Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 28. mai 2018 - Neljapäev, 31. mai 2018 226k
Neljapäev, 31. mai 2018158kVersioon: Neljapäev, 31. mai 2018, 15:27
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 16:00   Põhjalikumad arupärimised
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
39Tähtaeg pointTähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamine
Suuliselt vastatav küsimus - [2018/2600(RSP)]
     
Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Petitsioonikomisjon
Komisjon
Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamine
  pointInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 135)
88Tähtaeg -Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukord
[2018/2717(RSP)]
RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018
83Tähtaeg -Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias
[2018/2712(RSP)]
RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018
84Tähtaeg -Sudaan ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtum
[2018/2713(RSP)]
RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
9 voteResolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)
99 voteEuroopa Prokuratuuri valikukomisjoni liikme määramine
[2018/2071(INS)]
B8-0237/2018
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
30 voteMootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimine: ELi õigusraamistiku läbivaatamine
Raport:  Ismail Ertug (A8-0155/2018)
Raport soovitustega komisjonile mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimise ja ELi õigusraamistiku läbivaatamise kohta
[2017/2064(INL)]
Transpordi- ja turismikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 30. mai 2018
77Tähtaeg***IvoteLiidu kodanikukaitse mehhanism
Raport:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta
[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Kolmapäev, 30. mai 2018
89Tähtaeg voteEuroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat
Resolutsiooni ettepanekud
[2018/2718(RSP)]
RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018
Arutelu: Esmaspäev, 28. mai 2018
82Tähtaeg voteOlukord Nicaraguas
Resolutsiooni ettepanekud
[2018/2711(RSP)]
RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018
Arutelu: Teisipäev, 29. mai 2018
37Tähtaeg voteSooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020
Raport:  Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)
Raport talituste ühise töödokumendi (SWD(2015)0182) „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020“ rakendamise kohta
[2017/2012(INI)]
Arengukomisjon
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Arutelu: Kolmapäev, 30. mai 2018
17Tähtaeg voteELi noortestrateegia rakendamine
Raport:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)
Raport ELi noortestrateegia rakendamise kohta
[2017/2259(INI)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 30. mai 2018
25Tähtaeg voteÖkodisaini direktiivi rakendamine
Raport:  Frédérique Ries (A8-0165/2018)
Raport ökodisaini direktiivi (2009/125/EÜ) rakendamise kohta
[2017/2087(INI)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Kolmapäev, 30. mai 2018
39Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamine
[2018/2600(RSP)]
B8-0238/2018
Arutelu: Neljapäev, 31. mai 2018
15:00 - 16:00   Põhjalikumad arupärimised       Kõneaeg
  pointPõhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b)
96 -O-000032/2018
B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]
97 -O-000042/2018
B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
09:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)20'
Koostaja (komisjon)5'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Iga resolutsiooni ettepaneku koostaja (kodukorra artikkel 135)1'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud (kodukorra artikkel 135)   (3x2') 6'
Parlamendiliikmed75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Põhjalikumad arupärimised     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)10'
Esitajad (põhjalikumad arupärimised)   (2x2') 4'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
39item on the agendapointTähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamine
(O-000054/2018 - B8-0022/2018) 
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 28. mai 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 29. mai 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 29. mai 2018, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 30. mai 2018, 16:00
88item on the agendapointIraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukord
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 28. mai 2018, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 30. mai 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 30. mai 2018, 14:00
83item on the agendapointNaiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 28. mai 2018, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 30. mai 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 30. mai 2018, 14:00
84item on the agendapointSudaan ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtum
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 28. mai 2018, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 30. mai 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 30. mai 2018, 14:00
77item on the agendapointLiidu kodanikukaitse mehhanism
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 29. mai 2018, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 30. mai 2018, 16:00
89item on the agendapointEuroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 28. mai 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 29. mai 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 29. mai 2018, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 30. mai 2018, 16:00
82item on the agendapointOlukord Nicaraguas
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 28. mai 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 29. mai 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 29. mai 2018, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 30. mai 2018, 16:00
37item on the agendapointSooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020
Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 23. mai 2018, 13:00
17item on the agendapointELi noortestrateegia rakendamine
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 23. mai 2018, 13:00
25item on the agendapointÖkodisaini direktiivi rakendamine
Frédérique Ries (A8-0165/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 23. mai 2018, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 25. mai 2018, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 28. mai 2018, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 29. mai 2018, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 30. mai 2018, 19:00
Viimane päevakajastamine: 31. mai 2018Õigusalane teave