Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis - Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis 286k
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis202kVersija: Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis, 13:54
 Darba kārtības punkti
08:30 - 11:50   PRIORITĀRĀS DEBATES
12:00 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 23:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

08:30 - 11:50   PRIORITĀRĀS DEBATES       Uzstāšanās laiks
150 pointEiropadomes 2018. gada 22. un 23. marta sanāksmes secinājumi
Eiropadomes un Komisijas paziņojumi
[2018/2550(RSP)]
  pointKopīgās debates - 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (53 ziņojumi)
86Termiņi -ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
Ziņojums:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

[2017/2136(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
22Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi
Ziņojums:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi

[2017/2188(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
30Termiņi -ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF
Ziņojums:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2146(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
31Termiņi -ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
Ziņojums:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments

[2017/2137(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
43Termiņi -ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome
Ziņojums:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
63Termiņi -ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa
Ziņojums:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa – Tiesa

[2017/2139(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
39Termiņi -ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta
Ziņojums:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta

[2017/2140(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
68Termiņi -ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

[2017/2141(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
26Termiņi -ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
Ziņojums:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja

[2017/2142(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
81Termiņi -ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests
Ziņojums:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests

[2017/2145(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
65Termiņi -ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
Ziņojums:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds

[2017/2143(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
64Termiņi -ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

[2017/2144(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
58Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole

[2017/2179(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
16Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2174(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
66Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2175(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
18Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2153(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
79Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2147(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
72Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (līdz 2016. gada 1. jūlijam: Eiropas Policijas akadēmija) (CEPOL) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2163(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
80Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2158(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
12Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
46Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2171(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
24Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2160(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
50Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2167(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
75Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2151(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
85Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2166(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
44Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
Ziņojums:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2159(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
84Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2170(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
59Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2172(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
10Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2176(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
77Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2154(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
17Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2150(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
23Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2157(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
76Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2161(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
36Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2162(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
33Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2173(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
27Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2156(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
61Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2178(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
53Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2152(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
67Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2168(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
56Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2148(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
54Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Ziņojums par Eurojust 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2155(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
51Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Europol)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Ziņojums par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2169(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
25Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2149(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
83Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2164(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
48Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2165(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
60Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)
Ziņojums:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2183(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
37Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky 2"
Ziņojums:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Ziņojums par kopuzņēmuma "Clean Sky 2" 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2182(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
52Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL
Ziņojums:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2187(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
69Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (FCH2)
Ziņojums:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Ziņojums par kopuzņēmuma "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2185(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
20Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai (IMI kopuzņēmums)
Ziņojums:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Ziņojums par kopuzņēmuma "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2184(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
57Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums
Ziņojums:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2180(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
70Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums
Ziņojums:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2181(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
42Termiņi -2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Shift2Rail" (S2R)
Ziņojums:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2017/2186(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
12:00 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
200*voteLaikposma noteikšana devītajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās
Ziņojums:  Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)
Ziņojums par projektu Padomes lēmumam, ar ko nosaka laikposmu devītajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās
[2018/0805(CNS)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
199Termiņi voteParlamenta 2019. gada sesiju kalendārs
[2018/2652(RSO)]
19***voteES un Austrālijas Pamatnolīgums
Ieteikums:  Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses
[2016/0367(NLE)]
Ārlietu komiteja
Debates: Otrdiena, 2018. gada 17. aprīlis
21 voteES un Austrālijas Pamatnolīgums (rezolūcija)
Ziņojums:  Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses
[2017/2227(INI)]
Ārlietu komiteja
Debates: Otrdiena, 2018. gada 17. aprīlis
152***voteEiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu
Ieteikums:  Helga Stevens (A8-0131/2018)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu
[2017/0265(NLE)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
151***voteEiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu (papildu protokols)
Ieteikums:  Helga Stevens (A8-0132/2018)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu
[2017/0266(NLE)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
40Termiņi***IvoteIepakojums un izlietotais iepakojums
Ziņojums:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu
[2015/0276(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis
32Termiņi***IvoteNolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi
Ziņojums:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem
[2015/0272(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis
55Termiņi***IvoteAtkritumi
Ziņojums:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem
[2015/0275(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis
82Termiņi***IvoteAtkritumu poligoni
Ziņojums:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem
[2015/0274(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis
13Termiņi***IvoteProcedurāli noteikumi vides ziņojumu sniegšanas jomā
Ziņojums:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 87/217/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/31/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013, Padomes Direktīvu 86/278/EEK un Padomes Direktīvu 94/63/EK groza attiecībā uz procedurāliem noteikumiem vides ziņojumu sniegšanas jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/692/EEK
[2016/0394(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis
192Termiņi voteKomisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana amatā
Rezolūcijas priekšlikums
[2018/2624(RSP)]
B8-0214/2018
Budžeta kontroles komitejas rezolūcijas priekšlikums
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 12. marts
193Termiņi voteProgress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem
Rezolūciju priekšlikumi
[2018/2642(RSP)]
B8-0184/2018, B8-0185/2018
Debates: Otrdiena, 2018. gada 17. aprīlis
38Termiņi voteES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada
Ziņojums:  Marietje Schaake (A8-0112/2018)
Ziņojums par ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošanu: vidusposma novērtēšanu 2017. gadā un turpmāko struktūru pēc 2020. gada
[2017/2280(INI)]
Ārlietu komiteja
Debates: Otrdiena, 2018. gada 17. aprīlis
89Termiņi vote2015. un 2016. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti
Ziņojums:  Mady Delvaux (A8-0141/2018)
Ziņojums par 2015. un 2016. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti
[2017/2010(INI)]
Juridiskā komiteja
Debates: Otrdiena, 2018. gada 17. aprīlis
86Termiņi voteES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
Ziņojums:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras
[2017/2136(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
22Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi
Ziņojums:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi

[2017/2188(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
30Termiņi voteES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF
Ziņojums:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2146(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
31Termiņi voteES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
Ziņojums:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments
[2017/2137(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
43Termiņi voteES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome
Ziņojums:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome
[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
63Termiņi voteES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa
Ziņojums:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa – Tiesa
[2017/2139(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
39Termiņi voteES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta
Ziņojums:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta
[2017/2140(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
68Termiņi voteES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
[2017/2141(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
26Termiņi voteES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
Ziņojums:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja
[2017/2142(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
81Termiņi voteES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests
Ziņojums:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests
[2017/2145(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
65Termiņi voteES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
Ziņojums:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds
[2017/2143(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
64Termiņi voteES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
[2017/2144(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
58Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
[2017/2179(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
16Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2174(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
66Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2175(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
18Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2153(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
79Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2147(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
72Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (līdz 2016. gada 1. jūlijam: Eiropas Policijas akadēmija) (CEPOL) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2163(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
80Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2158(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
12Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
46Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2171(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
24Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2160(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
50Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2167(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
75Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2151(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
85Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2166(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
44Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
Ziņojums:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2159(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
84Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2170(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
59Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2172(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
10Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2176(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
77Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2154(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
17Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2150(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
23Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2157(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
76Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2161(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
36Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2162(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
33Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2173(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
27Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2156(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
61Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2178(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
53Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2152(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
67Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2168(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
56Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2148(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
54Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Ziņojums par Eurojust 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2155(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
51Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Europol)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Ziņojums par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2169(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
25Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2149(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
83Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2164(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
48Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
Ziņojums:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2165(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
60Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)
Ziņojums:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2183(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
37Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky 2"
Ziņojums:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Ziņojums par kopuzņēmuma "Clean Sky 2" 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2182(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
52Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL
Ziņojums:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2187(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
69Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (FCH2)
Ziņojums:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Ziņojums par kopuzņēmuma "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2185(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
20Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai (IMI kopuzņēmums)
Ziņojums:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Ziņojums par kopuzņēmuma "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2184(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
57Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums
Ziņojums:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2180(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
70Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums
Ziņojums:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2181(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
42Termiņi vote2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Shift2Rail" (S2R)
Ziņojums:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2017/2186(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
15:00 - 23:00   Debates       Uzstāšanās laiks
209 pointCambridge Analytica un Facebook: datu aizsardzība un iedzīvotāju privātās dzīves neaizskaramība kā aizsardzības politika pret vēlēšanu manipulēšanu
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2018/2667(RSP)]
41Termiņi***IpointFinanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušana
Ziņojums:  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un Direktīvu 2009/101/EK
[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
15Termiņi***IpointMehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība
Ziņojums:  Daniel Dalton (A8-0048/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību
[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
14Termiņi***IpointBioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana
Ziņojums:  Martin Häusling (A8-0311/2015)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. XXX/XXX [Oficiālo kontroļu regula] un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007
[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
178Termiņi pointLīguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana
Ziņojums:  Paulo Rangel (A8-0127/2018)
Ziņojums par Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošanu
[2016/2149(INI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
73Termiņi pointGada ziņojums par ES konkurences politiku
Ziņojums:  Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)
Ziņojums par gada ziņojumu par ES konkurences politiku
[2017/2191(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
164 pointAtsevišķu uzņēmumu un nozaru veikta informācijas par uzņēmumu ienākuma nodokli atklāšana
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2018/2552(RSP)]
     
