Agenda
StraatsburgMaandag 16 april 2018 - Donderdag 19 april 2018 284k
Woensdag 18 april 2018202kVersie: Donderdag 19 april 2018, 13:57
 Agendapunten
08:30 - 11:50   DEBATTEN VAN PRIORITAIR BELANG
12:00 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

08:30 - 11:50   DEBATTEN VAN PRIORITAIR BELANG       Spreektijd
150 pointConclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 en 23 maart 2018
Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie
[2018/2550(RSP)]
  pointGecombineerde behandeling - Kwijting 2016 (53 verslagen)
86Deadline -Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

[2017/2136(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
22Deadline -Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016
Verslag:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2188(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
30Deadline -Kwijting 2016: Algemene begroting EU - het achtste, negende, tiende en elfde EOF
Verslag:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2146(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
31Deadline -Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement
Verslag:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling I – Europees Parlement

[2017/2137(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
43Deadline -Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Verslag:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling II – Europese Raad en Raad

[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
63Deadline -Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Hof van Justitie
Verslag:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling IV - Hof van Justitie

[2017/2139(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
39Deadline -Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Rekenkamer
Verslag:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling V – Rekenkamer

[2017/2140(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
68Deadline -Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité

[2017/2141(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
26Deadline -Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's
Verslag:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VII – Comité van de Regio's

[2017/2142(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
81Deadline -Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden
Verslag:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden

[2017/2145(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
65Deadline -Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman
Verslag:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VIII – Europese Ombudsman

[2017/2143(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
64Deadline -Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

[2017/2144(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
58Deadline -Kwijting 2016: Prestaties, financieel beheer en controle van van de EU-agentschappen
Verslag:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese agentschappen voor het begrotingsjaar 2016: prestaties, financieel beheer en controle

[2017/2179(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
16Deadline -Kwijting 2016: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
Verslag:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2174(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
66Deadline -Kwijting 2016: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)
Verslag:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2175(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
18Deadline -Kwijting 2016: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
Verslag:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2153(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
79Deadline -Kwijting 2016: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
Verslag:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2147(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
72Deadline -Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Verslag:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (vóór 1 juli 2016: Europese Politieacademie) voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2163(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
80Deadline -Kwijting 2016: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2158(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
12Deadline -Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Verslag:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016

[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
46Deadline -Kwijting 2016: Europese Bankautoriteit (EBA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2171(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
24Deadline -Kwijting 2016: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
Verslag:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2160(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
50Deadline -Kwijting 2016: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2167(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
75Deadline -Kwijting 2016: Europees Milieuagentschap (EMA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2151(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
85Deadline -Kwijting 2016: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2166(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
44Deadline -Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Verslag:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2159(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
84Deadline -Kwijting 2016: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
Verslag:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2170(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
59Deadline -Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
Verslag:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2172(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
10Deadline -Kwijting 2016: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Verslag:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2176(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
77Deadline -Kwijting 2016: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2154(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
17Deadline -Kwijting 2016: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)
Verslag:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2150(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
23Deadline -Kwijting 2016: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2157(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
76Deadline -Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Verslag:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2161(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
36Deadline -Kwijting 2016: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2162(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
33Deadline -Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2173(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
27Deadline -Kwijting 2016: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
Verslag:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2156(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
61Deadline -Kwijting 2016: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2178(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
53Deadline -Kwijting 2016: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2152(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
67Deadline -Kwijting 2016: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2168(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
56Deadline -Kwijting 2016: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Verslag:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2148(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
54Deadline -Kwijting 2016: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)
Verslag:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2155(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
51Deadline -Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)
Verslag:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2169(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
25Deadline -Kwijting 2016: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2149(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
83Deadline -Kwijting 2016: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
Verslag:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2164(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
48Deadline -Kwijting 2016: Europees GNSS-Agentschap (GSA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2165(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
60Deadline -Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI)
Verslag:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2183(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
37Deadline -Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2
Verslag:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2182(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
52Deadline -Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
Verslag:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2187(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
69Deadline -Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH2)
Verslag:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2185(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
20Deadline -Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI)
Verslag:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2184(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
57Deadline -Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2180(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
70Deadline -Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
Verslag:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2181(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
42Deadline -Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R)
Verslag:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail voor het begrotingsjaar 2016

