Napirend
Brüsszel2018. május 2., Szerda - 2018. május 3., Csütörtök 199k
2018. május 3., csütörtök168kVáltozat: 2018. május 2., szerda, 14:43
 Napirendi pontok
09:00 - 11:20   Viták
11:30 - 13:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 11:20   Viták       Felszólalási  idő
47 pointVita Charles Michel belga miniszterelnökkel Európa jövőjéről
[2018/2621(RSP)]
11:30 - 13:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
7***voteAz EU és Üzbegisztán közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása)
Ajánlás:  Jozo Radoš (A8-0104/2018)
Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]
Külügyi Bizottság
8***voteEU–Korea-keretmegállapodás (Hotvátország csatlakozása)
Ajánlás:  Tokia Saïfi (A8-0120/2018)
Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]
Külügyi Bizottság
20*voteAz ADB-CHMINACA új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése
Ajánlás:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)
Jelentés az N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobután-2-il)-1-(ciklohexil-metil)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről
[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
17*voteA CUMYL-4CN-BINACA új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése
Jelentés:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)
Jelentés az 1-(4-ciano-butil)-N-(2-fenilpropán-2-il)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről
[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
38 voteAz Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Az EGF/2017/010 BE/Caterpillar kérelem
Jelentés:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)
Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium kérelme – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)
[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]
Költségvetési Bizottság
24 vote2016. évi éves jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem
Jelentés:  Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)
Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2016. évi éves jelentésről
[2017/2216(INI)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Vita: 2018. május 2., szerda
49Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: genetikailag módosított H7-1 cukorrépa
Állásfoglalási indítványok
[2018/2651(RSP)]
B8-0220/2018
34 voteAz Európai Ügyészség létrehozásval kapcsolatos kiválasztási bizottság egy tagjának kinevezése
[2018/2032(INS)]
B8-0219/2018
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
39Határidő voteAz Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves jelentés
Jelentés:  Marco Valli (A8-0139/2018)
Jelentés az EBB 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves jelentésről
[2017/2190(INI)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Vita: 2018. május 2., szerda
50Határidő voteElnökválasztás Venezuelában
Állásfoglalási indítványok
[2018/2695(RSP)]
B8-0225/2018
Vita: 2018. május 2., szerda
10Határidő voteA kohéziós politika és „a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzés
Jelentés:  Andrey Novakov (A8-0136/2018)
Jelentés a kohéziós politika és „a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzés – a közös rendelkezésekről szóló rendelet 9. cikke (7) pontjának – végrehajtásáról
[2017/2285(INI)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
Vita: 2018. május 2., szerda
42Határidő voteÁllásfoglalási indítványok - A migráns gyermekek védelme
[2018/2666(RSP)]
B8-0218/2018
Vita: 2018. május 2., szerda
28Határidő voteÁllásfoglalási indítványok - A kozmetikai célú állatkísérletek globális tilalma
[2017/2922(RSP)]
B8-0217/2018
Vita: 2018. május 2., szerda
5Határidő voteAz uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzete és jövőbeli kilátásai
Jelentés:  Esther Herranz García (A8-0064/2018)
Jelentés az uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól
[2017/2117(INI)]
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Vita: 2018. május 2., szerda
40Határidő voteA tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége az Európai Unióban
Jelentés:  Barbara Spinelli (A8-0144/2018)
Jelentés a tömegtájékoztatás szabadságáról és sokszínűségéről az Európai Unióban
[2017/2209(INI)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Vita: 2018. május 2., szerda
09:00 - 11:20   Viták     item on the agenda
Charles Michel, Belgium miniszterelnöke30'
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
Képviselők75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
49item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: genetikailag módosított H7-1 cukorrépa
  -Módosítások2018. május 2., szerda, 16:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. május 2., szerda, 19:00
39item on the agendapointAz Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves jelentés
Marco Valli (A8-0139/2018
  -Módosítások2018. április 25., szerda, 13:00
50item on the agendapointElnökválasztás Venezuelában
  -Állásfoglalási indítványok2018. május 2., szerda, 18:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. május 2., szerda, 20:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. május 2., szerda, 21:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. május 2., szerda, 23:00
10item on the agendapointA kohéziós politika és „a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzés
Andrey Novakov (A8-0136/2018
  -Módosítások2018. április 25., szerda, 13:00
42item on the agendapointA migráns gyermekek védelme
(O-000031/2018 - B8-0016/2018) 
  -Állásfoglalási indítványok2018. április 25., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. április 30., hétfő, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. április 30., hétfő, 14:00
28item on the agendapointA kozmetikai célú állatkísérletek globális tilalma
(O-000040/2018 - B8-0017/2018) (O-000041/2018 - B8-0018/2018) 
  -Állásfoglalási indítványok2018. április 25., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. április 30., hétfő, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. április 30., hétfő, 14:00
5item on the agendapointAz uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzete és jövőbeli kilátásai
Esther Herranz García (A8-0064/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. április 25., szerda, 13:00
  -Alternatív közös állásfoglalási indítványok2018. április 30., hétfő, 13:00
40item on the agendapointA tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége az Európai Unióban
Barbara Spinelli (A8-0144/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. április 25., szerda, 13:00
  -Alternatív közös állásfoglalási indítványok2018. április 30., hétfő, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2018. május 2., szerda, 16:00
Utolsó frissítés: 2018. május 2.Jogi nyilatkozat