Pavel Svoboda (O-000015/2018 - B8-0013/2018)
Juridiskā komiteja
Padome
Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles (2016/0107(COD))
156Termiņi pointVilcināšanās vakcinēties un vakcinēšanās līmeņa pazemināšanās Eiropā
Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski - [2017/2951(RSP)]
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000008/2018 - B8-0011/2018)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Padome
Vilcināšanās vakcinēties un vakcinācijas līmeņa pazemināšanās Eiropā
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000009/2018 - B8-0012/2018)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Komisija
Vilcināšanās vakcinēties un vakcinācijas līmeņa pazemināšanās Eiropā
08:30 - 11:50   PRIORITĀRĀS DEBATES     item on the agenda
Eiropadomes priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes)10'
Padome (ieskaitot atbildes)5'
Komisija (ieskaitot atbildes)20'
Revīzijas palātas priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes)5'
Referenti   (8x6') 48'
Atzinumu sagatavotāji   (17x1') 17'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Deputāti 30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)20'
Komisija (ieskaitot atbildes)40'
Referenti   (6x6') 36'
Atzinumu sagatavotāji   (9x1') 9'
Autori (komitejas)   (2x5') 10'
Brīvā mikrofona procedūra   (8x5') 40'
Deputāti 210'
PPE58'S&D50'30ECR20'ALDE19'30Verts/ALE15'30GUE/NGL15'EFDD13'ENF11'NI7'30
86item on the agendapointES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
Joachim Zeller (A8-0137/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
22item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi
Joachim Zeller (A8-0130/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
30item on the agendapointES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF
Barbara Kappel (A8-0123/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
31item on the agendapointES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
Derek Vaughan (A8-0105/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
43item on the agendapointES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome
Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
63item on the agendapointES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa
Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
39item on the agendapointES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta
Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
68item on the agendapointES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
26item on the agendapointES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
81item on the agendapointES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests
Marco Valli (A8-0128/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
65item on the agendapointES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
64item on the agendapointES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
58item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
Bart Staes (A8-0115/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
16item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
Bart Staes (A8-0074/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
66item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs
Bart Staes (A8-0069/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
18item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)
Bart Staes (A8-0106/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
79item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)
Bart Staes (A8-0068/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
72item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Bart Staes (A8-0098/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
80item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
Bart Staes (A8-0066/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
12item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
Bart Staes (A8-0083/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
46item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI)
Bart Staes (A8-0067/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
24item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
Bart Staes (A8-0085/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
50item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
Bart Staes (A8-0086/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
75item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Bart Staes (A8-0090/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
85item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
Bart Staes (A8-0107/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
44item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
Indrek Tarand (A8-0091/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
84item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)
Bart Staes (A8-0087/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
59item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)
Bart Staes (A8-0088/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
10item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
Bart Staes (A8-0096/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
77item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
Bart Staes (A8-0103/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
17item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
Bart Staes (A8-0081/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
23item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
Bart Staes (A8-0078/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
76item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
Bart Staes (A8-0114/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
36item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)
Bart Staes (A8-0079/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
33item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)
Bart Staes (A8-0101/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
27item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)
Bart Staes (A8-0080/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
61item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
Bart Staes (A8-0111/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
53item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
Bart Staes (A8-0084/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
67item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra
Bart Staes (A8-0102/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
56item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
Bart Staes (A8-0092/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
54item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)
Bart Staes (A8-0113/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
51item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Europol)
Bart Staes (A8-0109/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
25item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
Bart Staes (A8-0093/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
83item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)
Bart Staes (A8-0108/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
48item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
Bart Staes (A8-0082/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
60item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)
Brian Hayes (A8-0071/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
37item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky 2"
Brian Hayes (A8-0070/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
52item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL
Brian Hayes (A8-0072/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
69item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (FCH2)
Brian Hayes (A8-0073/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
20item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai (IMI kopuzņēmums)
Brian Hayes (A8-0075/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
57item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums
Brian Hayes (A8-0095/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
70item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums
Brian Hayes (A8-0077/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
42item on the agendapoint2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Shift2Rail" (S2R)
Brian Hayes (A8-0076/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
199item on the agendapointParlamenta 2019. gada sesiju kalendārs
  -GrozījumiPirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis, 19:00
  -Pieprasījumi balsot pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 17. aprīlis, 16:00
40item on the agendapointIepakojums un izlietotais iepakojums
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
32item on the agendapointNolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
55item on the agendapointAtkritumi
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
82item on the agendapointAtkritumu poligoni
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
13item on the agendapointProcedurāli noteikumi vides ziņojumu sniegšanas jomā
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
192item on the agendapointKomisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana amatā
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2018. gada 17. aprīlis, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2018. gada 17. aprīlis, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 17. aprīlis, 19:00
193item on the agendapointProgress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 17. aprīlis, 16:00
38item on the agendapointES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada
Marietje Schaake (A8-0112/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
89item on the agendapoint2015. un 2016. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti
Mady Delvaux (A8-0141/2018
  -GrozījumiPiektdiena, 2018. gada 13. aprīlis, 13:00
41item on the agendapointFinanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušana
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
15item on the agendapointMehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība
Daniel Dalton (A8-0048/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
14item on the agendapointBioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana
Martin Häusling (A8-0311/2015
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
178item on the agendapointLīguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana
Paulo Rangel (A8-0127/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
73item on the agendapointGada ziņojums par ES konkurences politiku
Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 11. aprīlis, 13:00
156item on the agendapointVilcināšanās vakcinēties un vakcinēšanās līmeņa pazemināšanās Eiropā
(O-000008/2018 - B8-0011/2018) (O-000009/2018 - B8-0012/2018) 
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2018. gada 17. aprīlis, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2018. gada 17. aprīlis, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2018. gada 18. aprīlis, 16:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2018. gada 13. aprīlis, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2018. gada 17. aprīlis, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. aprīlisJuridisks paziņojums