Agenda
StraatsburgMaandag 28 mei 2018 - Donderdag 31 mei 2018 231k
Maandag 28 mei 2018164kVersie: Woensdag 30 mei 2018, 18:15
 Agendapunten
17:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

17:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
40 pointBesluit van de Commissie over het derde mobiliteitspakket
Verklaring van de Commissie
[2018/2601(RSP)]
42Deadline***IpointMeerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren
Verslag:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 676/2007 en (EG) nr. 1342/2008 van de Raad
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Commissie visserij
  pointGecombineerde behandeling - De visserijsector van de EU
27 -Optimalisering van de waardeketen in de visserijsector van de EU
Verslag:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)
Verslag over de optimalisering van de waardeketen in de visserijsector van de EU

[2017/2119(INI)]
Commissie visserij
73Deadline -Conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt
Verslag:  Linnéa Engström (A8-0156/2018)
Verslag over de uitvoering van controlemaatregelen voor de vaststelling van de conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt

[2017/2129(INI)]
Commissie visserij
De stemming vindt op woensdag plaats
69Deadline pointDe toekomst van voedsel en landbouw
Verslag:  Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)
Verslag over de toekomst van voedsel en landbouw
[2018/2037(INI)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
De stemming vindt op woensdag plaats
14 pointTenuitvoerlegging van de GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013
Verslag:  Nicola Caputo (A8-0157/2018)
Verslag over de invoering van GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013
[2017/2088(INI)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
89Deadline pointFinancieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020
Verklaring van de Commissie
[2018/2718(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
  pointKorte presentaties van de volgende verslagen:
20Deadline -Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"
Verslag:  Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)
Verslag over de uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"

[2016/2018(INI)]
Commissie juridische zaken
Commissie constitutionele zaken

De stemming vindt op woensdag plaats
12Deadline -Duurzame financiering
Verslag:  Molly Scott Cato (A8-0164/2018)
Verslag over duurzame financiering

[2018/2007(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
10Deadline -Het EU-scorebord voor justitie 2017
Verslag:  Jytte Guteland (A8-0161/2018)
Verslag over het EU-scorebord voor justitie van 2017

[2018/2009(INI)]
Commissie juridische zaken
2  pointSpreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
17:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)60'
Rapporteurs   (5x6') 30'
Rapporteurs (artikel 52, lid 2, van het Reglement)   (4x4') 16'
Rapporteurs voor advies   (5x1') 5'
"Catch the eye"   (9x5') 45'
Leden75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
42item on the agendapointMeerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 23 mei 2018, 13:00
73item on the agendapointConformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt
Linnéa Engström (A8-0156/2018
  -AmendementenMaandag 28 mei 2018, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 29 mei 2018, 16:00
69item on the agendapointDe toekomst van voedsel en landbouw
Herbert Dorfmann (A8-0178/2018
  -AmendementenMaandag 28 mei 2018, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 29 mei 2018, 16:00
89item on the agendapointFinancieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020
  -OntwerpresolutiesMaandag 28 mei 2018, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 29 mei 2018, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 29 mei 2018, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 30 mei 2018, 16:00
20item on the agendapointUitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"
Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 23 mei 2018, 13:00
12item on the agendapointDuurzame financiering
Molly Scott Cato (A8-0164/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 23 mei 2018, 13:00
10item on the agendapointHet EU-scorebord voor justitie 2017
Jytte Guteland (A8-0161/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 23 mei 2018, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 25 mei 2018, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 28 mei 2018, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 29 mei 2018, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 30 mei 2018, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 30 mei 2018Juridische mededeling