Esityslista
StrasbourgMaanantai 28. toukokuuta 2018 - Torstai 31. toukokuuta 2018 229k
Maanantai 28. toukokuuta 2018153kVersio: Keskiviikko 30. toukokuuta 2018, 18:12
 Esityslistan kohdat
17:00 - 23:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

17:00 - 23:00   Keskustelut       Puheajat
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
40 pointKomission päätös kolmannesta liikkuvuuspaketista
Komission julkilausuma
[2018/2601(RSP)]
42Määräaika***IpointPohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma
Mietintö:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 676/2007 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 kumoamisesta
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Kalatalousvaliokunta
  pointYhteiskeskustelu - EU:n kalatalousala
27 -EU:n kalatalousalan arvoketjun optimointi
Mietintö:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)
Mietintö EU:n kalatalousalan arvoketjun optimoinnista

[2017/2119(INI)]
Kalatalousvaliokunta
73Määräaika -Kalastustuotteiden EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisuus
Mietintö:  Linnéa Engström (A8-0156/2018)
Mietintö sellaisten valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta, joilla osoitetaan, että kalastustuotteet ovat EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisia

[2017/2129(INI)]
Kalatalousvaliokunta
Äänestys toimitetaan keskiviikkona
69Määräaika pointRuoan ja maanviljelyn tulevaisuus
Mietintö:  Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)
Mietintö ruoan ja maanviljelyn tulevaisuudesta
[2018/2037(INI)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Äänestys toimitetaan keskiviikkona
14 pointYMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen
Mietintö:  Nicola Caputo (A8-0157/2018)
Mietintö YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpanosta EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen
[2017/2088(INI)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
89Määräaika pointVerkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen
Komission julkilausuma
[2018/2718(RSP)]
Äänestys toimitetaan torstaina
  pointSeuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt:
20Määräaika -Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano
Mietintö:  Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)
Mietintö parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta

[2016/2018(INI)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Äänestys toimitetaan keskiviikkona
12Määräaika -Kestävä rahoitus
Mietintö:  Molly Scott Cato (A8-0164/2018)
Mietintö kestävästä rahoituksesta

[2018/2007(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
10Määräaika -EU:n oikeusalan tulostaulu 2017
Mietintö:  Jytte Guteland (A8-0161/2018)
Mietintö EU:n oikeusalan tulostaulusta 2017

[2018/2009(INI)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
2  pointMinuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
17:00 - 23:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)60'
Esittelijät   (5x6') 30'
Esittelijät (työjärjestyksen 52 artiklan 2 kohta)   (4x4') 16'
Valmistelijat   (5x1') 5'
"Catch the eye"   (9x5') 45'
Jäsenet75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
42item on the agendapointPohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 23. toukokuuta 2018, 13:00
73item on the agendapointKalastustuotteiden EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisuus
Linnéa Engström (A8-0156/2018
  -TarkistuksetMaanantai 28. toukokuuta 2018, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 29. toukokuuta 2018, 16:00
69item on the agendapointRuoan ja maanviljelyn tulevaisuus
Herbert Dorfmann (A8-0178/2018
  -TarkistuksetMaanantai 28. toukokuuta 2018, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 29. toukokuuta 2018, 16:00
89item on the agendapointVerkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 28. toukokuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 29. toukokuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 29. toukokuuta 2018, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 30. toukokuuta 2018, 16:00
20item on the agendapointParempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano
Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 23. toukokuuta 2018, 13:00
12item on the agendapointKestävä rahoitus
Molly Scott Cato (A8-0164/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 23. toukokuuta 2018, 13:00
10item on the agendapointEU:n oikeusalan tulostaulu 2017
Jytte Guteland (A8-0161/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 23. toukokuuta 2018, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 25. toukokuuta 2018, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 28. toukokuuta 2018, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 29. toukokuuta 2018, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 30. toukokuuta 2018, 19:00
Päivitetty viimeksi: 30. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus