Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 28. maj 2018 - Četrtek, 31. maj 2018 228k
Ponedeljek, 28. maj 2018160kRazličica: Sreda, 30. maj 2018, 18:17
 Točke na dnevnem redu
17:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

17:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
1  pointNadaljevanje zasedanja in razpored dela
40 pointSklep Komisije o tretjem svežnju o mobilnosti
Izjava Komisije
[2018/2601(RSP)]
42Rok***IpointVečletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže
Poročilo:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 676/2007 in Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Odbor za ribištvo
  pointSkupna razprava - ribiški sektor EU
27 -Optimizacija vrednostne verige v ribiškem sektorju EU
Poročilo:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)
Poročilo o optimizaciji vrednostne verige v ribiškem sektorju EU

[2017/2119(INI)]
Odbor za ribištvo
73Rok -Skladnost ribiških proizvodov z merili za dostop na trg EU
Poročilo:  Linnéa Engström (A8-0156/2018)
Poročilo o izvajanju nadzornih ukrepov za vzpostavitev skladnosti ribiških proizvodov z merili za dostop do trga EU

[2017/2129(INI)]
Odbor za ribištvo
Glasovanje bo v sredo
69Rok pointPrihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva
Poročilo:  Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)
Poročilo o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstvu
[2018/2037(INI)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Glasovanje bo v sredo
14 pointIzvajanje instrumentov SKP za mlade kmete v EU po reformi leta 2013
Poročilo:  Nicola Caputo (A8-0157/2018)
Poročilo o izvajanju instrumentov SKP za mlade kmete v EU po reformi leta 2013
[2017/2088(INI)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
89Rok pointInstrument za povezovanje Evrope po letu 2020
Izjava Komisije
[2018/2718(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
  pointKratke predstavitve naslednjih poročil:
20Rok -Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje
Poročilo:  Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)
Poročilo o razlagi in izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje

[2016/2018(INI)]
Odbor za pravne zadeve
Odbor za ustavne zadeve

Glasovanje bo v sredo
12Rok -Vzdržne finance
Poročilo:  Molly Scott Cato (A8-0164/2018)
Poročilo o vzdržnih financah

[2018/2007(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
10Rok -Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017
Poročilo:  Jytte Guteland (A8-0161/2018)
Poročilo o pregledu stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017

[2018/2009(INI)]
Odbor za pravne zadeve
2  pointEnominutni govori (člen 163 Poslovnika)
17:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)60'
Poročevalci   (5x6') 30'
Poročevalci (člen 52(2) Poslovnika)   (4x4') 16'
Pripravljavci mnenja   (5x1') 5'
Razprava brez seznama govornikov   (9x5') 45'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
42item on the agendapointVečletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 23. maj 2018, 13:00
73item on the agendapointSkladnost ribiških proizvodov z merili za dostop na trg EU
Linnéa Engström (A8-0156/2018
  -Predlogi spremembPonedeljek, 28. maj 2018, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 29. maj 2018, 16:00
69item on the agendapointPrihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva
Herbert Dorfmann (A8-0178/2018
  -Predlogi spremembPonedeljek, 28. maj 2018, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 29. maj 2018, 16:00
89item on the agendapointInstrument za povezovanje Evrope po letu 2020
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 28. maj 2018, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 29. maj 2018, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 29. maj 2018, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 30. maj 2018, 16:00
20item on the agendapointRazlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje
Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 23. maj 2018, 13:00
12item on the agendapointVzdržne finance
Molly Scott Cato (A8-0164/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 23. maj 2018, 13:00
10item on the agendapointPregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017
Jytte Guteland (A8-0161/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 23. maj 2018, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 25. maj 2018, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 28. maj 2018, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 29. maj 2018, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 30. maj 2018, 19:00
Zadnja posodobitev: 30. maj 2018Pravno obvestilo