Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 31 d. 236k
Pirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d.162kVersija: Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d., 18:14
 Darbotvarkės klausimai
17:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

17:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
40 pointKomisijos priimtas sprendimas dėl Trečiojo judumo dokumentų rinkinio
Komisijos pareiškimas
[2018/2601(RSP)]
42Galutinis terminas***IpointŠiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas
Pranešimas:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šiaurės jūros demersinių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiamečio plano sudarymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 676/2007 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Žuvininkystės komitetas
  pointBendros diskusijos - ES žvejybos sektorius
27 -ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimas
Pranešimas:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)
Pranešimas dėl ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimo

[2017/2119(INI)]
Žuvininkystės komitetas
73Galutinis terminas -Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams
Pranešimas:  Linnéa Engström (A8-0156/2018)
Pranešimas dėl kontrolės priemonių, kurias naudojant nustatoma, ar žuvininkystės produktai atitinka patekimo į ES rinką kriterijus, įgyvendinimo

[2017/2129(INI)]
Žuvininkystės komitetas
Bus balsuojama trečiadienį
69Galutinis terminas pointMaisto ir ūkininkavimo ateitis
Pranešimas:  Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)
Pranešimas dėl maisto ir ūkininkavimo ateities
[2018/2037(INI)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Bus balsuojama trečiadienį
14 pointJauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių ES po 2013 m. reformos įgyvendinimas
Pranešimas:  Nicola Caputo (A8-0157/2018)
Pranešimas dėl jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių įgyvendinimo ES po 2013 m. reformos
[2017/2088(INI)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
89Galutinis terminas pointEuropos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m.
Komisijos pareiškimas
[2018/2718(RSP)]
Bus balsuojama ketvirtadienį
  pointTrumpas šių pranešimų pristatymas:
20Galutinis terminas -Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas
Pranešimas:  Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)
Pranešimas dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimo ir įgyvendinimo

[2016/2018(INI)]
Teisės reikalų komitetas
Konstitucinių reikalų komitetas

Bus balsuojama trečiadienį
12Galutinis terminas -Tvarūs finansai
Pranešimas:  Molly Scott Cato (A8-0164/2018)
Pranešimas dėl tvarių finansų

[2018/2007(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
10Galutinis terminas -2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė
Pranešimas:  Jytte Guteland (A8-0161/2018)
Pranešimas dėl 2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinės

[2018/2009(INI)]
Teisės reikalų komitetas
2  pointVienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
17:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)60'
Pranešėjai   (5x6') 30'
Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 2 dalis)   (4x4') 16'
Nuomonės referentai   (5x1') 5'
Procedūra „prašau žodžio“   (9x5') 45'
Parlamento nariai75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
42item on the agendapointŠiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. gegužės 23 d., 13:00
73item on the agendapointŽuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams
Linnéa Engström (A8-0156/2018
  -PakeitimaiPirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. gegužės 29 d., 16:00
69item on the agendapointMaisto ir ūkininkavimo ateitis
Herbert Dorfmann (A8-0178/2018
  -PakeitimaiPirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. gegužės 29 d., 16:00
89item on the agendapointEuropos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m.
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2018 m. gegužės 29 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2018 m. gegužės 29 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d., 16:00
20item on the agendapointTarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas
Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. gegužės 23 d., 13:00
12item on the agendapointTvarūs finansai
Molly Scott Cato (A8-0164/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. gegužės 23 d., 13:00
10item on the agendapoint2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė
Jytte Guteland (A8-0161/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. gegužės 23 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2018 m. gegužės 25 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2018 m. gegužės 29 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d., 19:00
Atnaujinta: 2018 m. gegužės 30 d.Teisinis pranešimas