Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 28 Μαΐου 2018 - Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 265k
Δευτέρα 28 Μαίου 2018160kΈκδοση: Τετάρτη 30 Μαίου 2018, 18:11
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
17:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

17:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
40 pointΑπόφαση της Επιτροπής που ελήφθη σχετικά με την τρίτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα
Δήλωση της Επιτροπής
[2018/2601(RSP)]
42Προθεσμία***IpointΠολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών
Έκθεση:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 676/2007 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
  pointΚοινή συζήτηση - Ο αλιευτικός τομέας της ΕΕ
27 -Βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ
Έκθεση:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)
Έκθεση σχετικά με τη βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της Ένωσης

[2017/2119(INI)]
Επιτροπή Αλιείας
73Προθεσμία -Συμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ
Έκθεση:  Linnéa Engström (A8-0156/2018)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου για την εδραίωση της συμμόρφωσης των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ

[2017/2129(INI)]
Επιτροπή Αλιείας
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη
69Προθεσμία pointΤο μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας
Έκθεση:  Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)
Έκθεση σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας
[2018/2037(INI)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη
14 pointΕφαρμογή των μέσων της ΚΓΠ για νέους γεωργούς στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013
Έκθεση:  Nicola Caputo (A8-0157/2018)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέσων της ΚΓΠ για νέους γεωργούς στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013
[2017/2088(INI)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
89Προθεσμία pointΟ μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020
Δήλωση της Επιτροπής
[2018/2718(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
  pointΣύντομες παρουσιάσεις των ακόλουθων εκθέσεων:
20Προθεσμία -Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου
Έκθεση:  Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)
Έκθεση σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου

[2016/2018(INI)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη
12Προθεσμία -Βιώσιμη χρηματοδότηση
Έκθεση:  Molly Scott Cato (A8-0164/2018)
Έκθεση σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση

[2018/2007(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
10Προθεσμία -Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017
Έκθεση:  Jytte Guteland (A8-0161/2018)
Έκθεση σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017

[2018/2009(INI)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
2  pointΠαρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
17:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)60'
Εισηγητές   (5x6') 30'
Εισηγητές (άρθρο 52 παράγραφος 2 του Κανονισμού)   (4x4') 16'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (5x1') 5'
"Catch the eye"   (9x5') 45'
Βουλευτές75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
42item on the agendapointΠολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 23 Μαίου 2018, 13:00
73item on the agendapointΣυμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ
Linnéa Engström (A8-0156/2018
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 28 Μαίου 2018, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 29 Μαίου 2018, 16:00
69item on the agendapointΤο μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας
Herbert Dorfmann (A8-0178/2018
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 28 Μαίου 2018, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 29 Μαίου 2018, 16:00
89item on the agendapointΟ μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 28 Μαίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 29 Μαίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 29 Μαίου 2018, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 30 Μαίου 2018, 16:00
20item on the agendapointΕρμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου
Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 23 Μαίου 2018, 13:00
12item on the agendapointΒιώσιμη χρηματοδότηση
Molly Scott Cato (A8-0164/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 23 Μαίου 2018, 13:00
10item on the agendapointΟ πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017
Jytte Guteland (A8-0161/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 23 Μαίου 2018, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 25 Μαίου 2018, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 28 Μαίου 2018, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 29 Μαίου 2018, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 30 Μαίου 2018, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 30 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου