Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 16 april 2018 - Torsdagen den 19 april 2018 279k
Onsdagen den 18 april 2018197kUtgåva: Torsdagen den 19 april 2018, 14:05
 Punkter på föredragningslistan
08:30 - 11:50   PRIORITERADE DEBATTER
12:00 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

08:30 - 11:50   PRIORITERADE DEBATTER       Talartid
150 pointSlutsatserna från Europeiska rådets möte den 22–23 mars 2018
Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen
[2018/2550(RSP)]
  pointGemensam debatt - Ansvarsfrihet 2016 (53 betänkanden)
86Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

[2017/2136(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
22Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016
Betänkande:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016

[2017/2188(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
30Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Betänkande:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016

[2017/2146(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
31Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt I – Europaparlamentet

[2017/2137(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
43Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
63Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – domstolen
Betänkande:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt IV – domstolen

[2017/2139(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
39Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Betänkande:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt V – revisionsrätten

[2017/2140(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
68Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

[2017/2141(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
26Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Betänkande:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VII – Regionkommittén

[2017/2142(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
81Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

[2017/2145(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
65Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Betänkande:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

[2017/2143(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
64Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen

[2017/2144(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
58Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Verksamhetsresultat för och ekonomisk förvaltning och kontroll av EU:s byråer
Betänkande:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2016: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll

[2017/2179(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
16Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016

[2017/2174(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
66Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016

[2017/2175(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
18Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2016

[2017/2153(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
79Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016

[2017/2147(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
72Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (före 1 juli 2016: Europeiska polisakademin) (Cepol) för budgetåret 2016

[2017/2163(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
80Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016

[2017/2158(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
12Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016

[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
46Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016

[2017/2171(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
24Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016

[2017/2160(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
50Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016

[2017/2167(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
75Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska miljöbyrån (EEA)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016

[2017/2151(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
85Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016

[2017/2166(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
44Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Betänkande:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016

[2017/2159(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
84Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016

[2017/2170(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
59Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016

[2017/2172(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
10Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016

[2017/2176(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
77Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2016

[2017/2154(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
17Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016

[2017/2150(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
23Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016

[2017/2157(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
76Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016

[2017/2161(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
36Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016

[2017/2162(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
33Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016

[2017/2173(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
27Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016

[2017/2156(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
61Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2016

[2017/2178(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
53Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016

[2017/2152(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
67Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016

[2017/2168(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
56Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016

[2017/2148(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
54Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2016

[2017/2155(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
51Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska polisbyrån (Europol)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016

[2017/2169(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
25Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016

[2017/2149(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
83Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016

[2017/2164(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
48Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016

[2017/2165(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
60Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016

[2017/2183(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
37Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Clean Sky
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016

[2017/2182(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
52Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Ecsel
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016

[2017/2187(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
69Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016

[2017/2185(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
20Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI)
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016

[2017/2184(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
57Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016

[2017/2180(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
70Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Sesar
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2016

[2017/2181(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
42Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016

[2017/2186(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
12:00 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
200*voteFastställande av perioden för det nionde allmänna direkta valet av ledamöter av Europaparlamentet
Betänkande:  Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)
Betänkande om utkastet till rådets beslut om perioden för det nionde allmänna direkta valet av företrädare i Europaparlamentet
[2018/0805(CNS)]
Utskottet för konstitutionella frågor
199Tidsfrist voteParlamentets sammanträdeskalender för 2019
[2018/2652(RSO)]
19***voteRamavtalet mellan EU och Australien
Rekommendation:  Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan
[2016/0367(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Tisdagen den 17 april 2018
21 voteRamavtalet mellan EU och Australien (resolution)
Betänkande:  Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan
[2017/2227(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Tisdagen den 17 april 2018
152***voteEuroparådets konvention om förebyggande av terrorism
Rekommendation:  Helga Stevens (A8-0131/2018)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism
[2017/0265(NLE)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
151***voteEuroparådets konvention om förebyggande av terrorism (tilläggsprotokoll)
Rekommendation:  Helga Stevens (A8-0132/2018)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism
[2017/0266(NLE)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
40Tidsfrist***IvoteFörpackningar och förpackningsavfall
Betänkande:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall
[2015/0276(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Måndagen den 16 april 2018
32Tidsfrist***IvoteUttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter
Betänkande:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter
[2015/0272(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Måndagen den 16 april 2018
55Tidsfrist***IvoteAvfall
Betänkande:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall

