Napirend
Brüsszel2018. május 2., Szerda - 2018. május 3., Csütörtök 199k
2018. május 2., szerda167kVáltozat: 2018. május 2., szerda, 14:43
 Napirendi pontok
13:00 - 23:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

13:00 - 23:00   Viták       Felszólalási  idő
1  pointAz ülésszak folytatása és ügyrend
13 pointA Bizottság határozata a 2020 utáni többéves pénzügyi keretre vonatkozó csomagról
A Bizottság nyilatkozata
[2018/2594(RSP)]
39Határidő pointAz Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves jelentés
Jelentés:  Marco Valli (A8-0139/2018)
Jelentés az EBB 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves jelentésről
[2017/2190(INI)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
50Határidő pointElnökválasztás Venezuelában
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2018/2695(RSP)]
24 point2016. évi éves jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem
Jelentés:  Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)
Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2016. évi éves jelentésről
[2017/2216(INI)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
10Határidő pointA kohéziós politika és „a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzés
Jelentés:  Andrey Novakov (A8-0136/2018)
Jelentés a kohéziós politika és „a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzés – a közös rendelkezésekről szóló rendelet 9. cikke (7) pontjának – végrehajtásáról
[2017/2285(INI)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
41 pointZaklatásos bűncselekmények és az áldozatok védelme az EU-ban
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2018/2665(RSP)]
51 pointA szexuális erőszak meghatározására vonatkozó nemzetközi standardok Spanyolország általi alkalmazása a közelmúltbeli "La Manada" ügy fényében
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2018/2696(RSP)]
42Határidő pointA migráns gyermekek védelme
Szóbeli választ igénylő kérdés - [2018/2666(RSP)]
     
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Judith Sargentini, Jean Lambert (O-000031/2018 - B8-0016/2018)
Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport
Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport
Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport
Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport
Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport

Bizottság
A migráns gyermekek védelme
28Határidő pointA kozmetikai célú állatkísérletek globális tilalma
Szóbeli választ igénylő kérdések - [2017/2922(RSP)]
     
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000040/2018 - B8-0017/2018)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Tanács
Globális tilalom a kozmetikai célú állatkísérletekre vonatkozóan
     
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000041/2018 - B8-0018/2018)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Bizottság
Globális tilalom a kozmetikai célú állatkísérletekre vonatkozóan
43 pointAz uniós mezőgazdasági üzemek biztonságának kezelése
Szóbeli választ igénylő kérdés - [2018/2668(RSP)]
     
Mairead McGuinness (O-000012/2018 - B8-0015/2018)
Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport
Bizottság
Az uniós mezőgazdasági üzemek biztonságának kezelése
  pointAz alábbi jelentések rövid ismertetése:
5Határidő -Az uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzete és jövőbeli kilátásai
Jelentés:  Esther Herranz García (A8-0064/2018)
Jelentés az uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól

[2017/2117(INI)]
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
40Határidő -A tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége az Európai Unióban
Jelentés:  Barbara Spinelli (A8-0144/2018)
Jelentés a tömegtájékoztatás szabadságáról és sokszínűségéről az Európai Unióban

[2017/2209(INI)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
2  pointEgyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 163. cikke)
13:00 - 23:00   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)25'
A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt)10'
Bizottság (válaszokkal együtt)70'
Előadók   (3x6') 18'
Előadók (az eljárási szabályzat 52. cikkének (2) bekezdése)   (2x4') 8'
A vélemény előadói   (3x1') 3'
Szerző (bizottság)5'
Szerzők (képviselőcsoportok)   (6x2') 12'
„Catch the eye”   (12x5') 60'
Képviselők194'
PPE53'30S&D46'30ECR18'30ALDE18'Verts/ALE14'30GUE/NGL14'EFDD12'30ENF10'30NI6'30
39item on the agendapointAz Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves jelentés
Marco Valli (A8-0139/2018
  -Módosítások2018. április 25., szerda, 13:00
50item on the agendapointElnökválasztás Venezuelában
  -Állásfoglalási indítványok2018. május 2., szerda, 18:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. május 2., szerda, 20:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. május 2., szerda, 21:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. május 2., szerda, 23:00
10item on the agendapointA kohéziós politika és „a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzés
Andrey Novakov (A8-0136/2018
  -Módosítások2018. április 25., szerda, 13:00
42item on the agendapointA migráns gyermekek védelme
(O-000031/2018 - B8-0016/2018) 
  -Állásfoglalási indítványok2018. április 25., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. április 30., hétfő, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. április 30., hétfő, 14:00
28item on the agendapointA kozmetikai célú állatkísérletek globális tilalma
(O-000040/2018 - B8-0017/2018) (O-000041/2018 - B8-0018/2018) 
  -Állásfoglalási indítványok2018. április 25., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. április 30., hétfő, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. április 30., hétfő, 14:00
5item on the agendapointAz uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzete és jövőbeli kilátásai
Esther Herranz García (A8-0064/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. április 25., szerda, 13:00
  -Alternatív közös állásfoglalási indítványok2018. április 30., hétfő, 13:00
40item on the agendapointA tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége az Európai Unióban
Barbara Spinelli (A8-0144/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. április 25., szerda, 13:00
  -Alternatív közös állásfoglalási indítványok2018. április 30., hétfő, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2018. május 2., szerda, 16:00
Utolsó frissítés: 2018. május 2.Jogi nyilatkozat