Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 16 aprilie 2018 - Joi, 19 aprilie 2018 289k
Miercuri, 18 aprilie 2018202kVersiune: Joi, 19 aprilie 2018, 14:01
 Puncte de pe ordinea de zi
08:30 - 11:50   DEZBATERI PRIORITARE
12:00 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

08:30 - 11:50   DEZBATERI PRIORITARE       Timpul afectat luărilor de cuvânt
150 pointConcluziile reuniunii Consiliului European din 22-23 martie
Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei
[2018/2550(RSP)]
  pointDezbatere comună - Descărcarea de gestiune 2016 (53 de rapoarte)
86Termen -Descărcarea de gestiune 2016 - Comisia și agențiile executive
Raport  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea III - Comisia și agențiile executive

[2017/2136(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
22Termen -Descărcarea de gestiune 2016: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016
Raport  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016

[2017/2188(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
30Termen -Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED
Raport  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2146(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
31Termen -Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Parlamentul European
Raport  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea I - Parlamentul European

[2017/2137(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
43Termen -Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
Raport  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul

[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
63Termen -Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Justiție
Raport  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea IV – Curtea de Justiție

[2017/2139(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
39Termen -Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Conturi
Raport  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea V – Curtea de Conturi

[2017/2140(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
68Termen -Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European
Raport  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European

[2017/2141(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
26Termen -Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
Raport  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor


[2017/2142(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
81Termen -Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă
Raport  Marco Valli (A8-0128/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă

[2017/2145(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
65Termen -Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Ombudsmanul European
Raport  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VIII – Ombudsmanul European

[2017/2143(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
64Termen -Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Raport  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

[2017/2144(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
58Termen -Descărcarea de gestiune pe 2016: performanțe, gestiune financiară și control al agențiilor UE
Raport  Bart Staes (A8-0115/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016: performanțe, gestiune financiară și control

[2017/2179(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
16Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
Raport  Bart Staes (A8-0074/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2174(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
66Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)
Raport  Bart Staes (A8-0069/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2175(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
18Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)
Raport  Bart Staes (A8-0106/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2153(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
79Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
Raport  Bart Staes (A8-0068/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2147(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
72Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
Raport  Bart Staes (A8-0098/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (înainte de 1 iulie 2016: Colegiul European de Poliție - CEPOL) aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2163(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
80Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)
Raport  Bart Staes (A8-0066/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2158(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
12Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Raport  Bart Staes (A8-0083/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2016

[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
46Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
Raport  Bart Staes (A8-0067/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2171(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
24Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
Raport  Bart Staes (A8-0085/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2160(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
50Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
Raport  Bart Staes (A8-0086/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2167(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
75Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Mediu (AEM)
Raport  Bart Staes (A8-0090/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2151(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
85Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)
Raport  Bart Staes (A8-0107/2018)
Raportul referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2166(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
44Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
Raport  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2159(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
84Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)
Raport  Bart Staes (A8-0087/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2170(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
59Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
Raport  Bart Staes (A8-0088/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2172(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
10Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Institutul European de Inovare și Tehnologie (IET)
Raport  Bart Staes (A8-0096/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2176(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
77Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)
Raport  Bart Staes (A8-0103/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2154(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
17Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)
Raport  Bart Staes (A8-0081/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2150(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
23Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)
Raport  Bart Staes (A8-0078/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2157(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
76Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
Raport  Bart Staes (A8-0114/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2161(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
36Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)
Raport  Bart Staes (A8-0079/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2162(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
33Termen -Descărcarea de gestiune 2016 - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Raport  Bart Staes (A8-0101/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2173(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
27Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană de Formare (ETF)
Raport  Bart Staes (A8-0080/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2156(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
61Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
Raport  Bart Staes (A8-0111/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2178(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
53Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)
Raport  Bart Staes (A8-0084/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2152(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
67Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA)
Raport  Bart Staes (A8-0102/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2168(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
56Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
Raport  Bart Staes (A8-0092/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2148(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
54Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust)
Raport  Bart Staes (A8-0113/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului unității Eurojust aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2155(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
51Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Oficiul European de Poliție (Europol)
Raport  Bart Staes (A8-0109/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2169(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
25Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA)
Raport  Bart Staes (A8-0093/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2149(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
83Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)
Raport  Bart Staes (A8-0108/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2164(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
48Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Agenția GNSS European (GSA)
Raport  Bart Staes (A8-0082/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2165(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
60Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI)
Raport  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2183(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
37Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Clean Sky 2
Raport  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2182(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
52Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună ECSEL
Raport  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2187(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
69Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2)
Raport  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2185(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
20Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2)
Raport  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2184(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
57Termen -Descărcarea de gestiune 2016 - Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
Raport  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2180(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
70Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună SESAR
Raport  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2181(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
42Termen -Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Shift2Rail (S2R)
Raport  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2016

