Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 28. mai 2018 - Neljapäev, 31. mai 2018 226k
Esmaspäev, 28. mai 2018155kVersioon: Neljapäev, 31. mai 2018, 15:27
 Päevakorra punktid
17:00 - 23:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

17:00 - 23:00   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
40 pointKomisjoni otsus kolmanda liikuvuspaketi kohta
Komisjoni avaldus
[2018/2601(RSP)]
42Tähtaeg***IpointPõhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava
Raport:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 676/2007 ja (EÜ) nr 1342/2008
[2016/0238(COD)]
Kalanduskomisjon
  pointÜhine arutelu - ELi kalandussektor
27 -Väärtusahela optimeerimine ELi kalandussektoris
Raport:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)
Raport väärtusahela optimeerimise kohta ELi kalandussektoris

[2017/2119(INI)]
Kalanduskomisjon
73Tähtaeg -Kalatoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele
Raport:  Linnéa Engström (A8-0156/2018)
Raport kontrollimeetmete rakendamise kohta, et teha kindlaks kalandustoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele

[2017/2129(INI)]
Kalanduskomisjon
Hääletus toimub kolmapäeval
69Tähtaeg pointToidutootmise ja põllumajanduse tulevik
Raport:  Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)
Raport toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta
[2018/2037(INI)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Hääletus toimub kolmapäeval
14 pointÜPP noorte põllumajandustootjate vahendite rakendamine ELis pärast 2013. aasta reformi
Raport:  Nicola Caputo (A8-0157/2018)
Raport ÜPP noorte põllumajandustootjate vahendite rakendamise kohta ELis pärast 2013. aasta reformi
[2017/2088(INI)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
89Tähtaeg pointEuroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat
Komisjoni avaldus
[2018/2718(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval
  pointJärgmiste raportite lühitutvustus:
20Tähtaeg -Paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamine ja rakendamine
Raport:  Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)
Raport paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamise kohta

[2016/2018(INI)]
Õiguskomisjon
Põhiseaduskomisjon

Hääletus toimub kolmapäeval
12Tähtaeg -Jätkusuutlik rahastamine
Raport:  Molly Scott Cato (A8-0164/2018)
Raport jätkusuutliku rahastamise kohta

[2018/2007(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
10Tähtaeg -2017. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel
Raport:  Jytte Guteland (A8-0161/2018)
Raport 2017. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabeli kohta

[2018/2009(INI)]
Õiguskomisjon
2  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
17:00 - 23:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)60'
Raportöörid   (5x6') 30'
Raportöörid (kodukorra artikli 52 lõige 2)   (4x4') 16'
Arvamuse koostajad   (5x1') 5'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (9x5') 45'
Parlamendiliikmed75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
42item on the agendapointPõhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 23. mai 2018, 13:00
73item on the agendapointKalatoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele
Linnéa Engström (A8-0156/2018
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 28. mai 2018, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 29. mai 2018, 16:00
69item on the agendapointToidutootmise ja põllumajanduse tulevik
Herbert Dorfmann (A8-0178/2018
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 28. mai 2018, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 29. mai 2018, 16:00
89item on the agendapointEuroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 28. mai 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 29. mai 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 29. mai 2018, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 30. mai 2018, 16:00
20item on the agendapointParemat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamine ja rakendamine
Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 23. mai 2018, 13:00
12item on the agendapointJätkusuutlik rahastamine
Molly Scott Cato (A8-0164/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 23. mai 2018, 13:00
10item on the agendapoint2017. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel
Jytte Guteland (A8-0161/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 23. mai 2018, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 25. mai 2018, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 28. mai 2018, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 29. mai 2018, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 30. mai 2018, 19:00
Viimane päevakajastamine: 31. mai 2018Õigusalane teave