Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 16 aprilie 2018 - Joi, 19 aprilie 2018 289k
Joi, 19 aprilie 2018171kVersiune: Joi, 19 aprilie 2018, 14:01
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 16:00   Interpelări majore
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
174Termen pointPunerea în aplicare a ordinului european de protecție
Raport  Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/99/UE privind ordinul european de protecție
[2016/2329(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
158Termen pointImplementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2018/2571(RSP)]
     
Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Comisia pentru cultură și educație
Comisia
Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare
  pointDezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
205Termen -Belarus
[2018/2661(RSP)]
RC-B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018
206Termen -Filipine
[2018/2662(RSP)]
RC-B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018
207Termen -Situația din Fâșia Gaza
[2018/2663(RSP)]
RC-B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor      
9 votePropuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
201*voteSistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime
Raport  Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime
[COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
41Termen***IvotePrevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului
Raport  Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE
[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
15Termen***IvoteOmologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective
Raport  Daniel Dalton (A8-0048/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective
[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Dezbatere: Marţi, 4 aprilie 2017
14Termen***IvoteProducția ecologică și etichetarea produselor ecologice
Raport  Martin Häusling (A8-0311/2015)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind controalele oficiale] și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului
[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
202Termen*voteOrientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre
Raport  Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre
[COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
183Termen voteEstimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2019 - Secțiunea l - Parlamentul European
Raport  Paul Rübig (A8-0146/2018)
Raport referitor la estimarea bugetului Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2019
[2018/2001(BUD)]
Comisia pentru bugete
217***IvotePropunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere
Raport  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere
[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c
190Termen voteProtecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová
Propuneri de rezoluție
[2018/2628(RSP)]
B8-0186/2018
Dezbatere: Miercuri, 14 martie 2018
185Termen voteUn instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene
Propuneri de rezoluție
[2018/2619(RSP)]
B8-0189/2018
Dezbatere: Marţi, 17 aprilie 2018
211Termen voteÎncălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia
Propuneri de rezoluție
[2018/2670(RSP)]
B8-0194/2018, B8-0196/2018
Dezbatere: Marţi, 17 aprilie 2018
178Termen voteAplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale
Raport  Paulo Rangel (A8-0127/2018)
Raport referitor la aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale
[2016/2149(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
73Termen voteRaportul anual privind politica în domeniul concurenței
Raport  Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)
Raport referitor la Raportul anual privind politica în domeniul concurenței
[2017/2191(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
156Termen votePropuneri de rezoluție - Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa
[2017/2951(RSP)]
B8-0188/2018, B8-0195/2018
Dezbatere: Miercuri, 18 aprilie 2018
174Termen votePunerea în aplicare a ordinului european de protecție
Raport  Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/99/UE privind ordinul european de protecție
[2016/2329(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Dezbatere: Joi, 19 aprilie 2018
158Termen votePropuneri de rezoluție - Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare
[2018/2571(RSP)]
B8-0190/2018
Dezbatere: Joi, 19 aprilie 2018
15:00 - 16:00   Interpelări majore       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointInterpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură)
216 -O-000022/2018
B8-0019/2018
[2018/2672(RSP)]
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)25'
Raportori   (2x6') 12'
Autorul fiecărei propuneri de rezoluție (articolul 135 din Regulamentul de procedură)1'
Autor (comisie)5'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
„Catch the eye” (articolul 135 din Regulamentul de procedură)   (3x2') 6'
Deputaţi46'
PPE10'S&D9'ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Interpelări majore     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)5'
Autorul (interpelări majore)2'
„Catch the eye”5'
Deputaţi30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
174item on the agendapointPunerea în aplicare a ordinului european de protecție
Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
158item on the agendapointImplementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare
(O-000020/2018 - B8-0014/2018) 
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 16 aprilie 2018, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 17 aprilie 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 17 aprilie 2018, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 18 aprilie 2018, 16:00
205item on the agendapointBelarus
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 16 aprilie 2018, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 18 aprilie 2018, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 18 aprilie 2018, 14:00
206item on the agendapointFilipine
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 16 aprilie 2018, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 18 aprilie 2018, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 18 aprilie 2018, 14:00
207item on the agendapointSituația din Fâșia Gaza
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 16 aprilie 2018, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 18 aprilie 2018, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 18 aprilie 2018, 14:00
41item on the agendapointPrevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului
Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
15item on the agendapointOmologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective
Daniel Dalton (A8-0048/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
14item on the agendapointProducția ecologică și etichetarea produselor ecologice
Martin Häusling (A8-0311/2015
  -Amendamente; respingereMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
202item on the agendapointOrientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre
Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018
  -AmendamenteLuni, 16 aprilie 2018, 19:00
183item on the agendapointEstimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2019 - Secțiunea l - Parlamentul European
Paul Rübig (A8-0146/2018
  -AmendamenteMarţi, 17 aprilie 2018, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 18 aprilie 2018, 16:00
190item on the agendapointProtecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 16 aprilie 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 16 aprilie 2018, 20:00
185item on the agendapointUn instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 16 aprilie 2018, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 17 aprilie 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 17 aprilie 2018, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 18 aprilie 2018, 16:00
211item on the agendapointÎncălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 16 aprilie 2018, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 17 aprilie 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 17 aprilie 2018, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 18 aprilie 2018, 16:00
178item on the agendapointAplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale
Paulo Rangel (A8-0127/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
73item on the agendapointRaportul anual privind politica în domeniul concurenței
Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018
  -AmendamenteMiercuri, 11 aprilie 2018, 13:00
156item on the agendapointReticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa
(O-000008/2018 - B8-0011/2018) (O-000009/2018 - B8-0012/2018) 
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 16 aprilie 2018, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 17 aprilie 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 17 aprilie 2018, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 18 aprilie 2018, 16:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 13 aprilie 2018, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 16 aprilie 2018, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 17 aprilie 2018, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 18 aprilie 2018, 19:00
Ultima actualizare: 19 aprilie 2018Notă juridică