Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 28 ta' Mejju 2018 - Il-Ħamis, 31 ta' Mejju 2018 238k
Il-Ħamis, 31 ta' Mejju 2018170kVerżjoni: L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018, 18:15
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   Dibattiti
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 16:00   Interpellanzi maġġuri
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
39Skadenza pointRisposti għal petizzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-prekarjetà u l-użu abbużiv ta' kuntratti għal żmien determinat
Mistoqsija orali - [2018/2600(RSP)]
     
Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Kumitat għall-Petizzjonijiet
Kummissjoni
Risposti għal petizzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-prekarjetà u l-użu abbużiv ta' kuntratti għal żmien determinat
  pointDibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
88Skadenza -Is-sitwazzjoni ta' persuni b'ċittadinanza doppja UE-Iran mitfugħa l-ħabs
[2018/2717(RSP)]
RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018
83Skadenza -Id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija
[2018/2712(RSP)]
RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018
84Skadenza -Is-Sudan, partikolarment is-sitwazzjoni ta' Noura Hussein Hammad
[2018/2713(RSP)]
RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
9 voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
99 voteIn-nomina ta' membru għall-bord tal-għażla tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew
[2018/2071(INS)]
B8-0237/2018
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
30 voteManipulazzjoni tal-odometri fil-vetturi bil-mutur: reviżjoni tal-qafas legali tal-UE
Rapport:  Ismail Ertug (A8-0155/2018)
Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-manipulazzjoni tal-odometri fil-vetturi bil-mutur: reviżjoni tal-qafas legali tal-UE
[2017/2064(INL)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Dibattitu: L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018
77Skadenza***IvoteMekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili
Rapport:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili
[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018
89Skadenza voteIl-Faċlità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2018/2718(RSP)]
RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018
Dibattitu: It-Tnejn, 28 ta' Mejju 2018
82Skadenza voteIs-sitwazzjoni fin-Nikaragwa
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2018/2711(RSP)]
RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018
Dibattitu: It-Tlieta, 29 ta' Mejju 2018
37Skadenza voteL-Ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa: nittrasformaw il-ħajjiet tal-bniet u tan-nisa permezz tar-relazzjonijiet esterni tal-UE 2016-2020
Rapport:  Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Dokument ta' Ħidma Konġunt tal-Persunal (SWD(2015)0182) - L-Ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa: nittrasformaw il-ħajjiet tal-bniet u tan-nisa permezz tar-relazzjonijiet esterni tal-UE 2016-2020
[2017/2012(INI)]
Kumitat għall-Iżvilupp
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Dibattitu: L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018
17Skadenza voteL-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ
Rapport:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-żgħażagħ
[2017/2259(INI)]
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
Dibattitu: L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018
25Skadenza voteL-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn
Rapport:  Frédérique Ries (A8-0165/2018)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn (2009/125/KE)
[2017/2087(INI)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018
39Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Risposti għal petizzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-prekarjetà u l-użu abbużiv ta' kuntratti għal żmien determinat
[2018/2600(RSP)]
B8-0238/2018
Dibattitu: Il-Ħamis, 31 ta' Mejju 2018
15:00 - 16:00   Interpellanzi maġġuri       Ħin għad-diskorsi
  pointInterpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)
96 -O-000032/2018
B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]
97 -O-000042/2018
B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
09:00 - 11:50   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)20'
Awtur (kumitat)5'
"Catch the eye"5'
Awtur ta' kull mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)1'
"Catch the eye" (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)   (3x2') 6'
Membri75'
PPE18'30S&D16'30ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Interpellanzi maġġuri     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Awturi (interpellanzi maġġuri)   (2x2') 4'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Membri30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
39item on the agendapointRisposti għal petizzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-prekarjetà u l-użu abbużiv ta' kuntratti għal żmien determinat
(O-000054/2018 - B8-0022/2018) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 28 ta' Mejju 2018, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 29 ta' Mejju 2018, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 29 ta' Mejju 2018, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018, 16:00
88item on the agendapointIs-sitwazzjoni ta' persuni b'ċittadinanza doppja UE-Iran mitfugħa l-ħabs
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 28 ta' Mejju 2018, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018, 14:00
83item on the agendapointId-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 28 ta' Mejju 2018, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018, 14:00
84item on the agendapointIs-Sudan, partikolarment is-sitwazzjoni ta' Noura Hussein Hammad
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 28 ta' Mejju 2018, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018, 14:00
77item on the agendapointMekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -EmendiIt-Tlieta, 29 ta' Mejju 2018, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018, 16:00
89item on the agendapointIl-Faċlità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 28 ta' Mejju 2018, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 29 ta' Mejju 2018, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 29 ta' Mejju 2018, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018, 16:00
82item on the agendapointIs-sitwazzjoni fin-Nikaragwa
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 28 ta' Mejju 2018, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 29 ta' Mejju 2018, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 29 ta' Mejju 2018, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018, 16:00
37item on the agendapointL-Ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa: nittrasformaw il-ħajjiet tal-bniet u tan-nisa permezz tar-relazzjonijiet esterni tal-UE 2016-2020
Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 23 ta' Mejju 2018, 13:00
17item on the agendapointL-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 23 ta' Mejju 2018, 13:00
25item on the agendapointL-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn
Frédérique Ries (A8-0165/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 23 ta' Mejju 2018, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 25 ta' Mejju 2018, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 28 ta' Mejju 2018, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 29 ta' Mejju 2018, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 30 ta' Mejju 2018Avviż legali