[2017/2186(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
12:00 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor      
200*voteStabilirea perioadei pentru alegerea pentru a noua oară a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct
Raport  Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)
Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului de stabilire a perioadei pentru cea de a noua alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct
[2018/0805(CNS)]
Comisia pentru afaceri constituționale
199Termen voteCalendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2019
[2018/2652(RSO)]
19***voteAcordul-cadru UE-Australia
Recomandare  Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte
[2016/0367(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
Dezbatere: Marţi, 17 aprilie 2018
21 voteAcordul-cadru UE-Australia (rezoluție)
Raport  Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte
[2017/2227(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Dezbatere: Marţi, 17 aprilie 2018
152***voteConvenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului
Recomandare  Helga Stevens (A8-0131/2018)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului
[2017/0265(NLE)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
151***voteConvenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (Protocolul adițional )
Recomandare  Helga Stevens (A8-0132/2018)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului
[2017/0266(NLE)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
40Termen***IvoteAmbalajele și deșeurile de ambalaje
Raport  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje
[2015/0276(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Luni, 16 aprilie 2018
32Termen***IvoteVehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice
Raport  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
[2015/0272(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Luni, 16 aprilie 2018
55Termen***IvoteDeșeurile
Raport  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile
[2015/0275(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Luni, 16 aprilie 2018
82Termen***IvoteDepozitele de deșeuri
Raport  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri
[2015/0274(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Luni, 16 aprilie 2018
13Termen***IvoteNormele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu
Raport  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului și a Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului
[2016/0394(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Luni, 16 aprilie 2018
192Termen votePolitica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene
Propunere de rezoluţie
[2018/2624(RSP)]
B8-0214/2018
Propunere de rezoluție din partea Comisiei pentru control bugetar
Dezbatere: Luni, 12 martie 2018
193Termen voteProgresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații
Propuneri de rezoluție
[2018/2642(RSP)]
B8-0184/2018, B8-0185/2018
Dezbatere: Marţi, 17 aprilie 2018
38Termen votePunerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020
Raport  Marietje Schaake (A8-0112/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020
[2017/2280(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Dezbatere: Marţi, 17 aprilie 2018
89Termen voteRapoartele anuale pe 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea
Raport  Mady Delvaux (A8-0141/2018)
Raport referitor la rapoartele anuale 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea
[2017/2010(INI)]
Comisia pentru afaceri juridice
Dezbatere: Marţi, 17 aprilie 2018
86Termen voteDescărcarea de gestiune 2016 - Comisia și agențiile executive
Raport  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea III - Comisia și agențiile executive
[2017/2136(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
22Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016
Raport  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016
[2017/2188(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
30Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED
Raport  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2146(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
31Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Parlamentul European
Raport  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea I - Parlamentul European
[2017/2137(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
43Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
Raport  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul
[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
63Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Justiție
Raport  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea IV – Curtea de Justiție
[2017/2139(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
39Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Conturi
Raport  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea V – Curtea de Conturi
[2017/2140(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
68Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European
Raport  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European
[2017/2141(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
26Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
Raport  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor


[2017/2142(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
81Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă
Raport  Marco Valli (A8-0128/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă
[2017/2145(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
65Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Ombudsmanul European
Raport  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VIII – Ombudsmanul European
[2017/2143(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
64Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Raport  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
[2017/2144(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
58Termen voteDescărcarea de gestiune pe 2016: performanțe, gestiune financiară și control al agențiilor UE
Raport  Bart Staes (A8-0115/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016: performanțe, gestiune financiară și control
[2017/2179(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
16Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
Raport  Bart Staes (A8-0074/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2174(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
66Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)
Raport  Bart Staes (A8-0069/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2175(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
18Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)
Raport  Bart Staes (A8-0106/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2153(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
79Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
Raport  Bart Staes (A8-0068/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2147(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
72Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
Raport  Bart Staes (A8-0098/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (înainte de 1 iulie 2016: Colegiul European de Poliție - CEPOL) aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2163(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
80Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)
Raport  Bart Staes (A8-0066/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2158(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
12Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Raport  Bart Staes (A8-0083/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2016
[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
46Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
Raport  Bart Staes (A8-0067/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2171(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
24Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
Raport  Bart Staes (A8-0085/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2160(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
50Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
Raport  Bart Staes (A8-0086/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2167(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
75Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Mediu (AEM)
Raport  Bart Staes (A8-0090/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2151(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
85Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)
Raport  Bart Staes (A8-0107/2018)
Raportul referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2166(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
44Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
Raport  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2159(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
84Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)
Raport  Bart Staes (A8-0087/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2170(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
59Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
Raport  Bart Staes (A8-0088/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2172(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
10Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Institutul European de Inovare și Tehnologie (IET)
Raport  Bart Staes (A8-0096/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2176(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
77Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)
Raport  Bart Staes (A8-0103/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2154(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
17Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)
Raport  Bart Staes (A8-0081/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2150(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
23Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)
Raport  Bart Staes (A8-0078/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2157(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
76Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
Raport  Bart Staes (A8-0114/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2161(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
36Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)
Raport  Bart Staes (A8-0079/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2162(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
33Termen voteDescărcarea de gestiune 2016 - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Raport  Bart Staes (A8-0101/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2173(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
27Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană de Formare (ETF)
Raport  Bart Staes (A8-0080/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2156(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
61Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
Raport  Bart Staes (A8-0111/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2178(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
53Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)
Raport  Bart Staes (A8-0084/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2152(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
67Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA)
Raport  Bart Staes (A8-0102/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2168(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
56Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
Raport  Bart Staes (A8-0092/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2148(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
54Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust)
Raport  Bart Staes (A8-0113/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului unității Eurojust aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2155(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
51Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Oficiul European de Poliție (Europol)
Raport  Bart Staes (A8-0109/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2169(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
25Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA)
Raport  Bart Staes (A8-0093/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2149(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
83Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)
Raport  Bart Staes (A8-0108/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2164(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
48Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Agenția GNSS European (GSA)
Raport  Bart Staes (A8-0082/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2165(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
60Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI)
Raport  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2183(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
37Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Clean Sky 2
Raport  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2182(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
52Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună ECSEL
Raport  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2187(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
69Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2)
Raport  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2185(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
20Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2)
Raport  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2184(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
57Termen voteDescărcarea de gestiune 2016 - Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
Raport  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2180(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
70Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună SESAR
Raport  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2181(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
42Termen voteDescărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Shift2Rail (S2R)
Raport  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2016
[2017/2186(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
15:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
209 pointCambridge Analytica și Facebook: protecția datelor și viața privată a cetățenilor ca linie de apărare împotriva manipulării alegerilor
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2018/2667(RSP)]
41Termen***IpointPrevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului
Raport  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE
[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
15Termen***IpointOmologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective
Raport  Daniel Dalton (A8-0048/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective
[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
14Termen***IpointProducția ecologică și etichetarea produselor ecologice
Raport  Martin Häusling (A8-0311/2015)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind controalele oficiale] și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului
[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
178Termen pointAplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale
Raport  Paulo Rangel (A8-0127/2018)
Raport referitor la aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale
[2016/2149(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
73Termen pointRaportul anual privind politica în domeniul concurenței
Raport  Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)
Raport referitor la Raportul anual privind politica în domeniul concurenței
[2017/2191(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
164 pointComunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe venit (2016/0107(COD))
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2018/2552(RSP)]
     
