Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 16 ta' April 2018 - Il-Ħamis, 19 ta' April 2018 293k
L-Erbgħa, 18 ta' April 2018208kVerżjoni: Il-Ħamis, 19 ta' April 2018, 16:16
 Punti fuq l-aġenda
08:30 - 11:50   DIBATTITI TA' PRIJORITÀ
12:00 - 14:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 23:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

08:30 - 11:50   DIBATTITI TA' PRIJORITÀ       Ħin għad-diskorsi
150 pointKonklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-22 u t-23 ta' Marzu
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni
[2018/2550(RSP)]
  pointDibattitu konġunt - Kwittanza 2016 (53 rapport)
86Skadenza -Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi
Rapport:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi

[2017/2136(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
22Skadenza -Kwittanza 2016: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza 2016 lill-Kummissjoni
Rapport:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza 2016 lill-Kummissjoni

[2017/2188(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
30Skadenza -Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
Rapport:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2146(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
31Skadenza -Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Rapport:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew

[2017/2137(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
43Skadenza -Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew
Rapport:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
63Skadenza -Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
Rapport:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja

[2017/2139(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
39Skadenza -Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
Rapport:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima V - Il-Qorti tal-Awdituri

[2017/2140(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
68Skadenza -Kwittanza 2016: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Rapport:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima VI - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

[2017/2141(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
26Skadenza -Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima VII - Il-Kumitat tar-Reġjuni

[2017/2142(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
81Skadenza -Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Rapport:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

[2017/2145(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
65Skadenza -Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Rapport:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew

[2017/2143(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
64Skadenza -Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima IX - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

[2017/2144(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
58Skadenza -Kwittanza 2016: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
Rapport:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll

[2017/2179(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
16Skadenza -Kwittanza 2016: L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
Rapport:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2174(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
66Skadenza -Kwittanza 2016: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)
Rapport:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2175(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
18Skadenza -Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
Rapport:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2153(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
79Skadenza -Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (Cedefop)
Rapport:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2147(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
72Skadenza -Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
Rapport:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (qabel l-1 ta' Lulju 2016: il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija) (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2163(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
80Skadenza -Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2158(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
12Skadenza -Kwittanza 2016: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
Rapport:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2016

[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
46Skadenza -Kwittanza 2016: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2171(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
24Skadenza -Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
Rapport:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2160(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
50Skadenza -Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2167(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
75Skadenza -Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2151(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
85Skadenza -Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2166(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
44Skadenza -Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
Rapport:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2159(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
84Skadenza -Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
Rapport:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2170(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
59Skadenza -Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2172(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
10Skadenza -Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)
Rapport:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2176(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
77Skadenza -Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2154(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
17Skadenza -Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2150(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
23Skadenza -Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2157(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
76Skadenza -Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2161(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
36Skadenza -Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (issa l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji) għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2162(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
33Skadenza -Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2173(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
27Skadenza -Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
Rapport:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2156(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
61Skadenza -Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2178(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
53Skadenza -Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2152(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
67Skadenza -Kwittanza 2016: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2168(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
56Skadenza -Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
Rapport:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2148(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
54Skadenza -Kwittanza 2016: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)
Rapport:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2155(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
51Skadenza -Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)
Rapport:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2169(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
25Skadenza -Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2149(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
83Skadenza -Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)
Rapport:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2164(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
48Skadenza -Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2165(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
60Skadenza -Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI)
Rapport:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2183(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
37Skadenza -Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2
Rapport:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2182(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
52Skadenza -Kwittanza 2016: Komponenti u Sistemi Elettriċi għal Leadership Ewropea (Impriża Konġunta ECSEL)
Rapport:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2187(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
69Skadenza -Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH JU)
Rapport:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2185(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
20Skadenza -Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI 2)
Rapport:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2184(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
57Skadenza -Kwittanza 2016: l-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
Rapport:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2180(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
70Skadenza -Kwittanza 2016: Impriża Konġunta SESAR
Rapport:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja ◄2016►

[2017/2181(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
42Skadenza -Kwittanza 2016: L-impriża Konġunta Shift2Rail (S2R JU)
Rapport:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail għas-sena finanzjarja 2016

[2017/2186(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
12:00 - 14:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
200*votePerijodu għad-disa' elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali
Rapport:  Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tiffissa l-perijodu għad-disa' elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali
[2018/0805(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
199Skadenza voteKalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2019
[2018/2652(RSO)]
19***voteKonklużjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja
Rakkomandazzjoni:  Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Awstralja, min-naħa l-oħra
[2016/0367(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Dibattitu: It-Tlieta, 17 ta' April 2018
21 voteFtehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja (Riżoluzzjoni)
Rapport:  Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Awstralja, min-naħa l-oħra
[2017/2227(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Dibattitu: It-Tlieta, 17 ta' April 2018
152***voteKonvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu
Rakkomandazzjoni:  Helga Stevens (A8-0131/2018)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu
[2017/0265(NLE)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
151***voteKonvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu (Protokoll Addizzjonali)
Rakkomandazzjoni:  Helga Stevens (A8-0132/2018)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll Addizzjonali li jissupplimenta l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu
[2017/0266(NLE)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
40Skadenza***IvoteL-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ
Rapport:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ
[2015/0276(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: It-Tnejn, 16 ta' April 2018
32Skadenza***IvoteVetturi li m’għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku
Rapport:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw, 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi, u 2012/19/UE dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku
[2015/0272(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: It-Tnejn, 16 ta' April 2018
55Skadenza***IvoteL-iskart
Rapport:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart
[2015/0275(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: It-Tnejn, 16 ta' April 2018
82Skadenza***IvoteIr-rimi ta' skart f'terraferma
Rapport:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma
[2015/0274(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: It-Tnejn, 16 ta' April 2018
13Skadenza***IvoteRegoli ta' proċedura fil-qasam tar-rappurtar dwar l-ambjent
Rapport:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 87/217/KEE tal-Kunsill, id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE u d-Direttiva tal-Kunsill 94/63/KE f'dak li għandu x'jaqsam mar-regoli ta' proċedura fir-rappurtar fil-qasam tal-ambjent u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE
[2016/0394(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: It-Tnejn, 16 ta' April 2018
192Skadenza voteIl-politika tal-Kummissjoni dwar l-integrità, b'mod partikolari l-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
[2018/2624(RSP)]
B8-0214/2018
Mozzjoni għal riżoluzzjoni mill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: It-Tnejn, 12 ta' Marzu 2018
193Skadenza voteProgress rigward il-Patti Globali tan-NU għal migrazzjoni sikura, ordnata u regolari u dwar ir-rifuġjati
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2018/2642(RSP)]
B8-0184/2018, B8-0185/2018
Dibattitu: It-Tlieta, 17 ta' April 2018
38Skadenza voteImplimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020
Rapport:  Marietje Schaake (A8-0112/2018)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020
[2017/2280(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Dibattitu: It-Tlieta, 17 ta' April 2018
89Skadenza voteRapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità
Rapport:  Mady Delvaux (A8-0141/2018)
Rapport dwar ir-rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità
[2017/2010(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Dibattitu: It-Tlieta, 17 ta' April 2018
86Skadenza voteKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi
Rapport:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
[2017/2136(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
22Skadenza voteKwittanza 2016: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza 2016 lill-Kummissjoni
Rapport:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza 2016 lill-Kummissjoni
[2017/2188(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
30Skadenza voteKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
Rapport:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2146(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
31Skadenza voteKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Rapport:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew
[2017/2137(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
43Skadenza voteKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew
Rapport:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
63Skadenza voteKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
Rapport:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja
[2017/2139(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
39Skadenza voteKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
Rapport:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima V - Il-Qorti tal-Awdituri
[2017/2140(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
68Skadenza voteKwittanza 2016: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Rapport:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima VI - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
[2017/2141(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
26Skadenza voteKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima VII - Il-Kumitat tar-Reġjuni
[2017/2142(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
81Skadenza voteKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Rapport:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
[2017/2145(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
65Skadenza voteKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Rapport:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew
[2017/2143(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
64Skadenza voteKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima IX - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
[2017/2144(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
58Skadenza voteKwittanza 2016: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
Rapport:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll
[2017/2179(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
16Skadenza voteKwittanza 2016: L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
Rapport:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2174(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
66Skadenza voteKwittanza 2016: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)
Rapport:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2175(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
18Skadenza voteKwittanza 2016: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
Rapport:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2153(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
79Skadenza voteKwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (Cedefop)
Rapport:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2147(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
72Skadenza voteKwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
Rapport:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (qabel l-1 ta' Lulju 2016: il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija) (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2163(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
80Skadenza voteKwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2158(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
12Skadenza voteKwittanza 2016: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
Rapport:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2016
[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
46Skadenza voteKwittanza 2016: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2171(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
24Skadenza voteKwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
Rapport:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2160(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
50Skadenza voteKwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2167(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
75Skadenza voteKwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2151(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
85Skadenza voteKwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2166(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
44Skadenza voteKwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
Rapport:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2159(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
84Skadenza voteKwittanza 2016: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
Rapport:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2170(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
59Skadenza voteKwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2172(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
10Skadenza voteKwittanza 2016: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)
Rapport:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2176(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
77Skadenza voteKwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2154(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
17Skadenza voteKwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2150(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
23Skadenza voteKwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2157(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
76Skadenza voteKwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2161(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
36Skadenza voteKwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (issa l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji) għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2162(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
33Skadenza voteKwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2173(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
27Skadenza voteKwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
Rapport:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2156(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
61Skadenza voteKwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2178(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
53Skadenza voteKwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2152(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
67Skadenza voteKwittanza 2016: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2168(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
56Skadenza voteKwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
Rapport:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2148(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
54Skadenza voteKwittanza 2016: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)
Rapport:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2155(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
51Skadenza voteKwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)
Rapport:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2169(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
25Skadenza voteKwittanza 2016: L-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2149(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
83Skadenza voteKwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)
Rapport:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2164(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
48Skadenza voteKwittanza 2016: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
Rapport:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2165(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
60Skadenza voteKwittanza 2016: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI)
Rapport:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2183(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
37Skadenza voteKwittanza 2016: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2
Rapport:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2182(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
52Skadenza voteKwittanza 2016: Komponenti u Sistemi Elettriċi għal Leadership Ewropea (Impriża Konġunta ECSEL)
Rapport:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2187(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
69Skadenza voteKwittanza 2016: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH JU)
Rapport:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2185(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
20Skadenza voteKwittanza 2016: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI 2)
Rapport:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2184(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
57Skadenza voteKwittanza 2016: l-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
Rapport:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2180(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
70Skadenza voteKwittanza 2016: Impriża Konġunta SESAR
Rapport:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja ◄2016►
[2017/2181(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
42Skadenza voteKwittanza 2016: L-impriża Konġunta Shift2Rail (S2R JU)
Rapport:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail għas-sena finanzjarja 2016
[2017/2186(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' April 2018
15:00 - 23:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
209 pointCambridge Analytica u Facebook: Il-protezzjoni tad-data u l-privatezza taċ-ċittadini bħala strateġija ta' difiża kontra l-manipulazzjoni tal-elezzjonijiet
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2018/2667(RSP)]
41Skadenza***IpointIl-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu
Rapport:  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu u li temenda d-Direttiva 2009/101/KE
[2016/0208(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
15Skadenza***IpointL-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi
Rapport:  Daniel Dalton (A8-0048/2017)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi
[2016/0014(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
14Skadenza***IpointIl-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi
Rapport:  Martin Häusling (A8-0311/2015)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi, li jemenda r-Regolament (UE) Nru XXX/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007
[2014/0100(COD)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
178Skadenza pointL-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali
Rapport:  Paulo Rangel (A8-0127/2018)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali
[2016/2149(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
73Skadenza pointRapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni
Rapport:  Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)
Rapport dwar ir-Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni
[2017/2191(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
164 pointDivulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat
Mistoqsija orali - [2018/2552(RSP)]
     
