Dagsorden
StrasbourgMandag den 28. maj 2018 - Torsdag den 31. maj 2018 235k
Torsdag den 31. maj 2018166kUdgave: Onsdag den 30. maj 2018, 18:10
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   Forhandling
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 16:00   Større forespørgsler
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   Forhandling       Taletid
39Frist pointSvar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter
Mundtlig forespørgsel  - [2018/2600(RSP)]
     
Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Udvalget for Andragender
Kommissionen
Svar på andragender om bekæmpelse af usikre ansættelsesforhold og misbrug af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter
  pointForhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)
88Frist -Situationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran
[2018/2717(RSP)]
RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018
83Frist -Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien
[2018/2712(RSP)]
RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018
84Frist -Sudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation
[2018/2713(RSP)]
RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
9 voteForslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)
99 voteUdpegelse af et medlem til udvælgelsespanelet for Den Europæiske Anklagemyndighed
[2018/2071(INS)]
B8-0237/2018
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
30 voteManipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer
Betænkning:  Ismail Ertug (A8-0155/2018)
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer
[2017/2064(INL)]
Transport- og Turismeudvalget
Forhandling: Onsdag den 30. maj 2018
77Frist***IvoteEn EU-civilbeskyttelsesmekanisme
Betænkning:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Onsdag den 30. maj 2018
89Frist voteConnecting Europe-faciliteten efter 2020
Forslag til beslutning
[2018/2718(RSP)]
RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018
Forhandling: Mandag den 28. maj 2018
82Frist voteSituationen i Nicaragua
Forslag til beslutning
[2018/2711(RSP)]
RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018
Forhandling: Tirsdag den 29. maj 2018
37Frist voteLigestilling og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020
Betænkning:  Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)
Betænkning om gennemførelse af det fælles arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestregrene om ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020
[2017/2012(INI)]
Udviklingsudvalget
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forhandling: Onsdag den 30. maj 2018
17Frist voteGennemførelsen af EU-ungdomsstrategien
Betænkning:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)
Betænkning om gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien
[2017/2259(INI)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
Forhandling: Onsdag den 30. maj 2018
25Frist voteGennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design
Betænkning:  Frédérique Ries (A8-0165/2018)
Betænkning om gennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design (2009/125/EF)
[2017/2087(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Onsdag den 30. maj 2018
39Frist voteForslag til beslutning - Svar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter
[2018/2600(RSP)]
B8-0238/2018
Forhandling: Torsdag den 31. maj 2018
15:00 - 16:00   Større forespørgsler       Taletid
  pointStørre forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)
96 -O-000032/2018
B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]
97 -O-000042/2018
B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
09:00 - 11:50   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)20'
Forespørger (udvalg)5'
Catch-the-eye5'
Forslagsstillerne for de enkelte beslutningsforslag (artikel 135)1'
Catch-the-eye (artikel 135)   (3x2') 6'
Medlemmer75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Større forespørgsler     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)10'
Spørgere (større forespørgsler)   (2x2') 4'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Medlemmer30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
39item on the agendapointSvar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter
(O-000054/2018 - B8-0022/2018) 
  -Forslag til beslutningMandag den 28. maj 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 29. maj 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 29. maj 2018, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 30. maj 2018, 16:00
88item on the agendapointSituationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 135)Mandag den 28. maj 2018, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 30. maj 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 30. maj 2018, 14:00
83item on the agendapointKvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 135)Mandag den 28. maj 2018, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 30. maj 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 30. maj 2018, 14:00
84item on the agendapointSudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 135)Mandag den 28. maj 2018, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 30. maj 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 30. maj 2018, 14:00
77item on the agendapointEn EU-civilbeskyttelsesmekanisme
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -ÆndringsforslagTirsdag den 29. maj 2018, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 30. maj 2018, 16:00
89item on the agendapointConnecting Europe-faciliteten efter 2020
  -Forslag til beslutningMandag den 28. maj 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 29. maj 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 29. maj 2018, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 30. maj 2018, 16:00
82item on the agendapointSituationen i Nicaragua
  -Forslag til beslutningMandag den 28. maj 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 29. maj 2018, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 29. maj 2018, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 30. maj 2018, 16:00
37item on the agendapointLigestilling og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020
Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 23. maj 2018, 13:00
17item on the agendapointGennemførelsen af EU-ungdomsstrategien
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 23. maj 2018, 13:00
25item on the agendapointGennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design
Frédérique Ries (A8-0165/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 23. maj 2018, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 25. maj 2018, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 28. maj 2018, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 29. maj 2018, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 30. maj 2018, 19:00
Seneste opdatering: 30. maj 2018Juridisk meddelelse