[2017/2186(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
12:00 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
200*voteHet vaststellen van de termijn voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen
Verslag:  Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)
Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van de termijn voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen
[2018/0805(CNS)]
Commissie constitutionele zaken
199Deadline voteVergaderrooster van het Parlement voor 2019
[2018/2652(RSO)]
19***voteKaderovereenkomst tussen de EU en Australië
Aanbeveling:  Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds
[2016/0367(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Dinsdag 17 april 2018
21 voteKaderovereenkomst tussen de EU en Australië (resolutie)
Verslag:  Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds
[2017/2227(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Dinsdag 17 april 2018
152***voteVerdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme
Aanbeveling:  Helga Stevens (A8-0131/2018)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme
[2017/0265(NLE)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
151***voteVerdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (aanvullend protocol)
Aanbeveling:  Helga Stevens (A8-0132/2018)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme
[2017/0266(NLE)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
40Deadline***IvoteVerpakking en verpakkingsafval
Verslag:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG over verpakking en verpakkingsafval
[2015/0276(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Maandag 16 april 2018
32Deadline***IvoteAutowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Verslag:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
[2015/0272(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Maandag 16 april 2018
55Deadline***IvoteAfvalstoffen
Verslag:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen
[2015/0275(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Maandag 16 april 2018
82Deadline***IvoteHet storten van afvalstoffen
Verslag:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen
[2015/0274(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Maandag 16 april 2018
13Deadline***IvoteProcedureregels inzake rapportage op milieugebied
Verslag:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 87/217/EEG van de Raad, Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 86/278/EEG van de Raad en Richtlijn 94/63/EG van de Raad wat betreft procedureregels inzake rapportage op milieugebied en tot intrekking van Richtlijn 91/692/EEG van de Raad
[2016/0394(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Maandag 16 april 2018
192Deadline voteIntegriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie
Ontwerpresolutie
[2018/2624(RSP)]
B8-0214/2018
Ontwerpresolutie van de Commissie begrotingscontrole
Debat: Maandag 12 maart 2018
193Deadline voteVoortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen
Ontwerpresoluties
[2018/2642(RSP)]
B8-0184/2018, B8-0185/2018
Debat: Dinsdag 17 april 2018
38Deadline voteTenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020
Verslag:  Marietje Schaake (A8-0112/2018)
Verslag over de tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020
[2017/2280(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Dinsdag 17 april 2018
89Deadline voteJaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid
Verslag:  Mady Delvaux (A8-0141/2018)
Verslag over de jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid
[2017/2010(INI)]
Commissie juridische zaken
Debat: Dinsdag 17 april 2018
86Deadline voteKwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen
[2017/2136(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
22Deadline voteKwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016
Verslag:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2188(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
30Deadline voteKwijting 2016: Algemene begroting EU - het achtste, negende, tiende en elfde EOF
Verslag:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2146(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
31Deadline voteKwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement
Verslag:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling I – Europees Parlement
[2017/2137(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
43Deadline voteKwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Verslag:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling II – Europese Raad en Raad
[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
63Deadline voteKwijting 2016: Algemene begroting EU - Hof van Justitie
Verslag:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling IV - Hof van Justitie
[2017/2139(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
39Deadline voteKwijting 2016: Algemene begroting EU - Rekenkamer
Verslag:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling V – Rekenkamer
[2017/2140(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
68Deadline voteKwijting 2016: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité
[2017/2141(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
26Deadline voteKwijting 2016: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's
Verslag:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VII – Comité van de Regio's
[2017/2142(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
81Deadline voteKwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden
Verslag:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden
[2017/2145(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
65Deadline voteKwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman
Verslag:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VIII – Europese Ombudsman
[2017/2143(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
64Deadline voteKwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
[2017/2144(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
58Deadline voteKwijting 2016: Prestaties, financieel beheer en controle van van de EU-agentschappen
Verslag:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese agentschappen voor het begrotingsjaar 2016: prestaties, financieel beheer en controle
[2017/2179(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
16Deadline voteKwijting 2016: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
Verslag:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2174(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
66Deadline voteKwijting 2016: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)
Verslag:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2175(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
18Deadline voteKwijting 2016: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
Verslag:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2153(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
79Deadline voteKwijting 2016: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
Verslag:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2147(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
72Deadline voteKwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Verslag:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (vóór 1 juli 2016: Europese Politieacademie) voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2163(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
80Deadline voteKwijting 2016: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2158(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
12Deadline voteKwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Verslag:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016
