Esityslista
StrasbourgMaanantai 28. toukokuuta 2018 - Torstai 31. toukokuuta 2018 229k
Torstai 31. toukokuuta 2018159kVersio: Keskiviikko 30. toukokuuta 2018, 18:12
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   Keskustelut
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 16:00   Ensisijaiset tiedustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   Keskustelut       Puheajat
39Määräaika pointReagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin
Suullinen kysymys - [2018/2600(RSP)]
     
Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Vetoomusvaliokunta
Komissio
Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin
  pointKeskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla)
88Määräaika -Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa
[2018/2717(RSP)]
RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018
83Määräaika -Naisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa
[2018/2712(RSP)]
RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018
84Määräaika -Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne
[2018/2713(RSP)]
RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
9 votePäätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)
99 voteJäsenen nimittäminen Euroopan syyttäjänviraston valintalautakuntaan
[2018/2071(INS)]
B8-0237/2018
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
30 voteMoottoriajoneuvojen matkamittarien manipulointi: unionin lainsäädäntökehyksen tarkistaminen
Mietintö:  Ismail Ertug (A8-0155/2018)
Mietintö suosituksista komissiolle moottoriajoneuvojen matkamittarien manipuloinnista: unionin lainsäädäntökehyksen tarkistaminen
[2017/2064(INL)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 30. toukokuuta 2018
77Määräaika***IvoteUnionin pelastuspalvelumekanismi
Mietintö:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 30. toukokuuta 2018
89Määräaika voteVerkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen
Päätöslauselmaesitykset
[2018/2718(RSP)]
RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018
Keskustelu: Maanantai 28. toukokuuta 2018
82Määräaika voteNicaraguan tilanne
Päätöslauselmaesitykset
[2018/2711(RSP)]
RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018
Keskustelu: Tiistai 29. toukokuuta 2018
37Määräaika voteSukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvalta: tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla 2016–2020
Mietintö:  Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)
Mietintö yhteisen valmisteluasiakirjan (SWD(2015)0182) täytäntöönpanosta – Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvaltaa edistävät toimenpiteet: Tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla (2016–2020)
[2017/2012(INI)]
Kehitysvaliokunta
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Keskustelu: Keskiviikko 30. toukokuuta 2018
17Määräaika voteEU:n nuorisostrategian täytäntöönpano
Mietintö:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)
Mietintö EU:n nuorisostrategian täytäntöönpanosta
[2017/2259(INI)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 30. toukokuuta 2018
25Määräaika voteEkosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano
Mietintö:  Frédérique Ries (A8-0165/2018)
Mietintö ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) täytäntöönpanosta
[2017/2087(INI)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 30. toukokuuta 2018
39Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin
[2018/2600(RSP)]
B8-0238/2018
Keskustelu: Torstai 31. toukokuuta 2018
15:00 - 16:00   Ensisijaiset tiedustelut       Puheajat
  pointEnsisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla)
96 -O-000032/2018
B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]
97 -O-000042/2018
B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
09:00 - 11:50   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)20'
Laatija (valiokunta)5'
"Catch the eye"5'
Kunkin päätöslauselmaesityksen laatija (työjärjestyksen 135 artikla)1'
"Catch the eye" (työjärjestyksen 135 artikla)   (3x2') 6'
Jäsenet75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Ensisijaiset tiedustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)10'
Laatijat (ensisijaiset tiedustelut)   (2x2') 4'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Jäsenet30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
39item on the agendapointReagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin
(O-000054/2018 - B8-0022/2018) 
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 28. toukokuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 29. toukokuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 29. toukokuuta 2018, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 30. toukokuuta 2018, 16:00
88item on the agendapointVangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 28. toukokuuta 2018, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 30. toukokuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 30. toukokuuta 2018, 14:00
83item on the agendapointNaisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 28. toukokuuta 2018, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 30. toukokuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 30. toukokuuta 2018, 14:00
84item on the agendapointSudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 28. toukokuuta 2018, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 30. toukokuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 30. toukokuuta 2018, 14:00
77item on the agendapointUnionin pelastuspalvelumekanismi
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -TarkistuksetTiistai 29. toukokuuta 2018, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 30. toukokuuta 2018, 16:00
89item on the agendapointVerkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 28. toukokuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 29. toukokuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 29. toukokuuta 2018, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 30. toukokuuta 2018, 16:00
82item on the agendapointNicaraguan tilanne
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 28. toukokuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 29. toukokuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 29. toukokuuta 2018, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 30. toukokuuta 2018, 16:00
37item on the agendapointSukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvalta: tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla 2016–2020
Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 23. toukokuuta 2018, 13:00
17item on the agendapointEU:n nuorisostrategian täytäntöönpano
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 23. toukokuuta 2018, 13:00
25item on the agendapointEkosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano
Frédérique Ries (A8-0165/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 23. toukokuuta 2018, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 25. toukokuuta 2018, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 28. toukokuuta 2018, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 29. toukokuuta 2018, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 30. toukokuuta 2018, 19:00
Päivitetty viimeksi: 30. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus