Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 28 mai 2018 - Joi, 31 mai 2018 232k
Luni, 28 mai 2018159kVersiune: Miercuri, 30 mai 2018, 18:17
 Puncte de pe ordinea de zi
17:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

17:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
40 pointDecizia adoptată de Comisie referitoare la al treilea pachet privind mobilitatea
Declarație a Comisiei
[2018/2601(RSP)]
42Termen***IpointPlanul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective
Raport  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective și de abrogare a Regulamentului (CE) 676/2007 al Consiliului și a Regulamentului (CE) 1342/2008 al Consiliului
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Comisia pentru pescuit
  pointDezbatere comună - Sectorul pescuitului din UE
27 -Optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE
Raport  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)
Raport referitor la optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE

[2017/2119(INI)]
Comisia pentru pescuit
73Termen -Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE
Raport  Linnéa Engström (A8-0156/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a măsurilor de control pentru stabilirea conformității produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE

[2017/2129(INI)]
Comisia pentru pescuit
Votul va avea loc miercuri
69Termen pointViitorul sectorului alimentar și al agriculturii
Raport  Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)
Raport referitor la viitorul sectorului alimentar și al agriculturii
[2018/2037(INI)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Votul va avea loc miercuri
14 pointPunerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013
Raport  Nicola Caputo (A8-0157/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013
[2017/2088(INI)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
89Termen pointMecanismul pentru interconectarea Europei după 2020
Declarație a Comisiei
[2018/2718(RSP)]
Votul va avea loc joi
  pointPrezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
20Termen -Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare
Raport  Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)
Raport referitor la interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare

[2016/2018(INI)]
Comisia pentru afaceri juridice
Comisia pentru afaceri constituționale

Votul va avea loc miercuri
12Termen -Finanțele sustenabile
Raport  Molly Scott Cato (A8-0164/2018)
Raport referitor la finanțele sustenabile

[2018/2007(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
10Termen -Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017
Raport  Jytte Guteland (A8-0161/2018)
Raport referitor la tabloul de bord al UE pe 2017 privind justiția

[2018/2009(INI)]
Comisia pentru afaceri juridice
2  pointIntervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
17:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)60'
Raportori   (5x6') 30'
Raportori [articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]   (4x4') 16'
Raportori pentru aviz   (5x1') 5'
„Catch the eye”   (9x5') 45'
Deputaţi75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
42item on the agendapointPlanul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 23 mai 2018, 13:00
73item on the agendapointConformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE
Linnéa Engström (A8-0156/2018
  -AmendamenteLuni, 28 mai 2018, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 29 mai 2018, 16:00
69item on the agendapointViitorul sectorului alimentar și al agriculturii
Herbert Dorfmann (A8-0178/2018
  -AmendamenteLuni, 28 mai 2018, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 29 mai 2018, 16:00
89item on the agendapointMecanismul pentru interconectarea Europei după 2020
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 28 mai 2018, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 29 mai 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 29 mai 2018, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 30 mai 2018, 16:00
20item on the agendapointInterpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare
Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieMiercuri, 23 mai 2018, 13:00
12item on the agendapointFinanțele sustenabile
Molly Scott Cato (A8-0164/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieMiercuri, 23 mai 2018, 13:00
10item on the agendapointTabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017
Jytte Guteland (A8-0161/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri alternative de rezoluţieMiercuri, 23 mai 2018, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 25 mai 2018, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 28 mai 2018, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 29 mai 2018, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 30 mai 2018, 19:00
Ultima actualizare: 30 mai 2018Notă juridică