Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 16 kwietnia 2018 r. - Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. 292k
Środa, 18 kwietnia 2018206kWersja: Czwartek, 19 kwietnia 2018, 13:58
 Punkty porządku dziennego
08:30 - 11:50   DEBATY PRIORYTETOWE
12:00 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

08:30 - 11:50   DEBATY PRIORYTETOWE       Czas wystąpień
150 pointKonkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22–23 marca 2018 r.
Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji
[2018/2550(RSP)]
  pointWspólna debata - Absolutorium za rok 2016 (53 sprawozdania)
86Termin -Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
Sprawozdanie:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

[2017/2136(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
22Termin -Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016
Sprawozdanie:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016

[2017/2188(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
30Termin -Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR
Sprawozdanie:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2016

[2017/2146(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
31Termin -Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja I – Parlament Europejski

[2017/2137(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
43Termin -Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada

[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
63Termin -Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości

[2017/2139(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
39Termin -Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy

[2017/2140(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
68Termin -Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

[2017/2141(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
26Termin -Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów
Sprawozdanie:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VII – Komitet Regionów

[2017/2142(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
81Termin -Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 201, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

[2017/2145(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
65Termin -Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

[2017/2143(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
64Termin -Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

[2017/2144(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
58Termin -Absolutorium za rok 2016: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

[2017/2179(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
16Termin -Absolutorium za rok 2016: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016

[2017/2174(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
66Termin -Absolutorium za rok 2016: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2016

[2017/2175(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
18Termin -Absolutorium za rok 2016: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016

[2017/2153(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
79Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2016

[2017/2147(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
72Termin -Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (przed 1 lipca 2016 r.: Europejskie Kolegium Policyjne) (CEPOL) za rok budżetowy 2016

[2017/2163(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
80Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2016

[2017/2158(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
12Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016

[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
46Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016

[2017/2171(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
24Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016

[2017/2160(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
50Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2016

[2017/2167(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
75Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2016

[2017/2151(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
85Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016

[2017/2166(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
44Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016

[2017/2159(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
84Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016

[2017/2170(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
59Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016

[2017/2172(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
10Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2016

[2017/2176(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
77Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016

[2017/2154(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
17Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016

[2017/2150(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
23Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2016

[2017/2157(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
76Termin -Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2016

[2017/2161(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
36Termin -Absolutorium za rok 2016: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2016

[2017/2162(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
33Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016

[2017/2173(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
27Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2016

[2017/2156(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
61Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016

[2017/2178(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
53Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016

[2017/2152(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
67Termin -Absolutorium za rok 2016: Agencja Dostaw Euratomu (ESA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2016

[2017/2168(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
56Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2016

[2017/2148(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
54Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2016

[2017/2155(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
51Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Policji (EUROPOL)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2016

[2017/2169(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
25Termin -Absolutorium za rok 2016: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016

[2017/2149(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
83Termin -Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) za rok budżetowy 2016

[2017/2164(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
48Termin -Absolutorium za rok 2016: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2016

[2017/2165(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
60Termin -Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
Sprawozdanie:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2016

[2017/2183(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
37Termin -Absolutorium za rok 2016: Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”
Sprawozdanie:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2016

[2017/2182(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
52Termin -Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Sprawozdanie:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2016

[2017/2187(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
69Termin -Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH2)
Sprawozdanie:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2016

[2017/2185(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
20Termin -Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)
Sprawozdanie:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016

[2017/2184(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
57Termin -Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Sprawozdanie:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2016

[2017/2180(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
70Termin -Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
Sprawozdanie:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2016

[2017/2181(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
42Termin -Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R)
Sprawozdanie:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2016

