A8-0090/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
85item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)
Bart Staes (A8-0107/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
44item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
Indrek Tarand (A8-0091/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
84item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)
Bart Staes (A8-0087/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
59item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)
Bart Staes (A8-0088/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
10item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)
Bart Staes (A8-0096/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
77item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)
Bart Staes (A8-0103/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
17item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)
Bart Staes (A8-0081/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
23item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)
Bart Staes (A8-0078/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
76item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
Bart Staes (A8-0114/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
36item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA)
Bart Staes (A8-0079/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
33item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)
Bart Staes (A8-0101/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
27item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)
Bart Staes (A8-0080/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
61item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“)
Bart Staes (A8-0111/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
53item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)
Bart Staes (A8-0084/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
67item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra
Bart Staes (A8-0102/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
56item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)
Bart Staes (A8-0092/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
54item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)
Bart Staes (A8-0113/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
51item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
Bart Staes (A8-0109/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
25item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)
Bart Staes (A8-0093/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
83item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)
Bart Staes (A8-0108/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
48item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA)
Bart Staes (A8-0082/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
60item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė
Brian Hayes (A8-0071/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
37item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“
Brian Hayes (A8-0070/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
52item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL
Brian Hayes (A8-0072/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
69item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV2)
Brian Hayes (A8-0073/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
20item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė
Brian Hayes (A8-0075/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
57item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER ir įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
Brian Hayes (A8-0095/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
70item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR
Brian Hayes (A8-0077/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
42item on the agendapoint2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R)
Brian Hayes (A8-0076/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
199item on the agendapointParlamento 2019 m. mėnesinių sesijų tvarkaraštis
  -PakeitimaiPirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d., 19:00
  -Pasiūlymai dėl vardinio balsavimoAntradienis, 2018 m. balandžio 17 d., 16:00
40item on the agendapointPakuotės ir pakuočių atliekos
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
32item on the agendapointEksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
55item on the agendapointAtliekos
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
82item on the agendapointAtliekų sąvartynai
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
13item on the agendapointProcedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
192item on the agendapointKomisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d., 20:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2018 m. balandžio 17 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2018 m. balandžio 17 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. balandžio 17 d., 19:00
193item on the agendapointPažanga dėl JT pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. balandžio 17 d., 16:00
38item on the agendapointES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m.
Marietje Schaake (A8-0112/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
89item on the agendapointMetinės 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos
Mady Delvaux (A8-0141/2018
  -PakeitimaiPenktadienis, 2018 m. balandžio 13 d., 13:00
41item on the agendapointFinansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
15item on the agendapointMotorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra
Daniel Dalton (A8-0048/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
14item on the agendapointEkologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas
Martin Häusling (A8-0311/2015
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
178item on the agendapointSutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas
Paulo Rangel (A8-0127/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
73item on the agendapointMetinė konkurencijos politikos ataskaita
Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. balandžio 11 d., 13:00
156item on the agendapointNepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje
(O-000008/2018 - B8-0011/2018) (O-000009/2018 - B8-0012/2018) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2018 m. balandžio 17 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2018 m. balandžio 17 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d., 16:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2018 m. balandžio 13 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2018 m. balandžio 17 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d., 19:00
Atnaujinta: 2018 m. balandžio 19 d.Teisinis pranešimas