Pavel Svoboda (O-000015/2018 - B8-0013/2018)
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Kunsill
Divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat (2016/0107(COD))
156Skadenza pointRetiċenza dwar it-tilqim u tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa
Mistoqsijiet orali - [2017/2951(RSP)]
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000008/2018 - B8-0011/2018)
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kunsill
Ir-retiċenza dwar it-tilqim u t-tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000009/2018 - B8-0012/2018)
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kummissjoni
Ir-retiċenza dwar it-tilqim u t-tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa
08:30 - 11:50   DIBATTITI TA' PRIJORITÀ     item on the agenda
President tal-Kunsill Ewropew (bit-tweġibiet)10'
Kunsill (bit-tweġibiet)5'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)20'
President tal-Qorti tal-Awdituri (bit-tweġibiet)5'
Rapporteurs   (8x6') 48'
Rapporteurs għal opinjoni   (17x1') 17'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Membri30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)20'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)40'
Rapporteurs   (6x6') 36'
Rapporteurs għal opinjoni   (9x1') 9'
Awturi (kumitati)   (2x5') 10'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Membri210'
PPE58'S&D50'30ECR20'ALDE19'30Verts/ALE15'30GUE/NGL15'EFDD13'ENF11'NI7'30
86item on the agendapointKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi
Joachim Zeller (A8-0137/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
22item on the agendapointKwittanza 2016: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza 2016 lill-Kummissjoni
Joachim Zeller (A8-0130/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
30item on the agendapointKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
Barbara Kappel (A8-0123/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
31item on the agendapointKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Derek Vaughan (A8-0105/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
43item on the agendapointKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew
Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
63item on the agendapointKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
39item on the agendapointKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
68item on the agendapointKwittanza 2016: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
26item on the agendapointKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
81item on the agendapointKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Marco Valli (A8-0128/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
65item on the agendapointKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
64item on the agendapointKwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
58item on the agendapointKwittanza 2016: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
Bart Staes (A8-0115/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
16item on the agendapointKwittanza 2016: L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
Bart Staes (A8-0074/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
66item on the agendapointKwittanza 2016: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)
Bart Staes (A8-0069/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
18item on the agendapointKwittanza 2016: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
Bart Staes (A8-0106/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
79item on the agendapointKwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (Cedefop)
Bart Staes (A8-0068/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
72item on the agendapointKwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
Bart Staes (A8-0098/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
80item on the agendapointKwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)
Bart Staes (A8-0066/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
12item on the agendapointKwittanza 2016: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
Bart Staes (A8-0083/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
46item on the agendapointKwittanza 2016: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
Bart Staes (A8-0067/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
24item on the agendapointKwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
Bart Staes (A8-0085/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
50item on the agendapointKwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
Bart Staes (A8-0086/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
75item on the agendapointKwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Bart Staes (A8-0090/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
85item on the agendapointKwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
Bart Staes (A8-0107/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
44item on the agendapointKwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
Indrek Tarand (A8-0091/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
84item on the agendapointKwittanza 2016: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
Bart Staes (A8-0087/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
59item on the agendapointKwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
Bart Staes (A8-0088/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
10item on the agendapointKwittanza 2016: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)
Bart Staes (A8-0096/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
77item on the agendapointKwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
Bart Staes (A8-0103/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
17item on the agendapointKwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)
Bart Staes (A8-0081/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
23item on the agendapointKwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)
Bart Staes (A8-0078/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
76item on the agendapointKwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
Bart Staes (A8-0114/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
36item on the agendapointKwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)
Bart Staes (A8-0079/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
