Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 31 d. 236k
Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 31 d.165kVersija: Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d., 18:14
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 16:00   Platesnės apimties klausimai
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
39Galutinis terminas pointAtsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis darbo sutartimis
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2018/2600(RSP)]
     
Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Peticijų komitetas
Komisijai
Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis darbo sutartimis
  pointDiskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
88Galutinis terminas -Dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėtis
[2018/2717(RSP)]
RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018
83Galutinis terminas -Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje
[2018/2712(RSP)]
RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018
84Galutinis terminas -Sudanas, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėtis
[2018/2713(RSP)]
RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
9 votePasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
99 voteAtrankos į Europos prokuratūrą komisijos nario skyrimas

[2018/2071(INS)]
B8-0237/2018
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
30 voteOdometro duomenų klastojimas motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės sistemos persvarstymas
Pranešimas:  Ismail Ertug (A8-0155/2018)
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl odometro duomenų klastojimo motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės sistemos persvarstymas
[2017/2064(INL)]
Transporto ir turizmo komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d.
77Galutinis terminas***IvoteSąjungos civilinės saugos mechanizmas
Pranešimas:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo
[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d.
89Galutinis terminas voteEuropos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m.
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2018/2718(RSP)]
RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d.
82Galutinis terminas votePadėtis Nikaragvoje
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2018/2711(RSP)]
RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. gegužės 29 d.
37Galutinis terminas voteLyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.
Pranešimas:  Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)
Pranešimas dėl bendro tarnybų darbinio dokumento (SWD(2015)0182) „Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas: keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.“ įgyvendinimo
[2017/2012(INI)]
Vystymosi komitetas
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d.
17Galutinis terminas voteES jaunimo strategijos įgyvendinimas
Pranešimas:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)
Pranešimas dėl ES jaunimo strategijos įgyvendinimo
[2017/2259(INI)]
Kultūros ir švietimo komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d.
25Galutinis terminas voteEkologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas
Pranešimas:  Frédérique Ries (A8-0165/2018)
Pranešimas dėl Ekologinio projektavimo direktyvos (2009/125/EB) įgyvendinimo
[2017/2087(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d.
39Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis darbo sutartimis
[2018/2600(RSP)]
B8-0238/2018
Diskusijos: Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 31 d.
15:00 - 16:00   Platesnės apimties klausimai       Kalbėjimo laikas
  pointPlatesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)
96 -O-000032/2018
B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]
97 -O-000042/2018
B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
09:00 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)20'
Autorius (komitetas)5'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius (135 straipsnis)1'
Procedūra „prašau žodžio“ (135 straipsnis)   (3x2') 6'
Parlamento nariai75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Platesnės apimties klausimai     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Autoriai (platesnės apimties klausimai)   (2x2') 4'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Parlamento nariai30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
39item on the agendapointAtsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis darbo sutartimis
(O-000054/2018 - B8-0022/2018) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2018 m. gegužės 29 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2018 m. gegužės 29 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d., 16:00
88item on the agendapointDvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėtis
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d., 14:00
83item on the agendapointMoterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d., 14:00
84item on the agendapointSudanas, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėtis
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d., 14:00
77item on the agendapointSąjungos civilinės saugos mechanizmas
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -PakeitimaiAntradienis, 2018 m. gegužės 29 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d., 16:00
89item on the agendapointEuropos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m.
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2018 m. gegužės 29 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2018 m. gegužės 29 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d., 16:00
82item on the agendapointPadėtis Nikaragvoje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2018 m. gegužės 29 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2018 m. gegužės 29 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d., 16:00
37item on the agendapointLyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.
Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. gegužės 23 d., 13:00
17item on the agendapointES jaunimo strategijos įgyvendinimas
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. gegužės 23 d., 13:00
25item on the agendapointEkologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas
Frédérique Ries (A8-0165/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. gegužės 23 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2018 m. gegužės 25 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2018 m. gegužės 29 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d., 19:00
Atnaujinta: 2018 m. gegužės 30 d.Teisinis pranešimas