[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
46Deadline voteKwijting 2016: Europese Bankautoriteit (EBA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2171(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
24Deadline voteKwijting 2016: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
Verslag:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2160(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
50Deadline voteKwijting 2016: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2167(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
75Deadline voteKwijting 2016: Europees Milieuagentschap (EMA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2151(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
85Deadline voteKwijting 2016: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2166(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
44Deadline voteKwijting 2016: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Verslag:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2159(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
84Deadline voteKwijting 2016: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
Verslag:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2170(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
59Deadline voteKwijting 2016: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
Verslag:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2172(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
10Deadline voteKwijting 2016: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Verslag:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2176(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
77Deadline voteKwijting 2016: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2154(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
17Deadline voteKwijting 2016: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)
Verslag:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2150(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
23Deadline voteKwijting 2016: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2157(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
76Deadline voteKwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Verslag:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2161(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
36Deadline voteKwijting 2016: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2162(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
33Deadline voteKwijting 2016: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2173(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
27Deadline voteKwijting 2016: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
Verslag:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2156(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
61Deadline voteKwijting 2016: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2178(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
53Deadline voteKwijting 2016: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2152(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
67Deadline voteKwijting 2016: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2168(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
56Deadline voteKwijting 2016: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Verslag:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2148(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
54Deadline voteKwijting 2016: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)
Verslag:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2155(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
51Deadline voteKwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)
Verslag:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2169(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
25Deadline voteKwijting 2016: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2149(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
83Deadline voteKwijting 2016: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
Verslag:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2164(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
48Deadline voteKwijting 2016: Europees GNSS-Agentschap (GSA)
Verslag:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2165(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
60Deadline voteKwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI)
Verslag:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2183(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
37Deadline voteKwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2
Verslag:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2182(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
52Deadline voteKwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
Verslag:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2187(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
69Deadline voteKwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH2)
Verslag:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2185(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
20Deadline voteKwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI)
Verslag:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2184(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
57Deadline voteKwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2180(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
70Deadline voteKwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
Verslag:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2181(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
42Deadline voteKwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R)
Verslag:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail voor het begrotingsjaar 2016
[2017/2186(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 18 april 2018
15:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
209 pointCambridge Analytica en Facebook: Bescherming van persoonsgegevens en de privacy van burgers als verdedigingslinie tegen verkiezingsmanipulatie
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2018/2667(RSP)]
41Deadline***IpointVoorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering
Verslag:  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG
[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
15Deadline***IpointGoedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd
Verslag:  Daniel Dalton (A8-0048/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd
[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
14Deadline***IpointBiologische productie en etikettering van biologische producten
Verslag:  Martin Häusling (A8-0311/2015)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, tot wijziging van Verordening (EU) nr. XXX/XXX van het Europees Parlement en de Raad (verordening officiële controles) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad
[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
178Deadline pointTenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen
Verslag:  Paulo Rangel (A8-0127/2018)
Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen
[2016/2149(INI)]
Commissie constitutionele zaken
73Deadline pointJaarverslag over het mededingingsbeleid
Verslag:  Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)
Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid
[2017/2191(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
164 pointOpenbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (2016/0107(COD))
Mondelinge vraag - [2018/2552(RSP)]
     
