Dagsorden
StrasbourgMandag den 28. maj 2018 - Torsdag den 31. maj 2018 235k
Mandag den 28. maj 2018164kUdgave: Onsdag den 30. maj 2018, 18:10
 Punkter på dagsordenen
17:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

17:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
40 pointKommissionens afgørelse om den tredje mobilitetspakke
Redegørelse ved Kommissionen
[2018/2601(RSP)]
42Frist***IpointFlerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande
Betænkning:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Fiskeriudvalget
  pointForhandling under ét - EU's fiskerisektor
27 -Optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor
Betænkning:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)
Betænkning om optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor

[2017/2119(INI)]
Fiskeriudvalget
73Frist -Fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked
Betænkning:  Linnéa Engström (A8-0156/2018)
Betænkning om gennemførelsen af foranstaltninger til kontrol af fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked

[2017/2129(INI)]
Fiskeriudvalget
Afstemningen finder sted onsdag
69Frist pointFremtiden for fødevarer og landbrug
Betænkning:  Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)
Betænkning om fremtiden for fødevarer og landbrug
[2018/2037(INI)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Afstemningen finder sted onsdag
14 pointGennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen
Betænkning:  Nicola Caputo (A8-0157/2018)
Betænkning om gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen
[2017/2088(INI)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
89Frist pointConnecting Europe-faciliteten efter 2020
Redegørelse ved Kommissionen
[2018/2718(RSP)]
Afstemningen finder sted torsdag
  pointKortfattet forelæggelse af følgende betænkninger:
20Frist -Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning
Betænkning:  Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)
Betænkning om fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning

[2016/2018(INI)]
Retsudvalget
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Afstemningen finder sted onsdag
12Frist -Bæredygtig finansiering
Betænkning:  Molly Scott Cato (A8-0164/2018)
Betænkning om bæredygtig finansiering

[2018/2007(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
10Frist -EU's resultattavle for retsområdet 2017
Betænkning:  Jytte Guteland (A8-0161/2018)
Betænkning om EU's resultattavle for retsområdet 2017

[2018/2009(INI)]
Retsudvalget
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
17:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)60'
Ordførere   (5x6') 30'
Ordførere (forretningsordenens artikel 52, stk. 2)   (4x4') 16'
Ordførere for udtalelser   (5x1') 5'
Catch-the-eye   (9x5') 45'
Medlemmer75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
42item on the agendapointFlerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 23. maj 2018, 13:00
73item on the agendapointFiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked
Linnéa Engström (A8-0156/2018
  -ÆndringsforslagMandag den 28. maj 2018, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 29. maj 2018, 16:00
69item on the agendapointFremtiden for fødevarer og landbrug
Herbert Dorfmann (A8-0178/2018
  -ÆndringsforslagMandag den 28. maj 2018, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 29. maj 2018, 16:00
89item on the agendapointConnecting Europe-faciliteten efter 2020
  -Forslag til beslutningMandag den 28. maj 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 29. maj 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 29. maj 2018, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 30. maj 2018, 16:00
20item on the agendapointFortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning
Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 23. maj 2018, 13:00
12item on the agendapointBæredygtig finansiering
Molly Scott Cato (A8-0164/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 23. maj 2018, 13:00
10item on the agendapointEU's resultattavle for retsområdet 2017
Jytte Guteland (A8-0161/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 23. maj 2018, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 25. maj 2018, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 28. maj 2018, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 29. maj 2018, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 30. maj 2018, 19:00
Seneste opdatering: 30. maj 2018Juridisk meddelelse