Napirend
Strasbourg2018. május 28., Hétfő - 2018. május 31., Csütörtök 232k
2018. május 29., kedd173kVáltozat: 2018. május 30., szerda, 18:13
 Napirendi pontok
09:00 - 11:50   Viták
12:00 - 12:30   Ünnepélyes ülés
12:30 - 14:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 23:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 11:50   Viták       Felszólalási  idő
85Határidő pointA 2021–2027. évi többéves pénzügyi keret és saját források
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2018/2714(RSP)]
A szavazásra szerdán kerül sor.
76Határidő***IpointA munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése
Jelentés:  Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)
Jelentés a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
12:00 - 12:30   Ünnepélyes ülés      
46 voteAlpha Condé, a Guineai Köztársaság elnökének beszéde
12:30 - 14:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
100 voteA terrorizmussal foglalkozó különbizottság hivatali idejének meghosszabbítása
Az eljárási szabályzat 197. cikke
70***IvoteA bizonyos balti-tengeri heringállományokra vonatkozó halászati mortalitási tartományok és védelmi szintek
Jelentés:  Alain Cadec (A8-0149/2018)
Jelentés az (EU) 2016/1139 rendeletnek a bizonyos balti-tengeri heringállományokra vonatkozó halászati mortalitási tartományok és védelmi szintek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)]
Halászati Bizottság
72***IvoteA belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikák (kodifikált szöveg)
Jelentés:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)
Jelentés a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)
[COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)]
Jogi Bizottság
26***voteAz EU és Svájc között létrejött megállapodás az általános tarifális preferenciarendszer keretében az EU, Svájc, Norvégia és Törökország között alkalmazandó származási kumulációról
Ajánlás:  Tiziana Beghin (A8-0151/2018)
Ajánlás az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az Európai Unió, a Svájci Államszövetség, a Norvég Királyság és a Török Köztársaság között alkalmazandó származási kumulációról szóló, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
16***voteAz EU és Norvégia között létrejött megállapodás az általános tarifális preferenciarendszer keretében az EU, Svájc, Norvégia és Törökország között alkalmazandó származási kumulációról
Ajánlás:  Tiziana Beghin (A8-0152/2018)
Ajánlás az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az Európai Unió, a Svájci Államszövetség, a Norvég Királyság és a Török Köztársaság között alkalmazandó származási kumulációról szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
32*voteAz EU és Norvégia között létrejött megállapodás a hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról
Jelentés:  Miguel Viegas (A8-0147/2018)
Jelentés a hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról az Európai Unió és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
27 voteAz értéklánc optimalizálása az uniós halászati ágazatban
Jelentés:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)
Jelentés az értéklánc optimalizálásáról az uniós halászati ágazatban
[2017/2119(INI)]
Halászati Bizottság
Vita: 2018. május 28., hétfő
14 voteA 2013. évi reformot követően a KAP fiatal mezőgazdasági termelőket támogató eszközének EU-ban történő végrehajtása
Jelentés:  Nicola Caputo (A8-0157/2018)
Jelentés a 2013. évi reformot követően a KAP fiatal mezőgazdasági termelőket támogató eszközének EU-ban történő végrehajtásáról
[2017/2088(INI)]
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Vita: 2018. május 28., hétfő
42Határidő***IvoteAz északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv
Jelentés:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)
Jelentés az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslatáról az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, valamint a 676/2007/EK tanácsi rendelet és az 1342/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]
Halászati Bizottság
Vita: 2017. szeptember 13., szerda
76Határidő***IvoteA munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése
Jelentés:  Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)
Jelentés a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Vita: 2018. május 29., kedd
43Határidő***IvoteA Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedések
Jelentés:  Linnéa Engström (A8-0377/2017)
Jelentés a Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet (SPRFMO) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)]
Halászati Bizottság
Vita: 2018. január 15., hétfő
12Határidő voteFenntartható finanszírozás
Jelentés:  Molly Scott Cato (A8-0164/2018)
Jelentés a fenntartható finanszírozásról
[2018/2007(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Vita: 2018. május 28., hétfő
10Határidő voteA 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábla
Jelentés:  Jytte Guteland (A8-0161/2018)
Jelentés a 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábláról
[2018/2009(INI)]
Jogi Bizottság
Vita: 2018. május 28., hétfő
15:00 - 23:00   Viták       Felszólalási  idő
90 pointA Gázai övezetben kialakult helyzet és Jeruzsálem jogállása
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2018/2719(RSP)]
82Határidő pointA nicaraguai helyzet
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2018/2711(RSP)]
A szavazásra csütörtökön kerül sor.