Pavel Svoboda (O-000015/2018 - B8-0013/2018)
Commissie juridische zaken
Raad
Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (2016/0107(COD))
156Deadline pointTerughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa
Mondelinge vragen - [2017/2951(RSP)]
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000008/2018 - B8-0011/2018)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Raad
Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000009/2018 - B8-0012/2018)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie
Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa
08:30 - 11:50   DEBATTEN VAN PRIORITAIR BELANG     item on the agenda
Voorzitter van de Europese Raad (inclusief antwoorden)10'
Raad (inclusief antwoorden)5'
Commissie (inclusief antwoorden)20'
Voorzitter van de Rekenkamer (inclusief antwoorden)5'
Rapporteurs   (8x6') 48'
Rapporteurs voor advies   (17x1') 17'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Leden30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)20'
Commissie (inclusief antwoorden)40'
Rapporteurs   (6x6') 36'
Rapporteurs voor advies   (9x1') 9'
Vraagstellers (commissies)   (2x5') 10'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Leden210'
PPE58'S&D50'30ECR20'ALDE19'30Verts/ALE15'30GUE/NGL15'EFDD13'ENF11'NI7'30
86item on the agendapointKwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Joachim Zeller (A8-0137/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
22item on the agendapointKwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016
Joachim Zeller (A8-0130/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
30item on the agendapointKwijting 2016: Algemene begroting EU - het achtste, negende, tiende en elfde EOF
Barbara Kappel (A8-0123/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
31item on the agendapointKwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement
Derek Vaughan (A8-0105/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
43item on the agendapointKwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
63item on the agendapointKwijting 2016: Algemene begroting EU - Hof van Justitie
Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
39item on the agendapointKwijting 2016: Algemene begroting EU - Rekenkamer
Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
68item on the agendapointKwijting 2016: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité
Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
26item on the agendapointKwijting 2016: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's
Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
81item on the agendapointKwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden
Marco Valli (A8-0128/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
65item on the agendapointKwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman
Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
64item on the agendapointKwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
58item on the agendapointKwijting 2016: Prestaties, financieel beheer en controle van van de EU-agentschappen
Bart Staes (A8-0115/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
16item on the agendapointKwijting 2016: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
Bart Staes (A8-0074/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
66item on the agendapointKwijting 2016: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)
Bart Staes (A8-0069/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
18item on the agendapointKwijting 2016: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
Bart Staes (A8-0106/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
79item on the agendapointKwijting 2016: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
Bart Staes (A8-0068/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
72item on the agendapointKwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Bart Staes (A8-0098/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
80item on the agendapointKwijting 2016: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Bart Staes (A8-0066/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
12item on the agendapointKwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Bart Staes (A8-0083/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
46item on the agendapointKwijting 2016: Europese Bankautoriteit (EBA)
Bart Staes (A8-0067/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
24item on the agendapointKwijting 2016: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
Bart Staes (A8-0085/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
50item on the agendapointKwijting 2016: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Bart Staes (A8-0086/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
75item on the agendapointKwijting 2016: Europees Milieuagentschap (EMA)
Bart Staes (A8-0090/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
85item on the agendapointKwijting 2016: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
Bart Staes (A8-0107/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
44item on the agendapointKwijting 2016: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Indrek Tarand (A8-0091/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
84item on the agendapointKwijting 2016: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
Bart Staes (A8-0087/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
59item on the agendapointKwijting 2016: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
Bart Staes (A8-0088/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
10item on the agendapointKwijting 2016: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Bart Staes (A8-0096/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
77item on the agendapointKwijting 2016: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Bart Staes (A8-0103/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
17item on the agendapointKwijting 2016: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)
Bart Staes (A8-0081/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
23item on the agendapointKwijting 2016: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
Bart Staes (A8-0078/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
76item on the agendapointKwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Bart Staes (A8-0114/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
36item on the agendapointKwijting 2016: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)
