Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2018. gada 28. maijs - Ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs 233k
Ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs161kVersija: Trešdiena, 2018. gada 30. maijs, 18:15
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   Debates
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 16:00   Plašas interpelācijas
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
39Termiņi pointReaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilas nodarbinātības un uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2018/2600(RSP)]
     
Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Lūgumrakstu komiteja
Komisija
Reaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilitāti nodarbinātībā un līgumu uz noteiktu laiku ļaunprātīgu izmantošanu
  pointDebates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
88Termiņi -Ieslodzīto ar ES un Irānas dubultpilsonību stāvoklis Irānā
[2018/2717(RSP)]
RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018
83Termiņi -Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā
[2018/2712(RSP)]
RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018
84Termiņi -Sudāna, it īpaši Noura Hussein Hammad stāvoklis
[2018/2713(RSP)]
RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
9 voteRezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
99 voteEiropas Prokuratūras atlases komitejas locekļa iecelšana
[2018/2071(INS)]
B8-0237/2018
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
30 voteManipulācijas ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana
Ziņojums:  Ismail Ertug (A8-0155/2018)
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par manipulācijām ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana
[2017/2064(INL)]
Transporta un tūrisma komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 30. maijs
77Termiņi***IvoteSavienības civilās aizsardzības mehānisms
Ziņojums:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 30. maijs
89Termiņi voteEiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada
Rezolūciju priekšlikumi
[2018/2718(RSP)]
RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 28. maijs
82Termiņi voteStāvoklis Nikaragvā
Rezolūciju priekšlikumi
[2018/2711(RSP)]
RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018
Debates: Otrdiena, 2018. gada 29. maijs
37Termiņi voteDzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā
Ziņojums:  Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)
Ziņojums par kopīgā dienestu darba dokumenta “Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā” (SWD(2015)0182) īstenošanu
[2017/2012(INI)]
Attīstības komiteja
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Debates: Trešdiena, 2018. gada 30. maijs
17Termiņi voteES jaunatnes stratēģijas īstenošana
Ziņojums:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)
Ziņojums par ES jaunatnes stratēģijas īstenošanu
[2017/2259(INI)]
Kultūras un izglītības komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 30. maijs
25Termiņi voteEkodizaina direktīvas īstenošana
Ziņojums:  Frédérique Ries (A8-0165/2018)
Ziņojums par Ekodizaina direktīvas (2009/125/EK) īstenošanu
[2017/2087(INI)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 30. maijs
39Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Reaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilas nodarbinātības un uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu
[2018/2600(RSP)]
B8-0238/2018
Debates: Ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs
15:00 - 16:00   Plašas interpelācijas       Uzstāšanās laiks
  pointPlaša interpelācija (Reglamenta 130.b pants)
96 -O-000032/2018
B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]
97 -O-000042/2018
B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
09:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)20'
Autors (komiteja)5'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Katra rezolūcijas priekšlikuma autors (Reglamenta 135. pants)1'
Brīvā mikrofona procedūra (Reglamenta 135. pants)   (3x2') 6'
Deputāti 75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Plašas interpelācijas     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Iesniedzeji (plašas interpelācijas)   (2x2') 4'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Deputāti 30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
39item on the agendapointReaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilas nodarbinātības un uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu
(O-000054/2018 - B8-0022/2018) 
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 28. maijs, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2018. gada 29. maijs, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2018. gada 29. maijs, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2018. gada 30. maijs, 16:00
88item on the agendapointIeslodzīto ar ES un Irānas dubultpilsonību stāvoklis Irānā
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2018. gada 28. maijs, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 30. maijs, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 30. maijs, 14:00
83item on the agendapointSieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2018. gada 28. maijs, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 30. maijs, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 30. maijs, 14:00
84item on the agendapointSudāna, it īpaši Noura Hussein Hammad stāvoklis
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2018. gada 28. maijs, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 30. maijs, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 30. maijs, 14:00
77item on the agendapointSavienības civilās aizsardzības mehānisms
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -GrozījumiOtrdiena, 2018. gada 29. maijs, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2018. gada 30. maijs, 16:00
89item on the agendapointEiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 28. maijs, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2018. gada 29. maijs, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2018. gada 29. maijs, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2018. gada 30. maijs, 16:00
82item on the agendapointStāvoklis Nikaragvā
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2018. gada 28. maijs, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2018. gada 29. maijs, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2018. gada 29. maijs, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2018. gada 30. maijs, 16:00
37item on the agendapointDzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā
Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 23. maijs, 13:00
17item on the agendapointES jaunatnes stratēģijas īstenošana
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 23. maijs, 13:00
25item on the agendapointEkodizaina direktīvas īstenošana
Frédérique Ries (A8-0165/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 23. maijs, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2018. gada 25. maijs, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2018. gada 28. maijs, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2018. gada 29. maijs, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 30. maijs, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 30. maijsJuridisks paziņojums