Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 28. května 2018 - Čtvrtek, 31. května 2018 234k
Čtvrtek, 31. května 2018167kVerze: Středa, 30. května 2018, 18:10
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 16:00   Závažné interpelace
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
39Lhůta pointReakce na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich zneužívání
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2018/2600(RSP)]
     
Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Petiční výbor
Komise
Reakce na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich zneužívání
  pointRozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
88Lhůta -Situace osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu
[2018/2717(RSP)]
RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018
83Lhůta -Obránci práv žen v Saúdské Arábii
[2018/2712(RSP)]
RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018
84Lhůta -Súdán, zejména situace Noury Husseinové Hammadové
[2018/2713(RSP)]
RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
9 voteNávrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
99 voteJmenování člena výběrové komise Úřadu evropského veřejného žalobce
[2018/2071(INS)]
B8-0237/2018
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
30 voteManipulace s počitadlem ujetých kilometrů u motorových vozidel: revize právního rámce EU
Zpráva:  Ismail Ertug (A8-0155/2018)
Zpráva obsahující doporučení Komisi o manipulaci s počitadlem ujetých kilometrů u motorových vozidel: revize právního rámce EU
[2017/2064(INL)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Rozprava: Středa, 30. května 2018
77Lhůta***IvoteMechanismus civilní ochrany Unie
Zpráva:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Středa, 30. května 2018
89Lhůta voteNástroj pro propojení Evropy po roce 2020
Návrhy usnesení
[2018/2718(RSP)]
RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018
Rozprava: Pondělí, 28. května 2018
82Lhůta voteSituace v Nikaragui
Návrhy usnesení
[2018/2711(RSP)]
RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018
Rozprava: Úterý, 29. května 2018
37Lhůta voteRovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020)
Zpráva:  Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)
Zpráva o provádění společného pracovního dokumentu útvarů (SWD(2015)0182) – Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020)
[2017/2012(INI)]
Výbor pro rozvoj
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Rozprava: Středa, 30. května 2018
17Lhůta voteProvádění strategie EU pro mládež
Zpráva:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)
Zpráva o provádění strategie EU pro mládež
[2017/2259(INI)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
Rozprava: Středa, 30. května 2018
25Lhůta voteProvádění směrnice o ekodesignu
Zpráva:  Frédérique Ries (A8-0165/2018)
Zpráva o provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/ES)
[2017/2087(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Středa, 30. května 2018
39Lhůta voteNávrhy usnesení - Reakce na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich zneužívání
[2018/2600(RSP)]
B8-0238/2018
Rozprava: Čtvrtek, 31. května 2018
15:00 - 16:00   Závažné interpelace       Řečnická doba
  pointZávažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)
96 -O-000032/2018
B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]
97 -O-000042/2018
B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)20'
Autor (výbor)5'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Autor každého návrhu usnesení (článek 135)1'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 135)   (3x2') 6'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Závažné interpelace     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)10'
Autoři (závažné interpelace)   (2x2') 4'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
39item on the agendapointReakce na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich zneužívání
(O-000054/2018 - B8-0022/2018) 
  -Návrhy usneseníPondělí, 28. května 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 29. května 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 29. května 2018, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 30. května 2018, 16:00
88item on the agendapointSituace osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 28. května 2018, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 30. května 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 30. května 2018, 14:00
83item on the agendapointObránci práv žen v Saúdské Arábii
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 28. května 2018, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 30. května 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 30. května 2018, 14:00
84item on the agendapointSúdán, zejména situace Noury Husseinové Hammadové
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 28. května 2018, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 30. května 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 30. května 2018, 14:00
77item on the agendapointMechanismus civilní ochrany Unie
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 29. května 2018, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 30. května 2018, 16:00
89item on the agendapointNástroj pro propojení Evropy po roce 2020
  -Návrhy usneseníPondělí, 28. května 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 29. května 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 29. května 2018, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 30. května 2018, 16:00
82item on the agendapointSituace v Nikaragui
  -Návrhy usneseníPondělí, 28. května 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 29. května 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 29. května 2018, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 30. května 2018, 16:00
37item on the agendapointRovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020)
Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 23. května 2018, 13:00
17item on the agendapointProvádění strategie EU pro mládež
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 23. května 2018, 13:00
25item on the agendapointProvádění směrnice o ekodesignu
Frédérique Ries (A8-0165/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 23. května 2018, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 25. května 2018, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 28. května 2018, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 29. května 2018, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 30. května 2018, 19:00
Poslední aktualizace: 30. května 2018Právní upozornění