Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 28 maja 2018 r. - Czwartek, 31 maja 2018 r. 238k
Poniedziałek, 28 maja 2018166kWersja: Środa, 30 maja 2018, 18:16
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
40 pointDecyzja Komisji przyjęta w sprawie trzeciego pakietu dotyczącego mobilności
Oświadczenie Komisji
[2018/2601(RSP)]
42Termin***IpointWieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada
Sprawozdanie:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) 1342/2008
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Komisja Rybołówstwa
  pointWspólna debata - Unijny sektor rybołówstwa
27 -Optymalizacja łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa
Sprawozdanie:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)
Sprawozdanie w sprawie optymalizacji łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa

[2017/2119(INI)]
Komisja Rybołówstwa
73Termin -Zgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE
Sprawozdanie:  Linnéa Engström (A8-0156/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia środków kontroli w celu stwierdzenia zgodności produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE

[2017/2129(INI)]
Komisja Rybołówstwa
Głosowanie odbędzie się w środę
69Termin pointPrzyszłość produkcji żywności i rolnictwa
Sprawozdanie:  Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)
Sprawozdanie w sprawie przyszłości produkcji żywności i rolnictwa
[2018/2037(INI)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Głosowanie odbędzie się w środę
14 pointWdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r.
Sprawozdanie:  Nicola Caputo (A8-0157/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrażania narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r.
[2017/2088(INI)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
89Termin pointInstrument „Łącząc Europę” po 2020 r.
Oświadczenie Komisji
[2018/2718(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
  pointKrótka prezentacja następujących sprawozdań:
20Termin -Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa
Sprawozdanie:  Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)
Sprawozdanie w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa

[2016/2018(INI)]
Komisja Prawna
Komisja Spraw Konstytucyjnych

Głosowanie odbędzie się w środę
12Termin -Zrównoważone finanse
Sprawozdanie:  Molly Scott Cato (A8-0164/2018)
Sprawozdanie w sprawie zrównoważonych finansów

[2018/2007(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
10Termin -Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r.
Sprawozdanie:  Jytte Guteland (A8-0161/2018)
Sprawozdanie w sprawie unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r.

[2018/2009(INI)]
Komisja Prawna
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
17:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)60'
Sprawozdawcy   (5x6') 30'
Sprawozdawcy (art. 52 ust. 2 Regulaminu PE)   (4x4') 16'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (5x1') 5'
Procedura pytań z sali   (9x5') 45'
Posłowie75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
42item on the agendapointWieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 23 maja 2018, 13:00
73item on the agendapointZgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE
Linnéa Engström (A8-0156/2018
  -PoprawkiPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 29 maja 2018, 16:00
69item on the agendapointPrzyszłość produkcji żywności i rolnictwa
Herbert Dorfmann (A8-0178/2018
  -PoprawkiPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 29 maja 2018, 16:00
89item on the agendapointInstrument „Łącząc Europę” po 2020 r.
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 29 maja 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 29 maja 2018, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 30 maja 2018, 16:00
20item on the agendapointInterpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa
Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 23 maja 2018, 13:00
12item on the agendapointZrównoważone finanse
Molly Scott Cato (A8-0164/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 23 maja 2018, 13:00
10item on the agendapointUnijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r.
Jytte Guteland (A8-0161/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 23 maja 2018, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 25 maja 2018, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 28 maja 2018, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 29 maja 2018, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 30 maja 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2018Informacja prawna