Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 28. května 2018 - Čtvrtek, 31. května 2018 234k
Pondělí, 28. května 2018164kVerze: Středa, 30. května 2018, 18:10
 Body k pořadu jednání
17:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

17:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
1  pointPokračování zasedání a plán práce
40 pointRozhodnutí Komise přijaté v souvislosti s třetím balíčkem opatření v oblasti mobility
Prohlášení Komise
[2018/2601(RSP)]
42Lhůta***IpointVíceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace
Zpráva:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Výbor pro rybolov
  pointSpolečná rozprava - Odvětví rybolovu EU
27 -Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU
Zpráva:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)
Zpráva o optimalizaci hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU

[2017/2119(INI)]
Výbor pro rybolov
73Lhůta -Stanovení souladu produktů rybolovu s podmínkami přístupu na trh EU
Zpráva:  Linnéa Engström (A8-0156/2018)
Zpráva o uplatňování kontrolních opatření pro stanovení souladu rybolovných produktů s kritérii pro přístup na trh EU

[2017/2129(INI)]
Výbor pro rybolov
Hlasování se bude konat ve středu.
69Lhůta pointBudoucnost potravinářství a zemědělství
Zpráva:  Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)
Zpráva o budoucnosti potravinářství a zemědělství
[2018/2037(INI)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Hlasování se bude konat ve středu.
14 pointProvádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce v EU po reformě v roce 2013
Zpráva:  Nicola Caputo (A8-0157/2018)
Zpráva o provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce po reformě v roce 2013
[2017/2088(INI)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
89Lhůta pointNástroj pro propojení Evropy po roce 2020
Prohlášení Komise
[2018/2718(RSP)]
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
  pointKrátké přednesení následujících zpráv:
20Lhůta -Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů
Zpráva:  Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)
Zpráva o výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů

[2016/2018(INI)]
Výbor pro právní záležitosti
Výbor pro ústavní záležitosti

Hlasování se bude konat ve středu.
12Lhůta -Udržitelné finance
Zpráva:  Molly Scott Cato (A8-0164/2018)
Zpráva o udržitelných financích

[2018/2007(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
10Lhůta -Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017
Zpráva:  Jytte Guteland (A8-0161/2018)
Zpráva o srovnávacím přehledu EU o soudnictví 2017

[2018/2009(INI)]
Výbor pro právní záležitosti
2  pointJednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
17:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)60'
Zpravodajové   (5x6') 30'
Zpravodajové (čl. 52 odst. 2 jednacího řádu)   (4x4') 16'
Navrhovatelé   (5x1') 5'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (9x5') 45'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
42item on the agendapointVíceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 23. května 2018, 13:00
73item on the agendapointStanovení souladu produktů rybolovu s podmínkami přístupu na trh EU
Linnéa Engström (A8-0156/2018
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 28. května 2018, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 29. května 2018, 16:00
69item on the agendapointBudoucnost potravinářství a zemědělství
Herbert Dorfmann (A8-0178/2018
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 28. května 2018, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 29. května 2018, 16:00
89item on the agendapointNástroj pro propojení Evropy po roce 2020
  -Návrhy usneseníPondělí, 28. května 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 29. května 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 29. května 2018, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 30. května 2018, 16:00
20item on the agendapointVýklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů
Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodajky, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 23. května 2018, 13:00
12item on the agendapointUdržitelné finance
Molly Scott Cato (A8-0164/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodajky, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 23. května 2018, 13:00
10item on the agendapointSrovnávací přehled EU o soudnictví 2017
Jytte Guteland (A8-0161/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodajky, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 23. května 2018, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 25. května 2018, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 28. května 2018, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 29. května 2018, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 30. května 2018, 19:00
Poslední aktualizace: 30. května 2018Právní upozornění