[2017/2186(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
12:00 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
200*voteTermin dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich
Sprawozdanie:  Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich
[2018/0805(CNS)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
199Termin voteKalendarz sesji plenarnych Parlamentu na rok 2019
[2018/2652(RSO)]
19***voteUmowa ramowa między UE a Australią
Zalecenie:  Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej
[2016/0367(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Wtorek, 17 kwietnia 2018
21 voteUmowa ramowa między UE a Australią (rezolucja)
Sprawozdanie:  Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej
[2017/2227(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Wtorek, 17 kwietnia 2018
152***voteKonwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi
Zalecenie:  Helga Stevens (A8-0131/2018)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi
[2017/0265(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
151***voteKonwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (Protokół dodatkowy)
Zalecenie:  Helga Stevens (A8-0132/2018)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dodatkowego uzupełniającego Konwencję Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi
[2017/0266(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
40Termin***IvoteOpakowania i odpady opakowaniowe
Sprawozdanie:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
[2015/0276(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Poniedziałek, 16 kwietnia 2018
32Termin***IvotePojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Sprawozdanie:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
[2015/0272(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Poniedziałek, 16 kwietnia 2018
55Termin***IvoteOdpady
Sprawozdanie:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów
[2015/0275(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Poniedziałek, 16 kwietnia 2018
82Termin***IvoteSkładowanie odpadów
Sprawozdanie:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów
[2015/0274(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Poniedziałek, 16 kwietnia 2018
13Termin***IvotePrzepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska
Sprawozdanie:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 87/217/EWG, dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013, dyrektywę Rady 86/278/EWG i dyrektywę 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów proceduralnych w zakresie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska oraz uchylającej dyrektywę Rady 91/692/EWG
[2016/0394(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Poniedziałek, 16 kwietnia 2018
192Termin votePolityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej
Projekt rezolucji
[2018/2624(RSP)]
B8-0214/2018
Projekt rezolucji Komisji Kontroli Budżetowej
Debata: Poniedziałek, 12 marca 2018
193Termin votePostępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców
Projekty rezolucji
[2018/2642(RSP)]
B8-0184/2018, B8-0185/2018
Debata: Wtorek, 17 kwietnia 2018
38Termin voteWdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020
Sprawozdanie:  Marietje Schaake (A8-0112/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrażania unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020
[2017/2280(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Wtorek, 17 kwietnia 2018
89Termin voteSprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności
Sprawozdanie:  Mady Delvaux (A8-0141/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań rocznych za lata 2015–2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności
[2017/2010(INI)]
Komisja Prawna
Debata: Wtorek, 17 kwietnia 2018
86Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
Sprawozdanie:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze
[2017/2136(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
22Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016
Sprawozdanie:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016
[2017/2188(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
30Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR
Sprawozdanie:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2016
[2017/2146(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
31Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja I – Parlament Europejski
[2017/2137(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
43Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada
[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
63Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości
[2017/2139(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
39Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy
[2017/2140(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
68Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
[2017/2141(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
26Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów
Sprawozdanie:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VII – Komitet Regionów
[2017/2142(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
81Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 201, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
[2017/2145(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
65Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
[2017/2143(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
64Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych
[2017/2144(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
58Termin voteAbsolutorium za rok 2016: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – wyniki, zarządzanie finansami i kontrola
[2017/2179(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
16Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016
[2017/2174(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
66Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2016
[2017/2175(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
18Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016
[2017/2153(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
79Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2016
[2017/2147(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
72Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (przed 1 lipca 2016 r.: Europejskie Kolegium Policyjne) (CEPOL) za rok budżetowy 2016
[2017/2163(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
80Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2016
[2017/2158(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
12Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016
[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
46Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016
[2017/2171(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
24Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016
[2017/2160(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
50Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2016
[2017/2167(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
75Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2016
[2017/2151(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
85Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016
[2017/2166(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
44Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016
[2017/2159(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
84Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016
[2017/2170(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
59Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016
[2017/2172(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
10Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2016
[2017/2176(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
77Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016
[2017/2154(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
17Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016
[2017/2150(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
23Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2016
[2017/2157(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
76Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2016
[2017/2161(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
36Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2016
[2017/2162(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
33Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016
[2017/2173(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
27Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2016
[2017/2156(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
61Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016
[2017/2178(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
53Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016
[2017/2152(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
67Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Agencja Dostaw Euratomu (ESA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2016
[2017/2168(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
56Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2016
[2017/2148(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
54Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2016
[2017/2155(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
51Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Policji (EUROPOL)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2016
[2017/2169(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
25Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016
[2017/2149(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
83Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) za rok budżetowy 2016
[2017/2164(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
48Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Sprawozdanie:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2016
[2017/2165(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
60Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
Sprawozdanie:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2016
[2017/2183(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
37Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”
Sprawozdanie:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2016
[2017/2182(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
52Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Sprawozdanie:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2016
[2017/2187(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
69Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH2)
Sprawozdanie:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2016
[2017/2185(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
20Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)
Sprawozdanie:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016
[2017/2184(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
57Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Sprawozdanie:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2016
[2017/2180(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
70Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
Sprawozdanie:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2016
[2017/2181(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
42Termin voteAbsolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R)
Sprawozdanie:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2016
[2017/2186(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 18 kwietnia 2018
15:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
209 pointCambridge Analytica i Facebook: ochrona danych i prywatność obywateli jako linia obrony w walce z manipulowaniem wynikami wyborów
Oświadczenia Rady i Komisji
[2018/2667(RSP)]
41Termin***IpointZapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
Sprawozdanie:  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE
[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
15Termin***IpointHomologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów
Sprawozdanie:  Daniel Dalton (A8-0048/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów
[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
14Termin***IpointProdukcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych
Sprawozdanie:  Martin Häusling (A8-0311/2015)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenie o kontrolach urzędowych] i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007
[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
178Termin pointWdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych
Sprawozdanie:  Paulo Rangel (A8-0127/2018)
Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych
[2016/2149(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
73Termin pointSprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji
Sprawozdanie:  Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji
[2017/2191(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
164 pointUjawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (2016/0107(COD))
Pytanie ustne - [2018/2552(RSP)]
     
