Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2018. gada 28. maijs - Ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs 233k
Pirmdiena, 2018. gada 28. maijs160kVersija: Trešdiena, 2018. gada 30. maijs, 18:15
 Darba kārtības punkti
17:00 - 23:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

17:00 - 23:00   Debates       Uzstāšanās laiks
1  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
40 pointKomisijas lēmums par trešo mobilitātes paketi
Komisijas paziņojums
[2018/2601(RSP)]
42Termiņi***IpointDaudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto
Ziņojums:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 676/2007 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
  pointKopīgās debates - ES zivsaimniecības nozare
27 -Vērtību ķēdes optimizācija ES zivsaimniecības nozarē
Ziņojums:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)
Ziņojums par vērtību ķēdes optimizāciju ES zivsaimniecības nozarē

[2017/2119(INI)]
Zivsaimniecības komiteja
73Termiņi -Zivsaimniecības produktu atbilstība ES tirgus piekļuves kritērijiem
Ziņojums:  Linnéa Engström (A8-0156/2018)
Ziņojums par kontroles pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu zivsaimniecības produktu atbilstību ES tirgus piekļuves kritērijiem

[2017/2129(INI)]
Zivsaimniecības komiteja
Balsošana notiks trešdien
69Termiņi pointPārtikas un lauksaimniecības nākotne
Ziņojums:  Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)
Ziņojums par pārtikas un lauksaimniecības nākotni
[2018/2037(INI)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Balsošana notiks trešdien
14 pointGados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošana ES pēc 2013. gada reformas
Ziņojums:  Nicola Caputo (A8-0157/2018)
Ziņojums par gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošanu ES pēc 2013. gada reformas
[2017/2088(INI)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
89Termiņi pointEiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada
Komisijas paziņojums
[2018/2718(RSP)]
Balsošana notiks ceturtdien
  pointŠādu ziņojumu īss izklāsts:
20Termiņi -Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana
Ziņojums:  Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)
Ziņojums par iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretāciju un īstenošanu

[2016/2018(INI)]
Juridiskā komiteja
Konstitucionālo jautājumu komiteja

Balsošana notiks trešdien
12Termiņi -Ilgtspējīgas finanses
Ziņojums:  Molly Scott Cato (A8-0164/2018)
Ziņojums par ilgtspējīgām finansēm

[2018/2007(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
10Termiņi -ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā
Ziņojums:  Jytte Guteland (A8-0161/2018)
Ziņojums par ES 2017. gada rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā

[2018/2009(INI)]
Juridiskā komiteja
2  pointVienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
17:00 - 23:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)60'
Referenti   (5x6') 30'
Referenti (Reglamenta 52. panta 2. punkts)   (4x4') 16'
Atzinumu sagatavotāji   (5x1') 5'
Brīvā mikrofona procedūra   (9x5') 45'
Deputāti 75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
42item on the agendapointDaudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 23. maijs, 13:00
73item on the agendapointZivsaimniecības produktu atbilstība ES tirgus piekļuves kritērijiem
Linnéa Engström (A8-0156/2018
  -GrozījumiPirmdiena, 2018. gada 28. maijs, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 29. maijs, 16:00
69item on the agendapointPārtikas un lauksaimniecības nākotne
Herbert Dorfmann (A8-0178/2018
  -GrozījumiPirmdiena, 2018. gada 28. maijs, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 29. maijs, 16:00
89item on the agendapointEiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 28. maijs, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2018. gada 29. maijs, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2018. gada 29. maijs, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2018. gada 30. maijs, 16:00
20item on the agendapointIestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana
Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 23. maijs, 13:00
12item on the agendapointIlgtspējīgas finanses
Molly Scott Cato (A8-0164/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 23. maijs, 13:00
10item on the agendapointES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā
Jytte Guteland (A8-0161/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 23. maijs, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2018. gada 25. maijs, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2018. gada 28. maijs, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2018. gada 29. maijs, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 30. maijs, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 30. maijsJuridisks paziņojums