Agenda
BrusselWoensdag 2 mei 2018 - Donderdag 3 mei 2018 199k
Donderdag 3 mei 2018167kVersie: Woensdag 2 mei 2018, 14:28
 Agendapunten
09:00 - 11:20   Debatten
11:30 - 13:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:20   Debatten       Spreektijd
47 pointDebat met Charles Michel, premier van België, over de toekomst van Europa
[2018/2621(RSP)]
11:30 - 13:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
7***voteProtocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Oezbekistan (toetreding van Kroatië)
Aanbeveling:  Jozo Radoš (A8-0104/2018)
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en de lidstaten, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie
[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
8***voteKaderovereenkomst EU-Korea (toetreding van Kroatië)
Aanbeveling:  Tokia Saïfi (A8-0120/2018)
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie
[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
20*voteHet onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof ADB-CHMINACA aan controlemaatregelen
Aanbeveling:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)
Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutaan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-carboxamide (ADB-CHMINACA) aan controlemaatregelen
[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
17*voteHet onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof CUMYL-4CN-BINACA aan controlemaatregelen
Verslag:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)
Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropaan-2-yl)-1H-indazol-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA) aan controlemaatregelen
[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
38 voteBeschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2017/010 BE/Caterpillar)
Verslag:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België - EGF/2017/010 BE/Caterpillar)
[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]
Begrotingscommissie
24 voteJaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding
Verslag:  Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)
Verslag over het jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding
[2017/2216(INI)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 2 mei 2018
49Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1
Ontwerpresoluties
[2018/2651(RSP)]
B8-0220/2018
34 voteBenoeming van een lid in het selectiepanel voor het Europees Openbaar Ministerie
[2018/2032(INS)]
B8-0219/2018
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
39Deadline voteJaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016
Verslag:  Marco Valli (A8-0139/2018)
Verslag over het jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016
[2017/2190(INI)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 2 mei 2018
50Deadline votePresidentsverkiezingen in Venezuela
Ontwerpresoluties
[2018/2695(RSP)]
B8-0225/2018
Debat: Woensdag 2 mei 2018
10Deadline voteHet cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren"
Verslag:  Andrey Novakov (A8-0136/2018)
Verslag over de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren" - artikel 9, lid 7, van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen
[2017/2285(INI)]
Commissie regionale ontwikkeling
Debat: Woensdag 2 mei 2018
42Deadline voteOntwerpresoluties - De bescherming van migrerende kinderen
[2018/2666(RSP)]
B8-0218/2018
Debat: Woensdag 2 mei 2018
28Deadline voteOntwerpresoluties - Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica
[2017/2922(RSP)]
B8-0217/2018
Debat: Woensdag 2 mei 2018
5Deadline voteHuidige situatie en vooruitzichten van de schapen- en geitensector
Verslag:  Esther Herranz García (A8-0064/2018)
Verslag over de huidige situatie en de vooruitzichten van de schapen- en geitensector
[2017/2117(INI)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Debat: Woensdag 2 mei 2018
40Deadline votePluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie
Verslag:  Barbara Spinelli (A8-0144/2018)
Verslag over pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie
[2017/2209(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Debat: Woensdag 2 mei 2018
09:00 - 11:20   Debatten     item on the agenda
Charles Michel, premier van België30'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Leden75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
49item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1
  -AmendementenWoensdag 2 mei 2018, 16:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 2 mei 2018, 19:00
39item on the agendapointJaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016
Marco Valli (A8-0139/2018
  -AmendementenWoensdag 25 april 2018, 13:00
50item on the agendapointPresidentsverkiezingen in Venezuela
  -OntwerpresolutiesWoensdag 2 mei 2018, 18:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 2 mei 2018, 20:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 2 mei 2018, 21:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 2 mei 2018, 23:00
10item on the agendapointHet cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren"
Andrey Novakov (A8-0136/2018
  -AmendementenWoensdag 25 april 2018, 13:00
42item on the agendapointDe bescherming van migrerende kinderen
(O-000031/2018 - B8-0016/2018) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 25 april 2018, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 30 april 2018, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 30 april 2018, 14:00
28item on the agendapointEen mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica
(O-000040/2018 - B8-0017/2018) (O-000041/2018 - B8-0018/2018) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 25 april 2018, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 30 april 2018, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 30 april 2018, 14:00
5item on the agendapointHuidige situatie en vooruitzichten van de schapen- en geitensector
Esther Herranz García (A8-0064/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 25 april 2018, 13:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 30 april 2018, 13:00
40item on the agendapointPluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie
Barbara Spinelli (A8-0144/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 25 april 2018, 13:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 30 april 2018, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtWoensdag 2 mei 2018, 16:00
Laatst bijgewerkt op: 2 mei 2018Juridische mededeling