Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 28 maj 2018 - Torsdagen den 31 maj 2018 230k
Måndagen den 28 maj 2018161kUtgåva: Onsdagen den 30 maj 2018, 18:18
 Punkter på föredragningslistan
17:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

17:00 - 23:00   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
40 pointKommissionens beslut om det tredje rörlighetspaketet
Uttalande av kommissionen
[2018/2601(RSP)]
42Tidsfrist***IpointFlerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd
Betänkande:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Fiskeriutskottet
  pointGemensam debatt - Fiskenäringen i EU
27 -Optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU
Betänkande:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)
Betänkande om optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU

[2017/2119(INI)]
Fiskeriutskottet
73Tidsfrist -Fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterierna för tillträde till EU:s marknad
Betänkande:  Linnéa Engström (A8-0156/2018)
Betänkande om genomförande av kontrollåtgärder för fastställande av fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterier för tillträde till EU-marknaden

[2017/2129(INI)]
Fiskeriutskottet
Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.
69Tidsfrist pointFramtiden för livsmedel och jordbruk
Betänkande:  Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)
Betänkande om framtiden för livsmedel och jordbruk
[2018/2037(INI)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.
14 pointGenomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform
Betänkande:  Nicola Caputo (A8-0157/2018)
Betänkande om genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform
[2017/2088(INI)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
89Tidsfrist pointFonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020
Uttalande av kommissionen
[2018/2718(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
  pointKortfattade redogörelser för följande betänkanden:
20Tidsfrist -Tolkning och genomförande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning
Betänkande:  Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)
Betänkande om tolkningen och genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning

[2016/2018(INI)]
Utskottet för rättsliga frågor
Utskottet för konstitutionella frågor

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.
12Tidsfrist -Hållbara finanser
Betänkande:  Molly Scott Cato (A8-0164/2018)
Betänkande om hållbara finanser

[2018/2007(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
10Tidsfrist -Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017
Betänkande:  Jytte Guteland (A8-0161/2018)
Betänkande om resultattavlan för rättskipningen i EU 2017

[2018/2009(INI)]
Utskottet för rättsliga frågor
2  pointAnföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
17:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)60'
Föredragande   (5x6') 30'
Föredragande (artikel 52.2 i arbetsordningen)   (4x4') 16'
Föredragande av yttrande   (5x1') 5'
Ögonkontaktsförfarandet   (9x5') 45'
Ledamöter75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
42item on the agendapointFlerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 23 maj 2018, 13:00
73item on the agendapointFiskeriprodukters överensstämmelse med kriterierna för tillträde till EU:s marknad
Linnéa Engström (A8-0156/2018
  -ÄndringsförslagMåndagen den 28 maj 2018, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 29 maj 2018, 16:00
69item on the agendapointFramtiden för livsmedel och jordbruk
Herbert Dorfmann (A8-0178/2018
  -ÄndringsförslagMåndagen den 28 maj 2018, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 29 maj 2018, 16:00
89item on the agendapointFonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020
  -ResolutionsförslagMåndagen den 28 maj 2018, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 29 maj 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 29 maj 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 30 maj 2018, 16:00
20item on the agendapointTolkning och genomförande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning
Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 23 maj 2018, 13:00
12item on the agendapointHållbara finanser
Molly Scott Cato (A8-0164/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 23 maj 2018, 13:00
10item on the agendapointResultattavlan för rättskipningen i EU 2017
Jytte Guteland (A8-0161/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 23 maj 2018, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 25 maj 2018, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 28 maj 2018, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 29 maj 2018, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 30 maj 2018, 19:00
Senaste uppdatering: 30 maj 2018Rättsligt meddelande