Agenda
BrusselWoensdag 2 mei 2018 - Donderdag 3 mei 2018 199k
Woensdag 2 mei 2018168kVersie: Woensdag 2 mei 2018, 14:28
 Agendapunten
13:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

13:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
13 pointBesluit van de Commissie over het MFK-pakket voor de periode na 2020
Verklaring van de Commissie
[2018/2594(RSP)]
39Deadline pointJaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016
Verslag:  Marco Valli (A8-0139/2018)
Verslag over het jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016
[2017/2190(INI)]
Commissie begrotingscontrole
50Deadline pointPresidentsverkiezingen in Venezuela
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2018/2695(RSP)]
24 pointJaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding
Verslag:  Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)
Verslag over het jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding
[2017/2216(INI)]
Commissie begrotingscontrole
10Deadline pointHet cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren"
Verslag:  Andrey Novakov (A8-0136/2018)
Verslag over de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren" - artikel 9, lid 7, van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen
[2017/2285(INI)]
Commissie regionale ontwikkeling
41 pointStalking en de bescherming van de slachtoffers in de EU
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2018/2665(RSP)]
51 pointToepassing door Spanje van internationale normen inzake de definitie van seksueel geweld in het licht van de recente zaak "La Manada"
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2018/2696(RSP)]
42Deadline pointDe bescherming van migrerende kinderen
Mondelinge vraag - [2018/2666(RSP)]
     
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Judith Sargentini, Jean Lambert (O-000031/2018 - B8-0016/2018)
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Commissie
De bescherming van migrerende kinderen
28Deadline pointEen mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica
Mondelinge vragen - [2017/2922(RSP)]
     
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000040/2018 - B8-0017/2018)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Raad
Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica
     
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000041/2018 - B8-0018/2018)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie
Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica
43 pointHet aanpakken van de veiligheid in landbouwbedrijven in de EU
Mondelinge vraag - [2018/2668(RSP)]
     
Mairead McGuinness (O-000012/2018 - B8-0015/2018)
Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
Commissie
Het aanpakken van de veiligheid in landbouwbedrijven in de EU
  pointKorte presentaties van de volgende verslagen:
5Deadline -Huidige situatie en vooruitzichten van de schapen- en geitensector
Verslag:  Esther Herranz García (A8-0064/2018)
Verslag over de huidige situatie en de vooruitzichten van de schapen- en geitensector

[2017/2117(INI)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
40Deadline -Pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie
Verslag:  Barbara Spinelli (A8-0144/2018)
Verslag over pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie

[2017/2209(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
2  pointSpreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
13:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)25'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)70'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteurs (artikel 52, lid 2, van het Reglement)   (2x4') 8'
Rapporteurs voor advies   (3x1') 3'
Vraagsteller (commissie)5'
Vraagstellers (fracties)   (6x2') 12'
"Catch the eye"   (12x5') 60'
Leden194'
PPE53'30S&D46'30ECR18'30ALDE18'Verts/ALE14'30GUE/NGL14'EFDD12'30ENF10'30NI6'30
39item on the agendapointJaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016
Marco Valli (A8-0139/2018
  -AmendementenWoensdag 25 april 2018, 13:00
50item on the agendapointPresidentsverkiezingen in Venezuela
  -OntwerpresolutiesWoensdag 2 mei 2018, 18:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 2 mei 2018, 20:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 2 mei 2018, 21:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 2 mei 2018, 23:00
10item on the agendapointHet cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren"
Andrey Novakov (A8-0136/2018
  -AmendementenWoensdag 25 april 2018, 13:00
42item on the agendapointDe bescherming van migrerende kinderen
(O-000031/2018 - B8-0016/2018) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 25 april 2018, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 30 april 2018, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 30 april 2018, 14:00
28item on the agendapointEen mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica
(O-000040/2018 - B8-0017/2018) (O-000041/2018 - B8-0018/2018) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 25 april 2018, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 30 april 2018, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 30 april 2018, 14:00
5item on the agendapointHuidige situatie en vooruitzichten van de schapen- en geitensector
Esther Herranz García (A8-0064/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 25 april 2018, 13:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 30 april 2018, 13:00
40item on the agendapointPluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie
Barbara Spinelli (A8-0144/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 25 april 2018, 13:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 30 april 2018, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtWoensdag 2 mei 2018, 16:00
Laatst bijgewerkt op: 2 mei 2018Juridische mededeling