Bart Staes (A8-0079/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
33item on the agendapointKwijting 2016: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Bart Staes (A8-0101/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
27item on the agendapointKwijting 2016: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
Bart Staes (A8-0080/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
61item on the agendapointKwijting 2016: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Bart Staes (A8-0111/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
53item on the agendapointKwijting 2016: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Bart Staes (A8-0084/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
67item on the agendapointKwijting 2016: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)
Bart Staes (A8-0102/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
56item on the agendapointKwijting 2016: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Bart Staes (A8-0092/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
54item on the agendapointKwijting 2016: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)
Bart Staes (A8-0113/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
51item on the agendapointKwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)
Bart Staes (A8-0109/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
25item on the agendapointKwijting 2016: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
Bart Staes (A8-0093/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
83item on the agendapointKwijting 2016: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
Bart Staes (A8-0108/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
48item on the agendapointKwijting 2016: Europees GNSS-Agentschap (GSA)
Bart Staes (A8-0082/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
60item on the agendapointKwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI)
Brian Hayes (A8-0071/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
37item on the agendapointKwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2
Brian Hayes (A8-0070/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
52item on the agendapointKwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
Brian Hayes (A8-0072/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
69item on the agendapointKwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH2)
Brian Hayes (A8-0073/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
20item on the agendapointKwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI)
Brian Hayes (A8-0075/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
57item on the agendapointKwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Brian Hayes (A8-0095/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
70item on the agendapointKwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
Brian Hayes (A8-0077/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
42item on the agendapointKwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R)
Brian Hayes (A8-0076/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
199item on the agendapointVergaderrooster van het Parlement voor 2019
  -AmendementenMaandag 16 april 2018, 19:00
  -Verzoeken om hoofdelijke stemmingDinsdag 17 april 2018, 16:00
40item on the agendapointVerpakking en verpakkingsafval
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 11 april 2018, 13:00
32item on the agendapointAutowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 11 april 2018, 13:00
55item on the agendapointAfvalstoffen
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 11 april 2018, 13:00
82item on the agendapointHet storten van afvalstoffen
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 11 april 2018, 13:00
13item on the agendapointProcedureregels inzake rapportage op milieugebied
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 11 april 2018, 13:00
192item on the agendapointIntegriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie
  -OntwerpresolutiesMaandag 16 april 2018, 20:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 17 april 2018, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 17 april 2018, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 17 april 2018, 19:00
193item on the agendapointVoortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen
  -OntwerpresolutiesWoensdag 11 april 2018, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 16 april 2018, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 16 april 2018, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 17 april 2018, 16:00
38item on the agendapointTenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020
Marietje Schaake (A8-0112/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
89item on the agendapointJaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid
Mady Delvaux (A8-0141/2018
  -AmendementenVrijdag 13 april 2018, 13:00
41item on the agendapointVoorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 11 april 2018, 13:00
15item on the agendapointGoedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd
Daniel Dalton (A8-0048/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 11 april 2018, 13:00
14item on the agendapointBiologische productie en etikettering van biologische producten
Martin Häusling (A8-0311/2015
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 11 april 2018, 13:00
178item on the agendapointTenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen
Paulo Rangel (A8-0127/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
73item on the agendapointJaarverslag over het mededingingsbeleid
Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018
  -AmendementenWoensdag 11 april 2018, 13:00
156item on the agendapointTerughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa
(O-000008/2018 - B8-0011/2018) (O-000009/2018 - B8-0012/2018) 
  -OntwerpresolutiesMaandag 16 april 2018, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 17 april 2018, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 17 april 2018, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 18 april 2018, 16:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 13 april 2018, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 16 april 2018, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 17 april 2018, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 18 april 2018, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 19 april 2018Juridische mededeling