78 pointAmerikai vámtarifák az acél- és alumíniumágazatban és az EU válasza
A Bizottság nyilatkozata
[2018/2697(RSP)]
11Határidő pointA Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökehez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett ajánlás Líbiáról
Jelentés:  Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, Líbiáról szóló ajánlásáról
[2018/2017(INI)]
Külügyi Bizottság
Az eljárási szabályzat 113. cikke
22Határidő pointÉves jelentés a schengeni térség működéséről
Jelentés:  Carlos Coelho (A8-0160/2018)
Jelentés a schengeni térség működéséről szóló éves jelentésről
[2017/2256(INI)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
53Határidő pointA bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok
Jelentés:  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)
Jelentés a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelv végrehajtásáról
[2016/2328(INI)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
91Határidő***IIpointAz EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem
Ajánlás második olvasatra:  Christofer Fjellner (A8-0182/2018)
Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendelet és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából
[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
45Határidő pointÉves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról
Jelentés:  Tokia Saïfi (A8-0166/2018)
Jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről
[2017/2070(INI)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
09:00 - 11:50   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)10'
Bizottság (válaszokkal együtt)15'
Előadó   (2x6') 12'
A vélemény előadói   (2x1') 2'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Képviselők75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 23:00   Viták     item on the agenda
A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt)25'
Bizottság (válaszokkal együtt)30'
Előadók   (6x6') 36'
A vélemény előadója1'
„Catch the eye”   (8x5') 40'
Képviselők225'
PPE62'30S&D54'ECR21'30ALDE20'30Verts/ALE16'30GUE/NGL16'EFDD14'30ENF12'NI7'30
85item on the agendapointA 2021–2027. évi többéves pénzügyi keret és saját források
  -Állásfoglalási indítványok2018. május 25., péntek, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. május 28., hétfő, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. május 28., hétfő, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. május 29., kedd, 16:00
76item on the agendapointA munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése
Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017
  -Módosítások2018. május 25., péntek, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. május 28., hétfő, 19:00
42item on the agendapointAz északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv
Ulrike Rodust (A8-0263/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. május 23., szerda, 13:00
43item on the agendapointA Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedések
Linnéa Engström (A8-0377/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. május 23., szerda, 13:00
12item on the agendapointFenntartható finanszírozás
Molly Scott Cato (A8-0164/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. május 23., szerda, 13:00
10item on the agendapointA 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábla
Jytte Guteland (A8-0161/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. május 23., szerda, 13:00
82item on the agendapointA nicaraguai helyzet
  -Állásfoglalási indítványok2018. május 28., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. május 29., kedd, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. május 29., kedd, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. május 30., szerda, 16:00
11item on the agendapointA Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökehez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett ajánlás Líbiáról
Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018
  -Módosítások2018. május 24., csütörtök, 13:00
22item on the agendapointÉves jelentés a schengeni térség működéséről
Carlos Coelho (A8-0160/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. május 23., szerda, 13:00
53item on the agendapointA bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018
  -Módosítások2018. május 28., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. május 29., kedd, 16:00
91item on the agendapointAz EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem
Christofer Fjellner (A8-0182/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. május 23., szerda, 13:00
45item on the agendapointÉves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról
Tokia Saïfi (A8-0166/2018
  -Módosítások2018. május 23., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2018. május 25., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2018. május 28., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2018. május 29., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2018. május 30., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2018. május 30.Jogi nyilatkozat