Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 28 Μαΐου 2018 - Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 265k
Πέμπτη 31 Μαίου 2018173kΈκδοση: Τετάρτη 30 Μαίου 2018, 18:11
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 16:00   Μείζονος σημασίας επερωτήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
39Προθεσμία pointΑπάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου
Προφορική ερώτηση - [2018/2600(RSP)]
     
Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Επιτροπή Αναφορών
Επιτροπή
Απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου
  pointΣυζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
88Προθεσμία -Κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο Ιράν
[2018/2717(RSP)]
RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018
83Προθεσμία -Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
[2018/2712(RSP)]
RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018
84Προθεσμία -Σουδάν, και ιδίως η κατάσταση της Noura Hussein Hammad
[2018/2713(RSP)]
RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
9 voteΠροτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
99 voteΔιορισμός μέλους στην επιτροπή επιλογής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
[2018/2071(INS)]
B8-0237/2018
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
30 voteΠαραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ
Έκθεση:  Ismail Ertug (A8-0155/2018)
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ
[2017/2064(INL)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 30 Μαίου 2018
77Προθεσμία***IvoteΜηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης
Έκθεση:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης
[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Τετάρτη 30 Μαίου 2018
89Προθεσμία voteΟ μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020
Προτάσεις ψηφίσματος
[2018/2718(RSP)]
RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018
Συζήτηση: Δευτέρα 28 Μαίου 2018
82Προθεσμία voteΗ κατάσταση στη Νικαράγουα
Προτάσεις ψηφίσματος
[2018/2711(RSP)]
RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018
Συζήτηση: Τρίτη 29 Μαίου 2018
37Προθεσμία voteΙσότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020
Έκθεση:  Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας (SWD(2015)0182) – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020
[2017/2012(INI)]
Επιτροπή Ανάπτυξης
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Συζήτηση: Τετάρτη 30 Μαίου 2018
17Προθεσμία voteΕφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία
Έκθεση:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία
[2017/2259(INI)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Συζήτηση: Τετάρτη 30 Μαίου 2018
25Προθεσμία voteΕφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό
Έκθεση:  Frédérique Ries (A8-0165/2018)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ)
[2017/2087(INI)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Τετάρτη 30 Μαίου 2018
39Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου
[2018/2600(RSP)]
B8-0238/2018
Συζήτηση: Πέμπτη 31 Μαίου 2018
15:00 - 16:00   Μείζονος σημασίας επερωτήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΜείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού)
96 -O-000032/2018
B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]
97 -O-000042/2018
B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Συντάκτης (επιτροπή)5'
"Catch the eye"5'
Συντάκτης κάθε πρότασης ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)1'
"Catch the eye" (άρθρο 135 του Κανονισμού)   (3x2') 6'
Βουλευτές75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Μείζονος σημασίας επερωτήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Συντάκτες (μείζονος σημασίας επερωτήσεις)   (2x2') 4'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
39item on the agendapointΑπάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου
(O-000054/2018 - B8-0022/2018) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 28 Μαίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 29 Μαίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 29 Μαίου 2018, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 30 Μαίου 2018, 16:00
88item on the agendapointΚατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο Ιράν
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 28 Μαίου 2018, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 30 Μαίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 30 Μαίου 2018, 14:00
83item on the agendapointΥπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 28 Μαίου 2018, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 30 Μαίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 30 Μαίου 2018, 14:00
84item on the agendapointΣουδάν, και ιδίως η κατάσταση της Noura Hussein Hammad
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 28 Μαίου 2018, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 30 Μαίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 30 Μαίου 2018, 14:00
77item on the agendapointΜηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 29 Μαίου 2018, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 30 Μαίου 2018, 16:00
89item on the agendapointΟ μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 28 Μαίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 29 Μαίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 29 Μαίου 2018, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 30 Μαίου 2018, 16:00
82item on the agendapointΗ κατάσταση στη Νικαράγουα
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 28 Μαίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 29 Μαίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 29 Μαίου 2018, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 30 Μαίου 2018, 16:00
37item on the agendapointΙσότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020
Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 23 Μαίου 2018, 13:00
17item on the agendapointΕφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 23 Μαίου 2018, 13:00
25item on the agendapointΕφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό
Frédérique Ries (A8-0165/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 23 Μαίου 2018, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 25 Μαίου 2018, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 28 Μαίου 2018, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 29 Μαίου 2018, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 30 Μαίου 2018, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 30 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου