Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 2 mai 2018 - Joi, 3 mai 2018 201k
Miercuri, 2 mai 2018169kVersiune: Miercuri, 2 mai 2018, 15:00
 Puncte de pe ordinea de zi
13:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

13:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
13 pointDecizia Comisiei privind pachetul CFM după 2020
Declarație a Comisiei
[2018/2594(RSP)]
39Termen pointRaportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 2016
Raport  Marco Valli (A8-0139/2018)
Raport referitor la raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2016
[2017/2190(INI)]
Comisia pentru control bugetar
50Termen pointAlegerile prezidențiale din Venezuela
Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2018/2695(RSP)]
24 pointRaportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei
Raport  Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)
Raport referitor la Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei
[2017/2216(INI)]
Comisia pentru control bugetar
10Termen pointPolitica de coeziune și obiectivul tematic „promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore”
Raport  Andrey Novakov (A8-0136/2018)
Raport referitor la punerea în aplicarea a politicii de coeziune și obiectivul tematic „promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” - articolul 9 alineatul (7) din Regulamentul privind dispozițiile comune
[2017/2285(INI)]
Comisia pentru dezvoltare regională
41 pointInfracțiunile legate de urmărirea în scopul hărțuirii și protecția victimelor în UE
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2018/2665(RSP)]
51 pointAplicarea de către Spania a standardelor internaționale privind definiția violenței sexuale, având în vedere cazul recent „La Manada”
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2018/2696(RSP)]
42Termen pointProtecția copiilor migranți
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2018/2666(RSP)]
     
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Judith Sargentini, Jean Lambert (O-000031/2018 - B8-0016/2018)
Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

Comisia
Protecția copiilor migranți
28Termen pointInterdicția la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale
Întrebări cu solicitare de răspuns oral - [2017/2922(RSP)]
     
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000040/2018 - B8-0017/2018)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Consiliul
Interdicția la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale
     
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000041/2018 - B8-0018/2018)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Interdicția la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale
43 pointAbordarea siguranței în exploatațiile agricole din UE
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2018/2668(RSP)]
     
Mairead McGuinness (O-000012/2018 - B8-0015/2018)
Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
Comisia
Abordarea siguranței în exploatațiile agricole din UE
  pointPrezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
5Termen -Situația actuală și perspective de viitor în sectoarele ovinelor și caprinelor din UE
Raport  Esther Herranz García (A8-0064/2018)
Raport referitor la situația actuală și perspectivele de viitor în sectoarele ovinelor și caprinelor din Uniune

[2017/2117(INI)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
40Termen -Pluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană
Raport  Barbara Spinelli (A8-0144/2018)
Raport referitor la pluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană

[2017/2209(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
2  pointIntervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
13:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)25'
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)70'
Raportori   (3x6') 18'
Raportori [articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]   (2x4') 8'
Raportori pentru aviz   (3x1') 3'
Autor (comisie)5'
Autori (grupurile politice)   (6x2') 12'
„Catch the eye”   (12x5') 60'
Deputaţi194'
PPE53'30S&D46'30ECR18'30ALDE18'Verts/ALE14'30GUE/NGL14'EFDD12'30ENF10'30NI6'30
39item on the agendapointRaportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 2016
Marco Valli (A8-0139/2018
  -AmendamenteMiercuri, 25 aprilie 2018, 13:00
50item on the agendapointAlegerile prezidențiale din Venezuela
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 2 mai 2018, 18:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 2 mai 2018, 20:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 2 mai 2018, 21:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 2 mai 2018, 23:00
10item on the agendapointPolitica de coeziune și obiectivul tematic „promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore”
Andrey Novakov (A8-0136/2018
  -AmendamenteMiercuri, 25 aprilie 2018, 13:00
42item on the agendapointProtecția copiilor migranți
(O-000031/2018 - B8-0016/2018) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 25 aprilie 2018, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 30 aprilie 2018, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 30 aprilie 2018, 14:00
28item on the agendapointInterdicția la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale
(O-000040/2018 - B8-0017/2018) (O-000041/2018 - B8-0018/2018) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 25 aprilie 2018, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 30 aprilie 2018, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 30 aprilie 2018, 14:00
5item on the agendapointSituația actuală și perspective de viitor în sectoarele ovinelor și caprinelor din UE
Esther Herranz García (A8-0064/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieMiercuri, 25 aprilie 2018, 13:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireLuni, 30 aprilie 2018, 13:00
40item on the agendapointPluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană
Barbara Spinelli (A8-0144/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieMiercuri, 25 aprilie 2018, 13:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireLuni, 30 aprilie 2018, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot joiMiercuri, 2 mai 2018, 16:00
Ultima actualizare: 2 mai 2018Notă juridică