Pavel Svoboda (O-000015/2018 - B8-0013/2018)
Comisia pentru afaceri juridice
Consiliul
Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (2016/0107(COD))
156Termen pointReticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa
Întrebări cu solicitare de răspuns oral - [2017/2951(RSP)]
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000008/2018 - B8-0011/2018)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Consiliul
Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000009/2018 - B8-0012/2018)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa
08:30 - 11:50   DEZBATERI PRIORITARE     item on the agenda
Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile)10'
Consiliul (inclusiv răspunsurile)5'
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
Preşedintele Curţii de Conturi (inclusiv răspunsurile)5'
Raportori   (8x6') 48'
Raportori pentru aviz   (17x1') 17'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Deputaţi30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)20'
Comisia (inclusiv răspunsurile)40'
Raportori   (6x6') 36'
Raportori pentru aviz   (9x1') 9'
Autori (comisii)   (2x5') 10'
„Catch the eye”   (8x5') 40'
Deputaţi210'
PPE58'S&D50'30ECR20'ALDE19'30Verts/ALE15'30GUE/NGL15'EFDD13'ENF11'NI7'30
86item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016 - Comisia și agențiile executive
Joachim Zeller (A8-0137/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
22item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016
Joachim Zeller (A8-0130/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
30item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED
Barbara Kappel (A8-0123/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
31item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Parlamentul European
Derek Vaughan (A8-0105/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
43item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
63item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Justiție
Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
39item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Conturi
Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
68item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European
Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
26item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
81item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă
Marco Valli (A8-0128/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
65item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Ombudsmanul European
Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
64item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
58item on the agendapointDescărcarea de gestiune pe 2016: performanțe, gestiune financiară și control al agențiilor UE
Bart Staes (A8-0115/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
16item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
Bart Staes (A8-0074/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
66item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)
Bart Staes (A8-0069/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
18item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)
Bart Staes (A8-0106/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
79item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
Bart Staes (A8-0068/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
72item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
Bart Staes (A8-0098/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
80item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)
Bart Staes (A8-0066/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
12item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Bart Staes (A8-0083/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
46item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
Bart Staes (A8-0067/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
24item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
Bart Staes (A8-0085/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
50item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
Bart Staes (A8-0086/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
75item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Mediu (AEM)
Bart Staes (A8-0090/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
85item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)
Bart Staes (A8-0107/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
44item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
Indrek Tarand (A8-0091/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
84item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)
Bart Staes (A8-0087/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
59item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
Bart Staes (A8-0088/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
10item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Institutul European de Inovare și Tehnologie (IET)
Bart Staes (A8-0096/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
77item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)
Bart Staes (A8-0103/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
17item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)
Bart Staes (A8-0081/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
23item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)
Bart Staes (A8-0078/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
76item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
Bart Staes (A8-0114/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
36item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)
Bart Staes (A8-0079/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
33item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016 - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Bart Staes (A8-0101/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
27item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană de Formare (ETF)
Bart Staes (A8-0080/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
61item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
Bart Staes (A8-0111/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
53item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)
Bart Staes (A8-0084/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
67item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA)
Bart Staes (A8-0102/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
56item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
Bart Staes (A8-0092/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
54item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust)
Bart Staes (A8-0113/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
51item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Oficiul European de Poliție (Europol)
Bart Staes (A8-0109/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
25item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA)
Bart Staes (A8-0093/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
83item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)
Bart Staes (A8-0108/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
48item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Agenția GNSS European (GSA)
Bart Staes (A8-0082/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
60item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI)
Brian Hayes (A8-0071/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
37item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Clean Sky 2
Brian Hayes (A8-0070/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
52item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună ECSEL
Brian Hayes (A8-0072/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
69item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2)
Brian Hayes (A8-0073/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
20item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2)
Brian Hayes (A8-0075/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
57item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016 - Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
Brian Hayes (A8-0095/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
70item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună SESAR
Brian Hayes (A8-0077/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
42item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Shift2Rail (S2R)
Brian Hayes (A8-0076/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
199item on the agendapointCalendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2019
  -AmendamenteLuni, 16 aprilie 2018, 19:00
  -Cereri de vot prin apel nominalMarţi, 17 aprilie 2018, 16:00
40item on the agendapointAmbalajele și deșeurile de ambalaje
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
32item on the agendapointVehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
55item on the agendapointDeșeurile
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
82item on the agendapointDepozitele de deșeuri
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
13item on the agendapointNormele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
192item on the agendapointPolitica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 16 aprilie 2018, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 17 aprilie 2018, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 17 aprilie 2018, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 17 aprilie 2018, 19:00
193item on the agendapointProgresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 16 aprilie 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 16 aprilie 2018, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 17 aprilie 2018, 16:00
38item on the agendapointPunerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020
Marietje Schaake (A8-0112/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
89item on the agendapointRapoartele anuale pe 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea
Mady Delvaux (A8-0141/2018
  -AmendamenteVineri, 13 aprilie 2018, 13:00
41item on the agendapointPrevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
15item on the agendapointOmologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective
Daniel Dalton (A8-0048/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
14item on the agendapointProducția ecologică și etichetarea produselor ecologice
Martin Häusling (A8-0311/2015
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
178item on the agendapointAplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale
Paulo Rangel (A8-0127/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
73item on the agendapointRaportul anual privind politica în domeniul concurenței
Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
156item on the agendapointReticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa
(O-000008/2018 - B8-0011/2018) (O-000009/2018 - B8-0012/2018) 
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 16 aprilie 2018, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 17 aprilie 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 17 aprilie 2018, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 18 aprilie 2018, 16:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 13 aprilie 2018, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 16 aprilie 2018, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 17 aprilie 2018, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 18 aprilie 2018, 19:00
Ultima actualizare: 19 aprilie 2018Notă juridică