33item on the agendapointKwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
Bart Staes (A8-0101/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
27item on the agendapointKwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
Bart Staes (A8-0080/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
61item on the agendapointKwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
Bart Staes (A8-0111/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
53item on the agendapointKwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
Bart Staes (A8-0084/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
67item on the agendapointKwittanza 2016: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)
Bart Staes (A8-0102/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
56item on the agendapointKwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
Bart Staes (A8-0092/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
54item on the agendapointKwittanza 2016: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)
Bart Staes (A8-0113/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
51item on the agendapointKwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)
Bart Staes (A8-0109/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
25item on the agendapointKwittanza 2016: L-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
Bart Staes (A8-0093/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
83item on the agendapointKwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)
Bart Staes (A8-0108/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
48item on the agendapointKwittanza 2016: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
Bart Staes (A8-0082/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
60item on the agendapointKwittanza 2016: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI)
Brian Hayes (A8-0071/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
37item on the agendapointKwittanza 2016: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2
Brian Hayes (A8-0070/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
52item on the agendapointKwittanza 2016: Komponenti u Sistemi Elettriċi għal Leadership Ewropea (Impriża Konġunta ECSEL)
Brian Hayes (A8-0072/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
69item on the agendapointKwittanza 2016: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH JU)
Brian Hayes (A8-0073/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
20item on the agendapointKwittanza 2016: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI 2)
Brian Hayes (A8-0075/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
57item on the agendapointKwittanza 2016: l-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
Brian Hayes (A8-0095/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
70item on the agendapointKwittanza 2016: Impriża Konġunta SESAR
Brian Hayes (A8-0077/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
42item on the agendapointKwittanza 2016: L-impriża Konġunta Shift2Rail (S2R JU)
Brian Hayes (A8-0076/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
199item on the agendapointKalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2019
  -EmendiIt-Tnejn, 16 ta' April 2018, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijietIt-Tlieta, 17 ta' April 2018, 16:00
40item on the agendapointL-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
32item on the agendapointVetturi li m’għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
55item on the agendapointL-iskart
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
82item on the agendapointIr-rimi ta' skart f'terraferma
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
13item on the agendapointRegoli ta' proċedura fil-qasam tar-rappurtar dwar l-ambjent
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
192item on the agendapointIl-politika tal-Kummissjoni dwar l-integrità, b'mod partikolari l-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 16 ta' April 2018, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 17 ta' April 2018, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 17 ta' April 2018, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 17 ta' April 2018, 19:00
193item on the agendapointProgress rigward il-Patti Globali tan-NU għal migrazzjoni sikura, ordnata u regolari u dwar ir-rifuġjati
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 16 ta' April 2018, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 16 ta' April 2018, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 17 ta' April 2018, 16:00
38item on the agendapointImplimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020
Marietje Schaake (A8-0112/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
89item on the agendapointRapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità
Mady Delvaux (A8-0141/2018
  -EmendiIl-Ġimgħa, 13 ta' April 2018, 13:00
41item on the agendapointIl-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
15item on the agendapointL-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi
Daniel Dalton (A8-0048/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
14item on the agendapointIl-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi
Martin Häusling (A8-0311/2015
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
178item on the agendapointL-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali
Paulo Rangel (A8-0127/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
73item on the agendapointRapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni
Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 11 ta' April 2018, 13:00
156item on the agendapointRetiċenza dwar it-tilqim u tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa
(O-000008/2018 - B8-0011/2018) (O-000009/2018 - B8-0012/2018) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 16 ta' April 2018, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 17 ta' April 2018, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 17 ta' April 2018, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 18 ta' April 2018, 16:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 13 ta' April 2018, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 16 ta' April 2018, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 17 ta' April 2018, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 18 ta' April 2018, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 19 ta' April 2018Avviż legali