Program
ŠtrasburgPondelok, 28. mája 2018 - Štvrtok, 31. mája 2018 235k
Pondelok, 28. mája 2018167kVerzia: Streda, 30. mája 2018, 18:17
 Body programu
17:00 - 23:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

17:00 - 23:00   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
40 pointRozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s tretím balíkom mobility
Vyhlásenie Komisie
[2018/2601(RSP)]
42Termín***IpointViacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov
Správa:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného plánu pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Výbor pre rybárstvo
  pointSpoločná rozprava - Odvetvie rybárstva v EÚ
27 -Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ
Správa:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)
Správa o optimalizácii hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ

[2017/2119(INI)]
Výbor pre rybárstvo
73Termín -Zhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ
Správa:  Linnéa Engström (A8-0156/2018)
Správa o vykonávaní kontrolných opatrení na dosiahnutie zhody produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ

[2017/2129(INI)]
Výbor pre rybárstvo
Hlasovanie sa uskutoční v stredu
69Termín pointBudúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva
Správa:  Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)
Správa o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva
[2018/2037(INI)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Hlasovanie sa uskutoční v stredu
14 pointUplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013
Správa:  Nicola Caputo (A8-0157/2018)
Správa o uplatňovaní nástrojov SPP na podporu mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013
[2017/2088(INI)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
89Termín pointNástroj na prepájanie Európy po roku 2020
Vyhlásenie Komisie
[2018/2718(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
  pointKrátka prezentácia týchto správ:
20Termín -Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva
Správa:  Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)
Správa o výklade a vykonávaní Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva

[2016/2018(INI)]
Výbor pre právne veci
Výbor pre ústavné veci

Hlasovanie sa uskutoční v stredu
12Termín -Udržateľné financie
Správa:  Molly Scott Cato (A8-0164/2018)
Správa o udržateľných financiách

[2018/2007(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
10Termín -Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017
Správa:  Jytte Guteland (A8-0161/2018)
Správa o porovnávacom prehľade EÚ v oblasti justície za rok 2017

[2018/2009(INI)]
Výbor pre právne veci
2  pointJednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
17:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)60'
Spravodajcovia   (5x6') 30'
Spravodajcovia (článok 52 ods. 2)   (4x4') 16'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (5x1') 5'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (9x5') 45'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
42item on the agendapointViacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 23. mája 2018, 13:00
73item on the agendapointZhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ
Linnéa Engström (A8-0156/2018
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 28. mája 2018, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 29. mája 2018, 16:00
69item on the agendapointBudúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva
Herbert Dorfmann (A8-0178/2018
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 28. mája 2018, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 29. mája 2018, 16:00
89item on the agendapointNástroj na prepájanie Európy po roku 2020
  -Návrhy uzneseníPondelok, 28. mája 2018, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 29. mája 2018, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 29. mája 2018, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 30. mája 2018, 16:00
20item on the agendapointVýklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva
Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 23. mája 2018, 13:00
12item on the agendapointUdržateľné financie
Molly Scott Cato (A8-0164/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 23. mája 2018, 13:00
10item on the agendapointPorovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017
Jytte Guteland (A8-0161/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 23. mája 2018, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 25. mája 2018, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 28. mája 2018, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 29. mája 2018, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 30. mája 2018, 19:00
Posledná úprava: 30. mája 2018Právne oznámenie