[2015/0275(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Måndagen den 16 april 2018
82Tidsfrist***IvoteDeponering av avfall
Betänkande:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall
[2015/0274(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Måndagen den 16 april 2018
13Tidsfrist***IvoteFörfaranderegler i fråga om miljörapportering
Betänkande:  Francesc Gambús (A8-0253/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG
[2016/0394(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Måndagen den 16 april 2018
192Tidsfrist voteKommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare
Resolutionsförslag
[2018/2624(RSP)]
B8-0214/2018
Resolutionsförslag från budgetkontrollutskottet
Debatt: Måndagen den 12 mars 2018
193Tidsfrist voteUtvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar
Resolutionsförslag
[2018/2642(RSP)]
B8-0184/2018, B8-0185/2018
Debatt: Tisdagen den 17 april 2018
38Tidsfrist voteGenomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020
Betänkande:  Marietje Schaake (A8-0112/2018)
Betänkande om genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020
[2017/2280(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Tisdagen den 17 april 2018
89Tidsfrist voteÅrsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet
Betänkande:  Mady Delvaux (A8-0141/2018)
Betänkande om årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet
[2017/2010(INI)]
Utskottet för rättsliga frågor
Debatt: Tisdagen den 17 april 2018
86Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande:  Joachim Zeller (A8-0137/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan
[2017/2136(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
22Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016
Betänkande:  Joachim Zeller (A8-0130/2018)
Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016
[2017/2188(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
30Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Betänkande:  Barbara Kappel (A8-0123/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016
[2017/2146(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
31Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande:  Derek Vaughan (A8-0105/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt I – Europaparlamentet
[2017/2137(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
43Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande:  Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet
[COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
63Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – domstolen
Betänkande:  Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt IV – domstolen
[2017/2139(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
39Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Betänkande:  Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt V – revisionsrätten
[2017/2140(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
68Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande:  Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
[2017/2141(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
26Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Betänkande:  Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)
om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VII – Regionkommittén
[2017/2142(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
81Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande:  Marco Valli (A8-0128/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten
[2017/2145(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
65Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Betänkande:  Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen
[2017/2143(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
64Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande:  Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen
[2017/2144(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
58Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Verksamhetsresultat för och ekonomisk förvaltning och kontroll av EU:s byråer
Betänkande:  Bart Staes (A8-0115/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2016: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll
[2017/2179(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
16Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande:  Bart Staes (A8-0074/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016
[2017/2174(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
66Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0069/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016
[2017/2175(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
18Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0106/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2016
[2017/2153(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
79Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0068/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016
[2017/2147(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
72Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0098/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (före 1 juli 2016: Europeiska polisakademin) (Cepol) för budgetåret 2016
[2017/2163(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
80Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0066/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016
[2017/2158(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
12Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0083/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016
[COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
46Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0067/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016
[2017/2171(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
24Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0085/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016
[2017/2160(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
50Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0086/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016
[2017/2167(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
75Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska miljöbyrån (EEA)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0090/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016
[2017/2151(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
85Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0107/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016
[2017/2166(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
44Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Betänkande:  Indrek Tarand (A8-0091/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016
[2017/2159(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
84Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0087/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016
[2017/2170(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
59Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0088/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016
[2017/2172(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
10Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0096/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016
[2017/2176(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
77Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0103/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2016
[2017/2154(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
17Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0081/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016
[2017/2150(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
23Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0078/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016
[2017/2157(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
76Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0114/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016
[2017/2161(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
36Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0079/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016
[2017/2162(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
33Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0101/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016
[2017/2173(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
27Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0080/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016
[2017/2156(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
61Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0111/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2016
[2017/2178(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
53Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0084/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016
[2017/2152(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
67Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0102/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016
[2017/2168(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
56Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0092/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016
[2017/2148(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
54Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0113/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2016
[2017/2155(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
51Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska polisbyrån (Europol)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0109/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016
[2017/2169(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
25Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0093/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016
[2017/2149(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
83Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0108/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016
[2017/2164(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
48Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
Betänkande:  Bart Staes (A8-0082/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016
[2017/2165(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
60Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0071/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016
[2017/2183(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
37Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Clean Sky
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0070/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016
[2017/2182(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
52Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Ecsel
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0072/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016
[2017/2187(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
69Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0073/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016
[2017/2185(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
20Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI)
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0075/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016
[2017/2184(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
57Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0095/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016
[2017/2180(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
70Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Sesar
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0077/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2016
[2017/2181(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
42Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0076/2018)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016
[2017/2186(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 18 april 2018
15:00 - 23:00   Debatt       Talartid
209 pointCambridge Analytica och Facebook: Uppgiftsskydd och medborgarnas personliga integritet som ett försvar mot valmanipulation
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2018/2667(RSP)]
41Tidsfrist***IpointÅtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism
Betänkande:  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG
[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
15Tidsfrist***IpointGodkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon
Betänkande:  Daniel Dalton (A8-0048/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon
[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
14Tidsfrist***IpointEkologisk produktion och märkning av ekologiska produkter
Betänkande:  Martin Häusling (A8-0311/2015)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
178Tidsfrist pointGenomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament
Betänkande:  Paulo Rangel (A8-0127/2018)
Betänkande om genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament
[2016/2149(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
73Tidsfrist pointÅrsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
Betänkande:  Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)
Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
[2017/2191(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
164 pointOffentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (2016/0107(COD))
Muntlig fråga - [2018/2552(RSP)]
     
Pavel Svoboda (O-000015/2018 - B8-0013/2018)
Utskottet för rättsliga frågor
Rådet
Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (2016/0107(COD))
156Tidsfrist pointVaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa
Muntliga frågor - [2017/2951(RSP)]
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000008/2018 - B8-0011/2018)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Rådet
Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa
     
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano (O-000009/2018 - B8-0012/2018)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Kommissionen
Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa
08:30 - 11:50   PRIORITERADE DEBATTER     item on the agenda
Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker)10'
Rådet (inklusive repliker)5'
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Revisionsrättens ordförande (inklusive repliker)5'
Föredragande   (8x6') 48'
Föredragande av yttrande   (17x1') 17'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)20'
Kommissionen (inklusive repliker)40'
Föredragande   (6x6') 36'
Föredragande av yttrande   (9x1') 9'
Frågeställare (utskott)   (2x5') 10'
Ögonkontaktsförfarandet   (8x5') 40'
Ledamöter210'
PPE58'S&D50'30ECR20'ALDE19'30Verts/ALE15'30GUE/NGL15'EFDD13'ENF11'NI7'30
86item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Joachim Zeller (A8-0137/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
22item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016
Joachim Zeller (A8-0130/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
30item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Barbara Kappel (A8-0123/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
31item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Derek Vaughan (A8-0105/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
43item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
63item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – domstolen
Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
39item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
68item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
26item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
81item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Marco Valli (A8-0128/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
65item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
64item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
58item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Verksamhetsresultat för och ekonomisk förvaltning och kontroll av EU:s byråer
Bart Staes (A8-0115/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
16item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Bart Staes (A8-0074/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
66item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
Bart Staes (A8-0069/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
18item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
Bart Staes (A8-0106/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
79item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Bart Staes (A8-0068/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
72item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Bart Staes (A8-0098/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
80item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
Bart Staes (A8-0066/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
12item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Bart Staes (A8-0083/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
46item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Bart Staes (A8-0067/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
24item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Bart Staes (A8-0085/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
50item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Bart Staes (A8-0086/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
75item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska miljöbyrån (EEA)
Bart Staes (A8-0090/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
85item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
Bart Staes (A8-0107/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
44item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Indrek Tarand (A8-0091/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
84item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
Bart Staes (A8-0087/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
59item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Bart Staes (A8-0088/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
10item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
Bart Staes (A8-0096/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
77item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Bart Staes (A8-0103/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
17item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
Bart Staes (A8-0081/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
23item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
Bart Staes (A8-0078/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
76item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
Bart Staes (A8-0114/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
36item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)
Bart Staes (A8-0079/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
33item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Bart Staes (A8-0101/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
27item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
Bart Staes (A8-0080/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
61item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)
Bart Staes (A8-0111/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
53item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Bart Staes (A8-0084/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
67item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)
Bart Staes (A8-0102/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
56item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Bart Staes (A8-0092/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
54item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
Bart Staes (A8-0113/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
51item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska polisbyrån (Europol)
Bart Staes (A8-0109/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
25item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Bart Staes (A8-0093/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
83item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
Bart Staes (A8-0108/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
48item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
Bart Staes (A8-0082/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
60item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)
Brian Hayes (A8-0071/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
37item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Clean Sky
Brian Hayes (A8-0070/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
52item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Ecsel
Brian Hayes (A8-0072/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
69item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Brian Hayes (A8-0073/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
20item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI)
Brian Hayes (A8-0075/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
57item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
Brian Hayes (A8-0095/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
70item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Sesar
Brian Hayes (A8-0077/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
42item on the agendapointAnsvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Shift2Rail
Brian Hayes (A8-0076/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
199item on the agendapointParlamentets sammanträdeskalender för 2019
  -ÄndringsförslagMåndagen den 16 april 2018, 19:00
  -Begäranden om omröstning med namnuppropTisdagen den 17 april 2018, 16:00
40item on the agendapointFörpackningar och förpackningsavfall
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
32item on the agendapointUttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
55item on the agendapointAvfall
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
82item on the agendapointDeponering av avfall
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
13item on the agendapointFörfaranderegler i fråga om miljörapportering
Francesc Gambús (A8-0253/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
192item on the agendapointKommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare
  -ResolutionsförslagMåndagen den 16 april 2018, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 april 2018, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 april 2018, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 17 april 2018, 19:00
193item on the agendapointUtvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 16 april 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 16 april 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 17 april 2018, 16:00
38item on the agendapointGenomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020
Marietje Schaake (A8-0112/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
89item on the agendapointÅrsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet
Mady Delvaux (A8-0141/2018
  -ÄndringsförslagFredagen den 13 april 2018, 13:00
41item on the agendapointÅtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
15item on the agendapointGodkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon
Daniel Dalton (A8-0048/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
14item on the agendapointEkologisk produktion och märkning av ekologiska produkter
Martin Häusling (A8-0311/2015
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
178item on the agendapointGenomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament
Paulo Rangel (A8-0127/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
73item on the agendapointÅrsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 11 april 2018, 13:00
156item on the agendapointVaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa
(O-000008/2018 - B8-0011/2018) (O-000009/2018 - B8-0012/2018) 
  -ResolutionsförslagMåndagen den 16 april 2018, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 april 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 april 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 18 april 2018, 16:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 13 april 2018, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 16 april 2018, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 17 april 2018, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 april 2018, 19:00
Senaste uppdatering: 19 april 2018Rättsligt meddelande