Pavel Svoboda (O-000015/2018 - B8-0013/2018)
Komisja Prawna
Rada
Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (2016/0107(COD))
156Termin pointWątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie
Pytania ustne - [2017/2951(RSP)]
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000008/2018 - B8-0011/2018)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Rada
Niechęć do szczepienia i spadek wyszczepialności w Europie
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000009/2018 - B8-0012/2018)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja
Liczba przypadków braku zdecydowania co do szczepień oraz rezygnowania ze szczepień w Europie
08:30 - 11:50   DEBATY PRIORYTETOWE     item on the agenda
Przewodniczący Rady Europejskiej (łącznie z odpowiedziami)10'
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Prezes Trybunału Obrachunkowego (łącznie z odpowiedziami)5'
Sprawozdawcy   (8x6') 48'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (17x1') 17'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)20'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)40'
Sprawozdawcy   (6x6') 36'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (9x1') 9'
Autorzy (komisje)   (2x5') 10'
Procedura pytań z sali   (8x5') 40'
Posłowie210'
PPE58'S&D50'30ECR20'ALDE19'30Verts/ALE15'30GUE/NGL15'EFDD13'ENF11'NI7'30
86item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
Joachim Zeller (A8-0137/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
22item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016
Joachim Zeller (A8-0130/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
30item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR
Barbara Kappel (A8-0123/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
31item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Derek Vaughan (A8-0105/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
43item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
63item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
39item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
68item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
26item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów
Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
81item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Marco Valli (A8-0128/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
65item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
64item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
58item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
Bart Staes (A8-0115/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
16item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Bart Staes (A8-0074/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
66item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
Bart Staes (A8-0069/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
18item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Bart Staes (A8-0106/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
79item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
Bart Staes (A8-0068/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
72item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Bart Staes (A8-0098/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
80item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Bart Staes (A8-0066/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
12item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Bart Staes (A8-0083/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
46item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)
Bart Staes (A8-0067/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
24item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Bart Staes (A8-0085/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
50item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Bart Staes (A8-0086/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
75item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Bart Staes (A8-0090/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
85item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Bart Staes (A8-0107/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
44item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Indrek Tarand (A8-0091/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
84item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Bart Staes (A8-0087/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
59item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Bart Staes (A8-0088/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
10item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Bart Staes (A8-0096/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
77item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Leków (EMA)
Bart Staes (A8-0103/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
17item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Bart Staes (A8-0081/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
23item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Bart Staes (A8-0078/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
76item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Bart Staes (A8-0114/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
36item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)
Bart Staes (A8-0079/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
33item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Bart Staes (A8-0101/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
27item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Bart Staes (A8-0080/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
61item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Bart Staes (A8-0111/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
53item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Bart Staes (A8-0084/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
67item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Agencja Dostaw Euratomu (ESA)
Bart Staes (A8-0102/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
56item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)
Bart Staes (A8-0092/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
54item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)
Bart Staes (A8-0113/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
51item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Policji (EUROPOL)
Bart Staes (A8-0109/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
25item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Bart Staes (A8-0093/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
83item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX)
Bart Staes (A8-0108/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
48item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Bart Staes (A8-0082/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
60item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
Brian Hayes (A8-0071/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
37item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”
Brian Hayes (A8-0070/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
52item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Brian Hayes (A8-0072/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
69item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH2)
Brian Hayes (A8-0073/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
20item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)
Brian Hayes (A8-0075/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
57item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Brian Hayes (A8-0095/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
70item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
Brian Hayes (A8-0077/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
42item on the agendapointAbsolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R)
Brian Hayes (A8-0076/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
199item on the agendapointKalendarz sesji plenarnych Parlamentu na rok 2019
  -PoprawkiPoniedziałek, 16 kwietnia 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie imienneWtorek, 17 kwietnia 2018, 16:00
40item on the agendapointOpakowania i odpady opakowaniowe
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
32item on the agendapointPojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
55item on the agendapointOdpady
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
82item on the agendapointSkładowanie odpadów
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
13item on the agendapointPrzepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
192item on the agendapointPolityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 16 kwietnia 2018, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 17 kwietnia 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 17 kwietnia 2018, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 17 kwietnia 2018, 19:00
193item on the agendapointPostępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców
  -Projekty rezolucjiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 16 kwietnia 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 16 kwietnia 2018, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 17 kwietnia 2018, 16:00
38item on the agendapointWdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020
Marietje Schaake (A8-0112/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
89item on the agendapointSprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności
Mady Delvaux (A8-0141/2018
  -PoprawkiPiątek, 13 kwietnia 2018, 13:00
41item on the agendapointZapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
15item on the agendapointHomologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów
Daniel Dalton (A8-0048/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
14item on the agendapointProdukcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych
Martin Häusling (A8-0311/2015
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
178item on the agendapointWdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych
Paulo Rangel (A8-0127/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
73item on the agendapointSprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji
Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018
  -PoprawkiŚroda, 11 kwietnia 2018, 13:00
156item on the agendapointWątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie
(O-000008/2018 - B8-0011/2018) (O-000009/2018 - B8-0012/2018) 
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 16 kwietnia 2018, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 17 kwietnia 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 17 kwietnia 2018, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 18 kwietnia 2018, 16:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 13 kwietnia 2018, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 16 kwietnia 2018, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 17 kwietnia 2018, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 18 kwietnia 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2018Informacja prawna